Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Hüseyin ÇAM

Adı-Soyadı

Hasan Hüseyin ÇAM

Doğum Yılı ve Yeri

1980\MALATYA

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

YÖK-DİL : 65,00

E-posta/Web

hasanhuseyincam@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 30 95 - 7012 / +90 348 813 93 92

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu

2001-2004

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı

2007-2009

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı

2011-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

2010-2011

Öğr. Gör.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

2011-2015

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR.

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Malatya kent merkezindeki kahvehane, lokanta ve pastane sahiplerinin yeni tütün yasası hakkındaki bilgi ve tutumları (2009) Tez Danışmanı:(METİN FİKRET GENÇ)

Doktora Tezi

 Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi   (2014) Tez Danışmanı:(NAİM NUR)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Hemşirelik Bölüm Başkanı 2018-2020
Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2016-2018
Enstitü Müdür Yardımcısı 2017-2019
Dekan Yardımcısı 2018-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜSTÜNER TOP FADIME,KAYA BARIS,TEPE BANU,ÇAM HASAN HÜSEYIN (2019). Prevalence of Obesity and Related Risk Factors among Secondary School Adolescents. International Journal of Caring Sciences, 12(1), 377-383. (Yayın No: 5038015)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÜSTÜNER TOP FADİME (2018). The relationship between health-related quality of life and prevalence of depressive symptoms among undergraduate nursing students in Turkey. Medicine Science   International Medical Journal, 7(1), 154-157., Doi: 10.5455/medscience.2017.06.8714 (Yayın No: 3632217)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN (2017). The relationship between psychological symptoms and frequency of eating disorders in adolescents. Turk J Public Health, 15(2), 96-105. (Yayın No: 3575510)
 • ÜSTÜNER TOP FADİME,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2016). An examination of factors contributing to medication errors and medication errors among hospital nurses. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 213-219., Doi: 10.5455/pmb.1-1443792015 (Yayın No: 2852083)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,NUR NAİM (2015). The relationship between perceived stress and gastrointestinal symptoms in nursing and midwifery students. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 473-480., Doi: 10.5455/pmb.1-1434027488 (Yayın No: 2561874)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,NUR NAİM (2015). A Study on the Prevalence of Internet Addiction and Its Association with Psychopathological Symptoms and Obesity in Adolescents. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(3), 181-188., Doi: 10.5455/pmb.20141016033204 (Yayın No: 1523701)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÜSTÜNER TOP FADİME (2015). A Study on the Prevalence of Prehypertension and Hypertension and its Association with Obesity in Adolescents Adolesanlarda Prehipertansiyon ve Hipertansiyon Prevalansi ile Obezite Arasindaki Iliskinin Incelenmesi. Medicine Science International Medical Journal, 4(2), 2143-2154., Doi: 10.5455/medscience.2015.04.8225 (Yayın No: 1522867)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Dil Engelinin Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Etkisi: Suriyeli Kadın Sığınmacı Örneği. I. Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 1, 265-265. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4205101)
 • BİLGEN FUNDA GÜL,KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göçün Kadın Sağlığına Etkileri. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 1, 510-510. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4205112)
 • ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL,KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri ve Üreme Sağlığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 1, 495-495. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4205124)
 • BİLGEN FUNDA GÜL,ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY,KARASU FATMA (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 336-336. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3670885)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,HARUNOĞULLARI MUAZZEZ,POLAT YADİGAR (2017). Kilis İlinde Türk ve Suriyeli Bebeklerde Düşük Doğum Ağırlığı Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 58-59. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632188)
 • POLAT YADİGAR,HARUNOĞULLARI MUAZZEZ,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2017). Kilis ilinde 2011-2015 yılları arasında çocukların hastaneye başvuru nedenlerinin değerlendirilmesi. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 487-487. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3551605)
 • TEPE BANU,ÜSTÜNER TOP FADİME,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2017). Attitudes of Nursing Students Towards Children’s Rights. 7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 63-63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632211)
 • ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,ÇAM HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM AYŞE DUYGU (2016). To Determine Anxiety and Deprsession Levels and To Evaluate Mental State of Students at Yusuf Şerefoğlu Health High School. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 155-454. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2908305)
 • GÖKYILDIZ ŞULE,BİLGİÇ DİLEK,DAĞLAR GÜLSEREN,AYDIN ÖZKAN SEMİHA,GÜLER HANDAN,DEMİRCİ HÜLYA,TURAN ZEKİYE,YILMAZ SEMA,DİNÇ AYTEN,TOKER EYLEM,DİNÇ HÜSNİYE,UÇAR TUBA,MAVİ AYDOĞDU SAADET GONCA,KARAÇAM ZEKİYE,GÜNER NEVİN,DEMİR GÖKÇE,YÖRÜK SELDA,DIĞIN FİGEN,GÖKÇE İSBİR GÖZDE,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2016). The Relationship Between Midwifery Students Acceptance of Violence Between Couples and Level of Aggression   A Multicentered Study. 8th World Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2852500)
 • KAYA BARIŞ, ÇAM HASAN HÜSEYİN, GÜNDÜZALP SERCAN, YILMAZ HAVVA, AYDIN NURAY, ÖZSEVGİÇ ZEYNEP, KORKUDAN AYŞE ZEYNEP, PORSUK AZİME, PAPAĞAN ÖZGE (2014). Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğini Seçmelerini Etkileyen Faktörlerin ve Mesleğe İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 261 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1069999)Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KARASU FATMA,BAYIR BERNA,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2017). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 372-386. (Kontrol No: 3752293)
 • Rukiye Aylaz, Beliz Yekeler, Hasan Hüseyin ÇAM, Gülsen GÜNEŞ (2009). Ebelerin Doğal Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Tutum ve Uygulamaları. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 152-164. (Kontrol No: 140886)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÜSTÜNER TOP FADİME (2017). Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Depresyon Belirtileri Prevalansı ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 277-277. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3535015)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN,CAN ZEHRA,KAYA DİLBER (2016). Ergenlerde Yeme Bozukluğu Riski Yaygınlığı ve Psikopatolojik Semptomlarla İlişkisi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2852092)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN (2015). Adölesanlarda Yeme Bozukluğu Riski Yaygınlığı ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 506-507. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1683619)
 • ÇAM HASAN HÜSEYİN, ÜSTÜNER TOP FADİME (2014). Adölesanlarda Prehipertansiyon ve Hipertansiyon Prevalansı ile Obezite Arasındaki İlişki. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 705 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1249805)
 • GENÇ METİN FİKRET,ÇAM HASAN HÜSEYİN (2010). Malatya Kent Merkezindeki Kahvehane Lokanta ve Pastane Sahiplerinin Yeni Tütün Yasası Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. 4. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 143 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1524393)


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER