Ünvanı

Prof. Dr.

İbrahim Halil SEYREK

Adı-Soyadı

İbrahim Halil SEYREK

Doğum Yılı ve Yeri

1970 - Kilis

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

İngilizce: 97,5 (YDS - Ekim 2021)

E-posta/Web

ihseyrek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0(348) 814-2666 Dahili: 1539

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

1987-1992

Yüksek Lisans

Stevens Institute of Technology / Bilgisayar Bilimleri

1995-1997

Doktora

Gebze Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

1998-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Gebze Teknik Üniversitesi

1997-2005

Öğr. Gör.

Gebze Teknik Üniversitesi

2005-2006

Dr. Öğr. Üyesi

Gaziantep Üniversitesi

2006-2012

Doç. Dr.

Gaziantep Üniversitesi

2012-2017

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017 -...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

SEYREK, İbrahim Halil (2003). Süreç Yeniliği Projelerinde Bilgi İşleme Sürecinin Takım Öğrenmesi ve Proje Başarısına Etkileri. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Gökhan ÖZER

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

 1. ŞALLI, Eren (2009). Tedarik zinciri yönetiminde radyo frekanslı tanıma (RFID) teknolojisi uygulamaları.  Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 2. YÜZBAŞI, Gonca (2010). İşletmelerin web sistemlerini benimseme modelleri: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir uygulama.  Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 3. YÜNCÜ, Ayşegül (2010).  Uygulama aşamalarının kurumsal kaynak planlama sistemlerinin başarısına etkisi.  Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 4. ÖZÇALICI, Mehmet (2011).  Özdüzenleyici haritalar yöntemi ile banka müşterilerinin bölümlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 5. KILIÇ, Yunus (2011).  Finansal başarısızlık tahmininde veri madenciliğinin kullanılması: İMKB'de bir uygulama. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 6. KAVAK, Dilek (2015).  Bilgi işlem çalışanlarının iş tatminine etki eden faktörler. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 7. GÖĞÜŞ, Hüseyin (2015).  Türkiye'deki mevduat ve katılım bankalarının sosyal medya kullanımına ilişkin bir değerlendirme: Facebook Değerlendirme Endeksi. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 8. İNAL, Oğuz (2016).  Bilgi teknolojisi çalışanlarının işten ayrılma niyetlerine etki eden faktörler. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 9. AKŞAHİN, Arzu (2016).  The relative importance of quality factors in mobile banking applications. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 10. TURAN, Ayhan (2017). Muhasebe meslek mensuplarında iş yaşamı kalitesi ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 11. TAHA, Azad Hussain (2017). Impact of strategic planning on the application of principles of total quality management: A case study of Salahaddin University, Erbil. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 12. ALI, Fakhraldin Bayz (2017). Impact of intellectual capital on achieving competitive advantage: A study of non-governmental universities in Erbil, Iraq. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 13. ALELAIWI, Mhd Subhi (2017). The factors that affect the performance of non-governmental organizations. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 14. BELGİN AKINCI, Nazlı (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine etki eden faktörler. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 15. ÇAKMAK, İlker (2017). Bilişim teknolojisi çalışanlarının örgütsel bağlılığına etki eden faktörler. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 16. KISA KARA, Burcu (2017). Etik karar vermeye etki eden faktörler: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı. 
 17. GÜRBÜZ, Ahmet (2019).  Sosyal medyaya ve sosyal medyadaki reklamlara verilen değerin satın alma niyeti üzerine etkisi: Instagram kullanıcıları üzerine bir araştırma. Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 18. YAPICIOĞLU, Ali Ziya (2019). Market alışverişini geleneksel mağazalardan ve internet üzerinden yapan tüketicilerin karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 19. KURT, Ali (2021). Temassız Ödeme Sistemlerinin Benimsenmesi ile İlişkili Unsurlar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.
 20. ÖZASLAN, Muhammed Ali (2021). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı ve İşletme Üzerine Etkileri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı.            

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • İş Zekası
 • Veri Madenciliği
 • Veri Analitiği
 • Elektronik Ticaret


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İ.İ.B.F., Dekan 2019-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Dekan V. 2018-2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektör Yardımcısı 2017-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Bölüm Başkanı V. 2017-2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Bölüm Başkanı V. 2017-2020
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İ.İ.B.F., Dekan V. 2017-2019
Gaziantep Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD Başkanı 2006-2017
Gaziantep Üniversitesi, S.B.E., Enstitü Müdür Yardımcısı 2009-2012
Gaziantep Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı 2006-2009

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2018-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2018-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2017-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2021
Gaziantep Üniversitesi, İ.İ.B.F., Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SÜRME METİN,  SEYREK İBRAHİM HALİL (2018). Gaziantep Hayvanat Bahçesi Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Önem-Performans Analiziyle Ölçülmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 666-676.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, GÜL MERYEM (2017). Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research, 15(2), 103-118.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, GÜL MERYEM (2017). Factors Affecting Green Purchasing Behavior: A Study of Turkish Consumers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(1), 306-319.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, TURAN AYHAN (2017). Effects of Individual Characteristics and Work Related Factors on the Turnover Intention of Accounting Professionals. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(1), 236-244.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, BELGİN AKINCI Nazlı (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliğe İlgi Duymalarına Etki Eden Faktörler: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. The Journal of Academic Social Sciences, 39(39), 90-103., Doi: 10.16992/ASOS.11884
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, KAVAK DİLEK (2016). Bilgi Teknolojisi Çalışanlarının İş Tatmini ile İlişkili Faktörler. Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 3(1), 13-27.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, YILMAZ EMRAH SITKI (2016). Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Sosyal Paylaşım Sitelerinin Etkisİ. The Journal of Academic Social Sciences, 4(37), 43-62., Doi: 10.16992/ASOS.11716
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, SÜRME METİN (2016). Üniversite Öğrencilerinin Taklit Ürün Satın Alma Niyetlerine Etki Eden Faktörler. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 111-123.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, AKŞAHİN ARZU (2016). Mobil Bankacılık Uygulamaları Kalite Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Karşılaştırılması. International Review of Economics and Management, 4(3), 47-61., Doi: 10.18825/irem.31169
 • KILIÇ YUNUS, ATA HACİ ALİ, SEYREK İBRAHİM HALİL (2015). Finansal Okuryazarlık Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi(66), 129-150.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL (2011). Bulut Bilişim İşletmeler için Fırsatlar ve Zorluklar. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 10(2), 701-713.
 • M Asif Rashid, Sayın Erol, Hammad Qureshi, MuizudDin Shami, Nawar Khan, SEYREK İBRAHİM HALİL (2011). ERP Communication Framework Aerospace Smart factory   Smart R D Campus. International Journal of Computer Science & Information Security, 9(7), 116-123.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, ATA HACİ ALİ (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 4(2), 67-84.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL (2010). İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 9(2), 387-406.
 • ATA HACİ ALİ, SEYREK İBRAHİM HALİL (2009). The Use of Data Mining Techniques in Detecting Fraudulent Financial Statements An Application on Manufacturing Firms. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14(2), 157-170.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, AYTEKİN MEHMET (2008). Features of Enterprise Resource Planning Systems That Can Help Decision Making The Users Perspective. Journal of Global Strategic Management, 2(1), 26-32.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL (2007). The Use of Online Analytical Processing OLAP for Business Intelligence. Lex et Scientia International Journal(14), 229-238.
 • KAYA NİHAT, SEYREK İBRAHİM HALİL (2005). Performance Impacts of Strategic Orientations Evidence from Manufacturing Firms. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 6(1), 68-71.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • SEYREK İBRAHİM HALİL (2019). Tüketicilerin Mobil Alışveriş Yapması İle İlişkili Unsurlar Üzerine Bir Çalışma. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 236-243.  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • SEYREK İBRAHİM HALİL (2016). İstatistiğe Giriş Dersi İçin Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi. 17 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 606-614. (Tam Metin Bildiri/)
 • UĞURLU MUSTAFA, SEYREK İBRAHİM HALİL,ATA HACİ ALİ (2012). Kredi Riski ve Hileli Finansal Raporlama İlişkisinin Analizi. ISAF 2012, 1st International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KILIÇ YUNUS, SEYREK İBRAHİM HALİL (2012). Finansal Başarısızlık Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama. ISAF 2012, 1st International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • RASHİD M ASİF, QURESHİ HAMMAD, SHAMİ MUİZUDDİN, KHAN NAWAR, SAYIN EROL,SEYREK İBRAHİM HALİL (2010). Aerospace-Academia: ERP-Communication Framework Strategy. World Congress on Engineering 2010 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, AYTEKİN MEHMET (2008). Decision to Buy from Online Stores or Brick-and-Mortar Stores: Evidence fromTurkish Consumers. 4th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • AYTEKİN MEHMET, KAYNAK RAMAZAN, SEYREK İBRAHİM HALİL (2004). Factors Affecting Supplier Selection In Textile Industry. International Logistics Congress 2004 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KAYA NİHAT, SEYREK İBRAHİM HALİL, SEZEN BÜLENT, GİRAY CANER (2004). The Effects of Knowledge-Based Resources and Technological Uncertainty on Firm Performance: An Empirical Study. The Global Business & Economics Reserach Conference Istanbul, Turkey (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÇOLAKOĞLU EMRE, SEYREK İBRAHİM HALİL (2018). Marka Tercihi ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Gaziantep’teki Özel Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(3), 449-460.
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, İNAL OĞUZ (2017). İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkili Faktörler: Bilgi Teknolojisi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1(1), 63-74.
 • ÖZER GÖKHAN, YÜCEL RAHMİ, SEYREK İBRAHİM HALİL (2003). Yeni ekonomide bilgi dönüşümleri ve bilgi şirketlerinin artan önemi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Ocak-Şubat)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SEYREK İBRAHİM HALİL, GÜL MERYEM (2017). Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 328-336 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • GÜNEBAKAN İSLAM, SEYREK İBRAHİM HALİL (2015). Kobilerde Bulut Bilişimin Benimsenmesi ve Yayılımı İle İlgili Faktörler: Bir İçerik Analizi. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • ÇİĞDEM ŞEMSETTİN, SEYREK İBRAHİM HALİL (2015). İşletmelerde Büyük Veri Uygulamaları Bir Literatür Taraması. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • AYTEKİN MEHMET, SEYREK İBRAHİM HALİL, DEMİRELİ CEMALETTİN (2004). İnşaat Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler. IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • SEYREK İBRAHİM HALİL, AYTEKİN MEHMET (2004). Çizgelere Dayalı Ürün Reçetesi Modeli ve Uygulaması. YA/EM'2004: Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) Baş Editörü 2017-2020