Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Gülsen AYHAN

Adı-Soyadı

Gülsen AYHAN

Doğum Yılı ve Yeri

Kozan

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

gulsen.ayhan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1480

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya

2005-2009

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Coğrafya Öğretmenliği

2009-2010

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Fiziki Coğrafya

2010-2013

Doktora

Fırat Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türkiye Coğrafyası

2015-2021

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Özel Öğretim Kurumları

2010-2020

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Adıyaman'ın iklimi ve Atatürk Baraj Gölünün Adıyaman'ın İklimine Etkisi

Doktora Tezi

Tunceli İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


Türkiye Coğrafyası

Kırsal Alanlar

Turizm

Kırsal Turizm

Planlama


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Coğrafya Bölümü Bologna Süreci Sorumlusu 2020-Devam Ediyor
Coğrafya Bölüm Toplantıları Raportörü 2020-Devam Ediyor
Coğrafya Bölümü Yatay Geçiş Sorumlusu 2020-Devam Ediyor
Harita Mutumeti 2020-Devam Ediyor
Coğrafya Bölümü Erasmus Koordinatörü 2020-Devam Ediyor
Coğrafya Bölümü Mevlana Koordinatörü 2020-Devam Ediyor
Coğrafya Bölümü Farabi Koordinatörü 2020-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  •  Ayhan, G. ve Çağlıyan, A. (2021). Tunceli İlinde Alevi İnanç Turizmi Rotaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 583-606.
  •  Çağliyan, A. & Ayhan, G. (2019). Geographical  Analysis of Summer Houses by the Lake Hazar ın Terms of Theır Locatıon of Construction (Province of ELAZIĞ-TURKEY). GeoJournal of Tourism and Geosites, 25 (2), 648–663.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

      Tam Metin Olarak Yayımlanmış Bildiriler: 

  • Çağlıyan, A. Dağlı, D. ve  Ayhan, G.  (2016). Traffic Accident Analysis of the City of Elazığ by Geographical Information System,  4th International Geography Symposium - GEOMED 23-26 May, 2016, Antalya.
  • Çağlıyan, A. ve  Ayhan, G. (2018). Türkiye'de Yağışın Mekansal Analizi,  TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, TÜCAUM 3-6 Ekim, 2018,  Ankara 

      Özet Metin Olarak Yayımlanmış Bildiri:

  • Çağlıyan, A. ve Ayhan, G. (2018). Hazar Gölü Çevresinde Yazlık Konutların Kuruluş Yerleri Açısından Coğrafi Analizi, 2 Nd Internatıonal West Asıa Congress of Tourısm Research, IWACT   27 th – 30th September 2018, Van.

       

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


  • UJES 2017, (Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu), 12-14 Ekim 2017, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
  •  Envıronmental System Research Instıtute, Introduction to ArcGıs I and II, 14-19 Mayıs 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.