Ünvanı

Arş. Gör.

Hilal KUTLU ALANCI

Adı-Soyadı

Hilal KUTLU ALANCI

Doğum Yılı ve Yeri

Ankara

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

hilalkutlu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi / Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Tarih Bölümü

2002-2006

Yüksek Lisans

Leiden University / Humanities / Classics and Ancient Near Eastern Civilisations / Specialization: Assyriology

2011-2014

Doktora

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eskiçağ Tarihi

2015-devam

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Scribal Practice or Law in Practice: A Study on the Function of the Hittite Laws"

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Eski Yakındoğu Uygarlıkları ve Dilleri, çivi yazılı metinler


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bologna Bölüm Koordinatörü 2017-2019
Mevlana Bölüm Koordinatörü 2017-2019
Farabi Bölüm Koordinatörü 2017-2019
Erasmus Bölüm Koordinatörü 2017-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

MEB Yurtdışı Lisansüstü Eğitim (YLSY) Bursu Dil Eğitimi (Rutgers University / The United States of America) 2010-2011

MEB Yurtdışı Lisansüstü Eğitim (YLSY) Bursu Master Programı (Universiteit Leiden / The Netherlands) 2011-2014

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER