Ünvanı

Prof. Dr.

Muhammet Fatih KANTER

Adı-Soyadı

Muhammet Fatih KANTER

Doğum Yılı ve Yeri

1976/ELAZIĞ

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

fatih.kanter@hotmail.com/fatihkanter@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488222350-1433

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1995-1999

Yüksek Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

1999-2002

Doktora

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

2002-2008

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1999-2009

Dr. Öğr. Üyesi

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2009-2013

Dr. Öğr. Üyesi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2013-2015

Doç. Dr.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2015-2017

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2017-2020

Prof. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2020-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Annaguli Nurmemmet'in Romancılığı (Yapı ve İçerik), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 

Doktora Tezi

Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Yapı ve İzlek, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Aydoğan KARA, 1980 Kuşağı Türk Şiirinde Poetik Bir Yönelim Olarak "Gelenekçilik", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2014. 

Esra YİĞİTBAŞ, Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Değer Aktarımı,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2015.

Hakan ÇALIK, Mikayıl Müşfik’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2016. 

Musa ERASLAN, Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinde Kelime Dünyası,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2016.   

Sezen GÜNEL, Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Kelime Dünyası, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2016.  

Sibel UĞURLU,  Buket Uzuner'in Hikâye ve Romanlarının Ekoeleştiri Bağlamında İncelenmesi,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2020.  

Ali GENÇ,  Süleyman Çobanoğlu'nun Şiirlerinin Tematik Olarak İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2021.

Yönettiği Doktora Tezleri

Gökçen SEVİM, Tanzimat Dönemi Tiyatro Eserlerinde Kadın,  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Kırşehir.


Araştırma Alanları

Yeni Türk Edebiyatı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2021--
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. 2020-2021
Dekan Yrd., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2018-2019
Bölüm Başkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2018-2021
Enstitü Müdür Yrd., Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015
Dekan Yrd., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 2011-2012
Bölüm Başkanlığı, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2009-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kanter M. F., (2001), Şinasi’nin Şiirinde Yeni İnsan Tipi, Türk Kültürü, Ekim 2001, S.462, s.616-623

Kanter M. F., (2006), Kırık Hayatlar Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi, Türk Kültürü, Kasım-Aralık 2006, S.523-524, s.340-348

Kanter M. F., (2007),Tanzimat Şiirinde İdeal İnsan Tipi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.16, 2007, s.167-190.

Kanter M. F., (2009), Yaprak Dökümü Romanında Yapı ve İzlek, Turkish Studies, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, Fall 2009, s.1588-1620.

Kanter M. F., (2009), Annaguli Nurmemmet’in ‘Çark-ı Felek’ Adlı Öyküsünde Sosyal Eleştiri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2009, S. 28, s. 39-44

Kanter M. F., (2010),Bahtiyar Vahapzade’de Dil ve Kimlik Bilinci, Erdem, Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı, S.57, s. 115-121.

Kanter M. F., (2011), Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Ütopya, Turkish Studies, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Armağanı, Volume 6/3, s. 963-972,

Kanter M. F., (2012), Doğuyu İçeriden Okumak: Doğu Şiirleri Üzerine, Turkish Studies, Prof. Dr. Filiz Kılıç Armağanı, Volume 7/1, 2012, s. 1347-1352.

Kanter M. F., (2013),  Yusuf Atılgan’ın Hikâyelerinde Varoluşçuluğun İzleri, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.10, Temmuz-Aralık 2013, s. 133-147.

Kanter M. F., (2015), Cengiz Aytmatov’un İlk Öğretmen Anlatısında Değer Aktarımı ve Kimlik İnşası, JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 41, p. 101-107, Winter II.

Kanter M. F., (2015) Ömer Seyfettin Hikâyelerinde Değer Aktarımı Bağlamında Kadınlar, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi-TEKE, Sayı: 4/4, s. 1607-1615

Kanter M. F.- Günel S. (2016). Leksikoloji Analizi Yöntemi İle Necip Fazıl Şiirinde Öfke Ve Başkaldırı Aktarımının incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), “Prof. Dr. İbrahim KAVAZ Özel Sayısı”, Yıl: 4, Sayı: 24, Mart 2016, s. 61-83.

Kanter M. F., (2016). Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Anasır-ı Erbaa, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı: 20, ss. 110-126.

Kanter M. F., (2016). Buket Uzuner’in Uzun Beyaz Bulut Gelibolu Romanında Yapı Ve İzlek, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 51, p. 79-95, Autumn III.

Kanter M. F., (2018). Kemalettin Tuğcu'nun Eserlerinde Yalıtılmışlık, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt: 7, Sayı: 16, ss. 126-136.

Kanter M. F.- G. Sevim (2020) "Tanzimat Tiyatrolarında Sömürü Nesnesi Hâline Getirilen Kadın: Kölelik/Cariyelik", Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Volume: 1, Sayı/Issue: 1, Eylül/September 2020, s. 11-37

Kanter, M . F. (2020). "Refik Halit Karay’ın Sürgün Romanında Orta Doğu İzlenimleri . Ortadoğu ve Göç , 10 (20) , 349-377

Kanter, M. F. ve Sevim, G. (2021). Namık Kemal’ in Tiyatrolarında Kimlik Yapılandırması: Vatan - Tarih Bilinci. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 14(84): 243-255.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

M. F. Kanter, Annaguli Nurmemmet’in Romanlarında Yozlaşma Teması, 1. Avrasya Sanat Edebiyat Yıldızları Uluslararası Sempozyumu, Annaguli Nurmemmet’in Edebiyatta 25. Yılında Eserleri ve Sanat Dünyasına Bakışlar, 28 Nisan 2002, Ankara, s.192-198.

M. F. Kanter, “Modern Anlatı-Destan İlişkisinin Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi”, Türk Epik Enenesinde Dastan, <> VI Uluslararası folklor konfransı, 25-26 noyabr, Bakü Azerbaycan, 2010, s.184-188.

M. F. Kanter, Orwell’in 1984 ile Aytmatov’un Kassandra Damgası Romanlarında Tek Tipleştirme, IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, s.174-177.

M. F. Kanter, Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimliği Kuran Unsur Olarak Savaşlar Ve Tarih Bilinci, Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013/Çankırı, s.331-340.

M. F. Kanter (2016). Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Kolektif Aidiyetin Göstergeleri, Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 17-18 Mart, Ardahan, (Edt. Orhan Söylemez), s. 199-218. 

M. F. Kanter (2016). Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Kimlik İnşası, Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu 3, 12-13.Eylül 2015. 

M. F. Kanter (2017). Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam Romanlarında Rus İmgesi, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 16-17 Mayıs Eskişehir, (Haz. Nurcan Ankay-Deniz Depe), s. 169-176    

M. F. Kanter (2017). Refik Halit Karay’ın Gurbet Hikâyeleri’nde Orta Doğu, Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 26-27 Ekim 2017, s.245-250.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kitap Bölümü Yazarlığı

M. F. Kanter, Kendini Tüketen Bireylerin Öyküsü: Kassandra Damgası, Cengiz Aytmatov, (Edt: Ramazan Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009, s.311-316. 

M. F. Kanter, “Bu Okumayacağın Defteri Ben Senin İçin Yazdım Kâmran: Çalıkuşu”, Edebiyat ve Sinema (Edebî Eserden Beyaz Perdeye), (Edt: Fatih Sakallı), Hat Yayınları, İstanbul 2011, s. 109-124

M. F. Kanter, Yazı Türleri: Resmî ve Fikrî Yazılar, (Edt. Mustafa Durmuş), Grafiker Yayınları, Ankara, 2013, s.281-297.

M. F. Kanter, Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Kimlik İnşası, Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, Kesit Yayınları, İstanbul 2015.

M. Fatih Kanter, “Tanzimat Birinci Kuşak Tiyatro”,  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I, Ed. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz-Doç. Dr. Gökhan Tunç, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017.

M. F. Kanter, Elif Şafak'ın Aşk Romanında Mekân Unsuru , Romanda Mekân, (Edt: Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin),Akçağ Yayınları, Ankara, 2017, s.283-298. 

M. F. Kanter, Tehlikeli Oyunlar Romanında Kişiler Dünyası,  Romanda Kişiler Dünyası, (Editör:Prpf. Dr. Ramazan Korkmaz Doç. Dr. Veysel Şahin)  Kesit Yayınları, 2018

M. F. Kanter,  Kilisli Muallim Rifat’in Gözüyle Dede Korkut’u Okumak, İlk Çağlardan Modern Döneme T a r i h t e n İ z l e r II (Editör:Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN Prof. Dr. Osman KÖSE)  Berikan Yay, 2018  

M. F. Kanter, Hayal-Hakikat Çatışması Bağlamında Tanpınar Hikayeleri, Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, (Editör:Prof. Dr. İbrahim Şahin, Deniz Tepe, Nurcan Ankay), Doğu Kütüphanesi, 2018 

M. F. Kanter, Yerlilik ve Millilik Bağlamında Tarık Buğra'nın Hikâyeleri,  Yazının Elinden Tutmak- Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan, ( Editör:Dr. Taner NAMLI - Dr. Ahmet Faruk GÜLER - Doç. Dr. Fatih ARSLAN ve Doç. Dr. Mutlu DEVECİ), HiperYayın, 2019

M. F. Kanter (2020), Kurt Kanunu Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi (Ed. Veysel Şahin), Akçağ Yay., Ankara

M. F. Kanter (2021), Ziya Gökalp'in Alp Arslan- Malazgirt Muharebesi Eserinde Tarih Bilinci, 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan, Ihlamur Kitap, İstanbul

M. F. Kanter (2021), Türkiye ile Brezilya ve Meksika Millî Marşları (Ed. Birol Emil, Zeki Taştan), 100 Ülke 100 Marş, Kesit Yay., İstanbul    

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. F. Kanter, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi’nin Mutsuz Münzevisi: Ziya Osman Saba, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2011, S. 1, s. 59-64.

M. F. Kanter, Haldun Taner’in “Sonsuza Kalmak” ve “Heykel” Adlı Hikâyelerinde Sonsuzluk Arzusu, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, S. 8, s. 82-88.

M. F. Kanter, Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Sivas, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2001, S.10, s.113-120.  

M. F. Kanter, Dede Korkut Hikâyelerinin Arketipsel Sembolizm Yöntemiyle Çözümlenmesi, Arayışlar –İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 2005, S.14, s. 131-138.

M. F. Kanter, Ses Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi, Türk Dili, Şubat 2006, S.650, s.134-140.

M. F. Kanter, Zıt Kutuplarda İki Kahraman: Fahim Bey ve Vamık Bey, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2007, S.18, s.206-209.

M. F. Kanter, Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, s.551-562. 100.Yıl.

M. F. Kanter, İstiklâl Marşı'nda Kimlik İnşası, Türk Yurdu, Mart 2021, S. 403, s. 32-36 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

M. F. Kanter, Yahya Kemal’in Şiirlerinde Ölüm, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, 3-7 Kasım 2008, İstanbul, s.693-697.

M. F. Kanter, İnsan-Zaman-Mekan Üçgeninde Deneme Yazarı Olarak Mustafa Kutlu, Aynanın Sırrı Mustafa Kutlu Sempozyumu, 26-27 Nisan 2012, İstanbul, s.279-284.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

M. F. Kanter, Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 2006.

M. F. Kanter, Hadiye’ye Mektuplar, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 2012.

M. F. Kanter, Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014.

M. F. Kanter, Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Yapı ve İzlek, (Doktora Tezi) Grafiker Yayınları, Ankara, 2013. 

M. Fatih Kanter, Madalyonun Öteki Yüzü: Reşat Nuri Güntekin, Edebiyat Ortamı Yayınları, Ankara, 2017.

M. Fatih Kanter, Bir Kültür Romancısı Reşat Nuri GüntekinKesit Yayınları,İstanbul, 2019 


Diğer Yayınlar

M. F. Kanter, Metne Dönük Eleştiri ve “Salkımsöğüt” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi, Ada, Yaz 2004, S.2, s.112-114.

M. F. Kanter, Geleneği Modernleştiren Şair: Hilmi Yavuz, Ada, Güz 2004, S.3, s. 27-28.

M. F. Kanter, Mektubun Romanla Birleştiği Dev Eser: Genç Werther’in Istırapları, Ada, Yaz 2005, s. 49-51.

M. F. Kanter, Turgut Uyar’ın “Uzak Kaderler İçin” Adlı Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi, Ada, Kış-Bahar 2005, s.13-17.

M. F. Kanter, Aforizmanın Dilden Söze Dönüşümü: Kenan Sarıalioğlu Şiiri, Ada, Yaz 2006, s.7, s.35-36.

M. F. Kanter, Araf’taki Ben ya da Kendilik Değerleri Üzerine, Kertenkele, Mayıs-Temmuz 2006, S.10, s.55-60.

M. F. Kanter, Aynadaki Ben: Hilmi Yavuz, Irmak, Mart 2006, S.63, s.31-33.

M. F. Kanter, Metinlerarası ve Yaşamlararası Geçişkenlik Bağlamında Hilmi Yavuz Anlatısı, Ada, Bahar 2007, S.8, s.39-41.

M. F. Kanter, Anılardan Epigraflara: Selim İleri, Ada, S.9, s.29-30.

M. F. Kanter, Üç Anlatı’da Bireyin Varoluş Kaygısı ve Kaçış İzleği Üzerine Bir Okuma Denemesi, Temrin, Eylül 2011, S. 41, S. 90-93.

M. F. Kanter, Reşat Nuri Güntekin’den Mektup Var!, Türk Edebiyatı, Mart 2012, S. 461, s.60-63.

M. F. Kanter, Gönül İşi’ni Gönülden Okumak, Türk Edebiyatı, Nisan 2012, S. 462, s.67-69.

M. F. Kanter, Modernizmin Küçük Cenneti: “Balkon”, Yedi İklim, S. Ocak/Şubat/Mart 2007, s.35-37.

M. F. Kanter, Şair Reşat Nuri, Türk Edebiyatı, S. 497, Mart 2015, s. 74-77.

M. F. Kanter, Modernizmin Kıskacındaki Bireyin İronik Eleştirisi yahut Haldun Taner’in Hikâyeciliği, Türk Edebiyatı, S. 499, Mayıs 2015, s.24-26.

M. F. Kanter, Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Kimlik İnşası, Bizim Külliye, Sayı: 67, s. 77-81.

M. F. Kanter, Kurgudan Gerçeğe Yeni Bir Toplum İnşası Milli Edebiyat Şiirine Genel Bir Bakış, Türk Edebiyatı, Sayı: 508, s. 42-46.

M. F. Kanter, Mehmet Akif’in Şiirlerinde Kendini Savunan Toplumun Feryadı, Türk Edebiyatı, Sayı: 518, s.48-52.

M. F. Kanter, Aynı Rüyayı Göremeyişin Hüznü Yahut Hayatı Seyretmeye Alışkındı Mücellâ, Türk Edebiyatı, Sayı: 527, s. 43-46
PROJELER

“Mikayıl Müşfik’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Ahi Evran Üniversitesi (PYO-FEN.4003/2.14.006)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kitap Değerlendirme Yazısı

M. F. Kanter, Anlatım Tekniği Olarak Mektup, Kitabevi Yay., (Yaz. Emel Kefeli), İst.,2002,1. bs., 176 s., Türk Dili, LXXXVII, Mayıs, 2004, s. 464-466

M. F. Kanter, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., (Edt. Talat Sait Halman), Bilig, Bahar 2007, S.41, s.241-243

M. F. Kanter, Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yay., (Yaz. Ramazan Korkmaz), Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak/Haziran 2010, s. 217-218.