Ünvanı

Arş. Gör.

Yunus Emre SOLGUN

Adı-Soyadı

Yunus Emre SOLGUN

Doğum Yılı ve Yeri

ADANA

Fakülte/Yüksekokul

Fen - Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

E-posta/Web

emresolgun@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1482

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen - Edebiyat Fakültesi/ Tarih

2011-2016

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı

2017-2020

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı

2020-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER