Ünvanı

Arş. Gör.

Emine Zeytunlu

Adı-Soyadı

Emine Zeytunlu

Doğum Yılı ve Yeri

1985 / Adana

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Fars Dili ve Edebiyatı)

Yabancı Dil

Farsça, İngilizce

E-posta/Web

eminezeytunlu@kilis.edu.tr / emnzeytunlu@gmail.com

Telefon/Faks

0 (348) 814 2666 / Dâhilî: 1481

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı

2006-2010

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Çift Anadal)

2007-2010

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları A.B.D. (Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı)

2011-2014

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları A.B.D. (Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı)

2014-devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2011

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (35. madde)

2011-2019

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Behrâm-i Sâdıkî'nin Kısa Öykülerinin İçerik Açısından Tahlili" (2014)

Danışman: Doç. Dr. Abdüsselam BİLGEN

Doktora Tezi

"Ezrakî-i Herevî ve Divanı (İnceleme-Çeviri-Tahlil)" 2014 -devam ediyor

Danışman: Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


 • Selçuklular Dönemi İran Edebiyatı
 • İran Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı
 • İran Öykücülüğü
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Edebiyat Kuramları
 • Metin Analizi
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Zeytunlu, Emine,(2019), "İran Edebiyatında Gazelden Öyküye Bir Metinlerarasılık Örneği: Bin Damadın Gelini", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 59,Sayı 1, s.309-322.

http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.16

2) Zeytunlu, Emine,(2019), "Behrâm-i Sâdıkî'nin Öykülerinde Ölüm Kavramı", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 48, s.107-136. 

 https://doi.org/10.32330/nusha.547523

3) TEK Zeynep, ARSLAN Tülin, ZEYTUNLU Emine, (2021), Batılılaşma Dönemi Doğu Edebiyatında "Les Aventures de Telemaque, Fils D'ulysse"in Serüveni: Türkçe, Arapça ve Farsça Örneği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 1, s.234-264.

https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2021.61.1.9
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1) Behrâm-i Sâdıkî'nin Ucu Kayıp Yumak ve Mahmud Devletâbâdî'nin Ayna Öyküleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 10-12 Ekim 2018, (Sözlü Sunum-Tam Metin).

https://www.kriteryayinevi.com/urun/vii-uluslararasi-karsilastirmali-edebiyat-bilimi-kongresi-bildir...

2) Yapısalcılık Kuramı Bağlamında Zoya Pirzad'ın Hurmanın Kekremsi Tadı Adlı Öykü Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme, 1.Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 7-9 Kasım 2018, (Sözlü Sunum-Özet Metin).

https://dosya.kmu.edu.tr/kudek/userfiles/files/%C3%96ZET%20K%C4%B0TABI_SON_PDF.pdf 

3) Dinî ve Mitolojik Öğeler Çerçevesinden Mahmûd İ'timâdzâde'nin Mohre-yi Mâr Öyküsü Üzerine Bir Değerlendirme, Ardahan Üniversitesi I.Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2019, (Sözlü Sunum-Özet Metin).

https://mythologysymposium.files.wordpress.com/2019/07/abstracts-14.07.19-2.pdf

4) Ezrakî-i Herevî Divanında İran, Çin ve Yunan Menşeli Mitolojik Şahıslar, Ardahan Üniversitesi II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, 8-10 Haziran 2021, (Sözlü Sunum-Özet Metin).


5) Sevûşûn ve Ateşten Gömlek Romanları Üzerinden İran ve Türk Edebiyatlarında İşgal Dönemi izlerine Dair Karşılaştırmalı Bir Okuma, III. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, 22-23 Eylül 2021. 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

"Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç-Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri", Doğu Esintileri, Temmuz-2018.

"Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç-Hâfız Divanı", Doğu Esintileri, Temmuz-2018.

"Behrâm-i Sâdıkî-Vesvese", Hece Öykü 91, Şubat- 2019.
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


 • Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi Farsça Dil Merkezi, 1 Aylık Dil Eğitimi Programı, Kazvin-İRAN, (Ağustos-2013)
 • Sadi Enstitüsü "Yabancılara Farsça Öğretimi Sertifika Programı (Teacher Training Course)", Tahran-İRAN, (Ocak-Şubat 2017)
 • Sadi Enstitüsü "Farsça Öğreticileri İçin İlk Uzun Dönem Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı", Tahran-İRAN, (Temmuz-Ağustos 2018)
 • İRAM (İran Araştırmaları Merkezi), Güz Dönemi İran Seminerleri, Ankara,2016.
 • İRAM (İran Araştırmaları Merkezi), Bahar Dönemi İran Seminerleri, Ankara,2017.
 • İRAM (İran Araştırmaları Merkezi), İslam Mezhepleri Tarihi Akademik Okuma Grubu, Ankara,2017.
 • İRAM (İran Araştırmaları Merkezi), Farsçadan Türkçeye Çeviri Atölyesi, Ankara,2018.
 • Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, 2017.
 • Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri ve Eğitimi Programı, 2015.
 • İZÜ Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi, "Selçuklu Araştırmaları Paneli", 8-9 Mayıs 2021.