Ünvanı

Arş. Gör.

Gülten Silindir Keretli

Adı-Soyadı

Gülten Silindir Keretli

Doğum Yılı ve Yeri

1988 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Yabancı Dil

Yökdil (İngilizce) 97.5

E-posta/Web

gultensilindir@kilis.edu.tr/ gultencankayatdt@gmail.com

Telefon/Faks

0 348 822 23 50 dahili no 1464

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

2005-2009

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

2010-2014

Doktora

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

2015-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010 Ocak-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

“An analysis of Voyage in The Dark by Jean Rhys and Things Fall Apart by Chinua Achebe within the framework of Postcolonial Feminist Theory”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Prof.Dr. Emsal Sema EGE), Ankara, 2014

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Suffragette Movement in 20th Century, Postcolonial Feminism, Gender Studies, British Theatre, Avant-Garde Theatre, Experimental Theatre, Literary Criticism, Contemporary Philosophy, power and space 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Magna Charta Observatory Representative 2013-
Ortak Zorunlu Dersler, Temel İngilizce 2013-2015
Dış İlişkiler Ofisi Erasmus 2011-2013

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Silindir Keretli, Gülten "An Ontological Approach to Existentialist Theatre and Theatre of the Absurd in the Works of Jean-Paul Sartre and Samuel Beckett", International Journal of Cognitive and Language Sciences, Vol 13, no 7, July 2019

Silindir, Gülten “Comic Vision and Comic elements of the 18th Century Novel, Moll Flanders by Daniel Defoe” Pau J Social Sciences Ins. Volume 2016, Issue 26, 230-238, December 2016


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

"The literary figure that goes beyond borders: Harold Pinter", Sixth International Western Cultures and Literary Studies Symposium, Erciyes and Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, November 20-22, 2019

Hybridity and Multiculturalism in Zadie Smith’s novel White Teeth, 13th International IDEA Conference, Gaziantep University, April 24-26 2019

An Ontological Approach to Existentialist Theatre and Theatre of the Absurd in the Works of Jean-Paul Sartre and Samuel Beckett, International Research Conference, 20th International Conference on Languages, Literature and Linguistics, July 19-20 2018, Paris France. 

The Queens of Pathetic Tragedy: Belvidera, Isabella and Anna Bullen acted by the Prestigious English Actress Elizabeth Barry, 11th International IDEA Conference, Çankaya University, April 12-14, 2017

Unreliability And False Memory In Julian Barnes’ The Sense Of An Ending, Cumhuriyet University, The 5th International BAKEA Symposium, October 4-6, 2017

Comic Vision and Comic elements of the 18th Century Novel, Moll Flanders by Daniel Defoe, Pamukkale University, The 4th International BAKEA Symposium, October 7-9, 2015

Plato's World of Ideal Forms and the Allegory of the Cave in the Glass Menagerie by Tennessee Williams, “American Fantasies and Dreams”, Atatürk University, American Studies Association of Turkey, 36th International Conference, May 14-16 2014

"Representing the Other” Anglo-American Conference, Bilkent University, April 28-29, 2011

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Silindir, Gülten “Challenging The Status Quo Of Women In The Early Twentieth Century In The Works Of Diana Of Dobson’s And Trifles” Kilis 7 Aralık University, Journal of Social Sciences, Volume 1, Issue 1,76-82, Kilis, June 2011

Johnson-Odim, Cheryl “Ortak Temalar Farklı Bağlamlar” çev. Gülten Silindir, Feminizm ve Felsefe, Özne Felsefe Dergisi, Yıl 10, Sayı 18, Nisan 2013, s. 261-275

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Mudimbe V. Y., Bohm A. “Hegel’in Fransa’da Alımlanışı” çev. Sadık Erol Er, Gülten Silindir, Hegel Paris’te Fransızların Hegel Okuması, Otonom Yayıncılık, Kasım 2016, s 481-509

Lawlor Leonard, Janae Sholtz, “Heidegger ve Deleuze” çev. Sadık Erol ER, Gülten SİLİNDİR, Heidegger Paris'te Fransızların Heidegger Okuması, Otonom yayıncılık, Mayıs 2014, s. 187- 203

Rayner, Timothy “Biyoiktidar ve Teknoloji: Foucault ve Heidegger'in Düşünme Yöntemi”, çev. Gülten SİLİNDİR, Özgül EKİNCİ Heidegger Paris'te Fransızların Heidegger Okuması, Otonom yayıncılık. Mayıs 2014, s.249-273

Bauer, Nancy “Beauvoir'ın Heideggerci Ontolojisi” çev. Sadık Erol ER, Gülten SİLİNDİR, Heidegger Paris'te Fransızların Heidegger Okuması, Otonom yayıncılık, Mayıs 2014, s.273- 309

Perry, Petra “Deleuze'un Nietzsche'si” çev. Sadık Erol ER, Gülten SİLİNDİR. Nietzsche Paris'te Fransızların Nietzsche Okuması, Otonom yayıncılık, Eylül 2013, s. 177-199.


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Visiting Scholar, Cambridge University, Faculty of English, UK, January 2012 

Glen Duncan, acclaimed author of The Last Werewolf & Talulla Rising, Cambridge University, St John's College, April 2012

Erasmus Staff Training nominated in 2013, Università di Foggia, International Relations Office, Foggia, Italy

Erasmus Staff Training nominated in 2017, Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU), Plzen, trained by PhDr. Alice Tihelková, and PhDr. Ivona Mišterová, in department of English Language and Literature, Czech Republic. 

The 18th METU British Novelists Conference "Jane Austen and Her Work", Middle East Technical University, December 16- 17,2010 (participated as an audience)

Türkiye'de İngiliz Dili ve Edebiyatı Eğitimi Konferansı, Ankara University, April 2011 (as an organizing member)

The 21st METU British Novelists Conference "Bronte Sisters and Their Work” Middle East Technical University, December, 12- 13 2013  (participated as an audience)

"450th Anniversary of Shakespeare's Birth" Atılım University, December 10, 2014 (participated as an audience)

"Bir Kitap-Bir Konu: Erendiz ATASÜ ve Dağın Öteki Yüzü’nün Düşündürdükleri" Atılım University, February, 2016 (participated as an audience)

The 24th METU British Novelists Conference "Julian Barnes and His Work" Middle East Technical University, December 13-14 2018  (participated as an audience)

French (pre-intermediate) German/ Italian/ Spanish (beginner)