Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hande POŞUL

Adı-Soyadı

Hande POŞUL

Doğum Yılı ve Yeri

1990/Giresun

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Matematik Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce (Yds:85)

E-posta/Web

handeposul@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66-1534

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kocaeli Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ABD

2012-2014

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ABD

2014-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2017-2020

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2020-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Olasılıklı Esnek Kümeler, 2014.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜNDÜZ

Doktora Tezi

Genelleştirilmiş Metrik Uzaylar ve Sabit Noktalar, 2020.

Danışman: Doç. Dr. Servet KÜTÜKCÜ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Genelleştirilmiş Metrik Uzay Yapıları

Esnek Kümeler

Sabit Nokta Teorisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanlığı 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Farabi Koordinatörlüğü 2019-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Mevlana Koordinatörü 2019-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 2021-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutukcu S. and Posul H., "On d’, D and G-Metric Spaces", Bulletin of Mathematics and Statistics Research, Vol. 4, Issue 4, 2016, 180-183.

Kutukcu S. and Posul H., "On Generalized Metric Spaces", Bulletin of Mathematics and Statistics Research, Vol. 4, Issue 4, 2016, 189-193.

Posul H. and Kutukcu S., "On parametric metric spaces", Bulletin of Mathematics and Statistics Research, Vol. 5, Issue 4, 2017, 17-20.

Posul H. and Kutukcu S., "On N-cone metric spaces", Bulletin of Mathematics and Statistics Research, Vol. 5, Issue 4, 2017, 30-35.

Gunduz (Aras) C. and Posul H., "On Some New Operations in Probabilistic Soft Set Theory”, Europan Journal Pure and Applied Mathematics, Vol. 9, No. 3, 2016, 333-339.

Posul H., Kaplan E. And Kutukcu S.,”Fuzzy Cone b-metric spaces”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 37(4), 2019, 1297-1310.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Posul H. "On Some New Operations in Probabilistic Soft Set Theory", Karatekin Mathematics Days 2014 (KMD 2014), 11–13 June, 2014, Çankırı, Turkey.

Posul H., Aydın E., Kütükçü S., "A fixed point theorem in complete A-metric spaces and an application", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9–11 November, 2017, Samsun, Turkey.

Aydın E., Posul H.,  Kütükçü S., "A Fixed Point Theorem in Modular A-Metric Spaces", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9–11 November, 2017, Samsun, Turkey.

Posul H., Aydın E., Kütükçü S., "N-cone metrik uzaylarda bazı sabit nokta sonuçları", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25–27 October, 2017, Adana, Turkey.

 Aydın E., Posul H., Kütükçü S., "Modüler metrik uzaylarda bağdaşabilir dönüşümler", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25–27 October, 2017, Adana, Turkey.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Poşul H., Aydın E., Kütükçü S., “Genelleştirilmiş metrik uzaylarda bağdaşabilir dönüşüm tipleri”, 32. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos-3 Eylül, 2019, Samsun, Turkey.

Aydın E., Poşul H., Kütükçü S., “Modüler A- metrik uzaylarda bağdaşabilir dönüşümler”, 32. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos-3 Eylül, 2019, Samsun, Turkey.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Tübitak Bideb 2228-B Yüksek Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Doktora Bursu

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER