Ünvanı

Prof. Dr.

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Adı-Soyadı

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

09.12.1974 / KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

E-posta/Web

dogramacioglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 822 23 11 / 1446

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. TÜRK DİLİ VE ED. ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

1992-1996

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2000-2002

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (DOKTORA: SOS. BİL. ENST.)

2002-2007

Lisans

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1992-1996

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı

2000-2002

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak.

2002-2007

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAK. TDE BÖLÜMÜ

2000-2002

Arş. Gör.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAK. TDE BÖLÜMÜ

2002-2007

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ FEN EDEBİYAT FAK. TDE BÖLÜMÜ

2008-2014

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAK. TDE BÖLÜMÜ

2014-2019

Prof. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAK. / TDE BÖLÜMÜ

2019-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KİLİS MASALLARI DERLEME VE TAHLİL ÇALIŞMASI adlı Yüksek Lisans Tezim vardır. Halk Edebiyatı alanında bu çalışma yapıldı.

Doktora Tezi

Doktoramı Hacettepe Üniversitesinde yaptım. Konusu ise Atatürk'ün köşe yazılarıdır. Tez adı: Atatürk'ün Hâkimiyet-i Milliye Gazetesindeki Yazıları Üzerine Bir İnceleme'dir.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yeni Türk Edebiyatı, kültür, sanat, roman, şiir ve özellikle Kilis tarihi ve kültürel yaşamı araştırma konularım arasında yer almaktadır.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan Yardımcılığı 2009-2009
Koordinatörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı 2009-2013
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 2015-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


A1. H. Doğramacıoğlu, "Türk Hikâyeciliğinin Prototipi Sayılabilecek Heft-Hân’da Mekân", Bilig (ISI), Sayı: 52, 2010, s. 33–46

A2. Hüseyin Doğramacıoğlu, “Similar Women Characters in Turkish Folk Tales and Novels” Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 941-948

DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8073

A3. H. Doğramacıoğlu, "Recaizade Mahmut Ekrem'in Naçiz Adlı Eserinde Özlü Sözler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 3, Issue: 10, Winter 2010, s. 246–251

A4. H. Doğramacıoğlu, "Şemseddin Sami’nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 3, Issue: 10, Winter 2010, s. 252–258

A5. H. Doğramacıoğlu, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Tarihi Araştırmacılığı Üzerine", TURKISH STUDIES, Türkçede Dilbilim Çalışmaları, Volume 5/4 Fall 2010, s. 1014–1031,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1468

 A6. H. Doğramacıoğlu, "Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları", TURKISH STUDIES, Klâsik Türk Edebiyatında Aşk-Âşık-Maşûk, Volume 5/3 Summer 2010, s. 1125–1142,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1392

A7. H. Doğramacıoğlu, "Türk Dili Meseleleri Karşısında Halit Ziya Uşakligil", NWSA, E-Journal of New World Sciences Academy, Volume 5, Number 3, Summer 2010, s. 365–372

A8. H. Doğramacıoğlu, "Edebî Eserde Tarihin Yeniden Yorumlanması Bağlamında Oflazoğlu Tragedyaları", TURKISH STUDIES, Klâsik Türk Edebiyatında Mizah, Volume 6/2, Spring 2011, s. 403–412,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2030

A9. H. Doğramacıoğlu, "Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi", TURKISH STUDIES, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, Fall 2009, s.1074–1089,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.990

A10. H. Doğramacıoğlu, "Avrupa Birliği Ekseninde Türk Edebiyatında Dış Göç", Folklor Edebiyat, Sayı: 60, 2009, s. 155–166

A11. H. Doğramacıoğlu, "Namık Kemal’in Diyojen Gazetesindeki Mizahî Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme", TURKISH STUDIES, Prof. Dr. Filiz KILIÇ Armağanı, Volume 7/1, Winter 2012, s. 935-951

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2459

A12. H. Doğramacıoğlu, "Faruk Nafiz Çamlıbel’in Suda Halkalar Adlı Eserinde Su İmajları ve Benzetmeler", TURKISH STUDIES, Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK Armağanı, Volume 7/3, 1037-1051 pp., Summer 2012

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3691

A13. H. Doğramacıoğlu, "Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık ve Kadınlarımız", The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 4/1, 25-30 pp., Summer 2011

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/jasss_31

A14. H. Doğramacıoğlu, "Halit Fahri Ozansoy'un Gülistanlar ve Harabeler Adlı Eserinde Bahçe İmajları ve Renkler” , TURKISH STUDIES, Prof. Dr. Mehmet AYDIN Armağanı, Volume 7/4, 1585-1598 pp, Fall 2012

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3429 

A15. H. Doğramacıoğlu, "National Culture And Turks in The Documents Of Turkish National Archives", TURKISH STUDIES, Tarih Özel Sayısı, Volume 8/7, 109-116 pp., Summer 2013

Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5513

A16. H. Doğramacıoğlu, “Children Education in The Stories Of Yakup Kadri Karaosmanoğlu” TURKISH STUDIES, Volume 8/13, 841-846 pp., Fall 2013

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5961

A.17. H. Doğramacıoğlu, "Namık Kemal’in İbret Gazetesinde Sıraladığı Sosyal Tenkitler ve Çözüm Önerileri", TURKISH STUDIES, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, Volume 6/1 Winter 2011, s. 999–1010,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1469

A.18. H. Doğramacıoğlu, “Dr. Besim Ömer Akalın’ın Kaleminden Üzüm İle Tedavi”  

TÜRÜK, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl 5, Sayı: 10 Issn: 2147-8872, p. 84-95

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK337

A.19. H. Doğramacıoğlu, "Namık Kemal From The Pen of Süleyman Nazif” TÜRÜK, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2017, Yıl 5, Sayı: 9 Issn: 2147-8872, p. 104-117

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK305

A.20. H. Doğramacıoğlu, “Halide Edip Adıvar’ın Eğitim ve Öğretim İle İlgili Görüşleri”, AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 62, Celalabat-Kırgızistan, Temmuz–Ağustos 2017

A.21. H. Doğramacıoğlu, “Şemsettin Sami’nin Kaleminden Kadınlar” Asia Minor Studies, International Journal of Social Sciences, ISSN 2147-1673, Cilt:6, Sayı: 11, Kilis 2018 

A.22. H. Doğramacıoğlu, “Hatay’ın Anavatana Katılışına Kilis Basınından Bakış”, International Social Sciences Studies Journal, 5(36):2935-2941, 2019, DOI Number: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1531

A.23. H. Doğramacıoğlu,  “Kilis Masallarında Eski Kilis ve Sosyal Hayat”, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(15): 204-208, 2019, DOI Number: http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.100

A.24. H. Doğramacıoğlu, HÂKİMİYET-İ MİLLİYE’DE HİLÂL-İ AHMER VE SOSYAL YARDIMLAR, Social Sciences Studies Journal  (SSSJournal), Cilt: 5, Sayı: 46, http://www.sssjournal.com/Anasayfa.aspx

http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1779

A.25. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2020). Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Millî Mücadele Yıllarında Rusya İle Münasebetler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi International Journal of Social Sciences, 5(2), 219-230., Doi: https://doi.org/10.31454/usb.773185 (Yayın No: 6772547

A.26. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2020). Methods of Combating Child Diseases in Besim Ömer’s Book titled Tabib-i Etfal and Their Similarities with Modern Medicine. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 10(3), 481-494., Doi: 10.31020/mutftd.735820 (Yayın No: 6772340)E.1. H. Doğramacıoğlu, “İşgal Yıllarında Kilis”, Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, Kilis, 26-27 Ekim 2017.

E.2  H. Doğramacıoğlu, “Treatment Wıth Grape From The Pen Of Dr. Besim Ömer Akalın”, Al Farabi Internatıonal Congress on Social Sciences, Gaziantep, May 11-14,  2017.

E.3. H. Doğramacıoğlu, “Women And Love in Faruk Nafiz Çamlıbel’s Poems”, International Symposium on Multidisciplinary Studies, May 18-21, Roma- Italy 2017

E.4. H. Doğramacıoğlu, “Celal Nuri İleri’s Views About Women and Women's Affair”, International Symposium on Multidisciplinary Studies, November 10-11, Ankara 2017

E.5. H. Doğramacıoğlu, “People's Typologies in Ömer Seyfettin's Stories”, International Symposium on Multidisciplinary Studies, November 10-11, Ankara 2017

E.5. ÖZLÜK NURAN,DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2020). II. Meşrutiyet Dönemi Eğitiminde Malumat-ı Medeniye Dersi-Nezaket İlişkisinde Nezaket Algısı, Öğretimi ve Uygulaması: Selânikli A. Tevfik’in Çocuklara Nezaket Dersleri Örneği. 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6673759)

E.6. ÖZLÜK NURAN,DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2021). 1927’de Asrileşmenin Aydınlar ve İktisadi Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Müftüzade Mehmet İhsan’ın Asri Fikir: Milletime Hitap Örneği. 18. uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6673754)

E.7. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). KÜLTÜREL YAPI BAĞLAMINDA KİLİS MASALLARINDA VERİLEN ÖĞÜTLER. ZEUGMA I. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698740)

 E.8. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2019). TARİHİ KÜLTÜREL ZEMİNDE VAR OLAN ESKİ KİLİS SÖZLERİ. ZEUGMA I. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1(1), 484-488. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698837)

 E.9.  DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). RAFLARDA KALMIŞ ESKİ HARFLİ BİR ESER: KADIN VE AŞK. ŞEHR-İ NUH ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 551-554. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4693705)

 E.10. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). İlk Türk Profesörlerinden Besim Ömer Akalın’xxın Çocuk Beslenmesi İle İlgili Nasihatleri. ULUSLARARASI MULTİDİSSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 537-550. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4693621)

E.11. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ESKİ KİLİS SÖYLENCELERİ. II. ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219866)

E.12. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). KİLİS MASALLARINDA SOSYAL HAYATLA İLGİLİ TAVSİYELER. II. ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAMI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219864)

E.13. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ATATÜRK’ÜN KALEMİNDEN SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE KİLİS. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 38-39. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219858)

E.14. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ATATÜRK’ÜN HÂKİMİYET-İ MİLLİYE’DEKİ KÖŞE YAZILARI. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 48-49. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219859)

E.15. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). YAKUP KADRİ’NİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUKLAR. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 201-202. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219850)

E.16. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE EĞİTİMLE İLGİLİ VERİLEN MESAJLAR. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 200-201. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219847)

E.17. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ARŞİVLERDE KALAN BİR ESER: ANALARA NASİHAT. 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 117-118. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219836)

E.18. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). MEHMET GALİP’İN KALEMİNDEN KADIN VE AŞKA DAİR ÖZLÜ SÖZLER. 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 119-120. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219839)

E.19. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Şahıslar Tipolojisi. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 3(1), 108-109. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3951495)

E.20. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Celal Nuri İleri’nin Kadın ve Kadın Meselesi Hakkındaki Görüşleri. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 1(3), 109-110. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3951109)

E.21. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2016). İşgal Yıllarında Kilis. Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, 1(1), 82-96. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3895607)

E.22. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Women And Love in Faruk Nafiz Çamlıbel’s Poems. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 2(2), 7-19. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3950435)

E.23. DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Dr. Besim Ömer Akalın’ın Kaleminden Üzüm ile Tedavi. Al Farabi Internatıonal Congress on Social Sciences, 1(1), 632-633. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3950052)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. H. Doğramacıoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, 240 sayfa, Sivas, Asitan Yayınevi, 1. Baskı: 2011, 2. Baskı: 2013

2. H. Doğramacıoğlu, Hâlide Nusret Zorlutuna'nın Hanım Mektupları Üzerine Bir İnceleme, 78 sayfa, Sivas, Asitan Yayınevi, 2011

3. H. Doğramacıoğlu, Kilis Masalları, Derleme ve İnceleme, Kilis Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2012.


Multidisipliner Studies III, Bölüm adı:(Celal Nuri İleri’nin Kadın ve Kadın Meselesi Hakkındaki Görüşleri) (2018)., DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN, Gece Kitaplığı Yayınevi, Editör:Hasab Babacan, Şevki Duymaz, Abidin Temizer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 560, ISBN:978-605-288-228-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4218693)

MULTİDİSİPLİNER STUDES III, Bölüm adı:(Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Şahıslar Tipolojisi) (2018)., DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN, Gece Kitaplığı Yayınevi, Editör:Hasan Babacan, Şevki Duymaz, Abidin Temizer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 560, ISBN:978-605-288-228-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4218701)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


D1. H. Doğramacıoğlu, "Yakup Kadri’nin Millî Savaş Hikâyelerinde Yunan Mezalimi", Türkbilig, 18. Sayı Güz 2009, s. 91–102

D2. H. Doğramacıoğlu, "Turan Oflazoğlu’nun Oyunlarında Tarihî Gerçeklik ve Bu Tür Eserlerin Tarih Öğretimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme", Milli Eğitim, Sayı: 184, Güz 2009, s. 151–160.

D3. H. Doğramacıoğlu, "Aka Gündüz’ün Yayımlanmamış Millî Mücadele Hikâyeleri", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, Güz 2007, s. 107–122


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). KİLİS MASALLARINDA SOSYAL HAYATLA İLGİLİ TAVSİYELER. II. ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAMI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219864) 

DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ESKİ KİLİS SÖYLENCELERİ. II. ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219866)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ATATÜRK’ÜN KALEMİNDEN SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE KİLİS. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 38-39. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219858) 

DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ATATÜRK’ÜN HÂKİMİYET-İ MİLLİYE’DEKİ KÖŞE YAZILARI. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 48-49. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219859)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE EĞİTİMLE İLGİLİ VERİLEN MESAJLAR. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 200-201. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219847)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). YAKUP KADRİ’NİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUKLAR. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 201-202. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219850)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). ARŞİVLERDE KALAN BİR ESER: ANALARA NASİHAT. 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 117-118. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219836)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2018). MEHMET GALİP’İN KALEMİNDEN KADIN VE AŞKA DAİR ÖZLÜ SÖZLER. 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 119-120. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4219839)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Şahıslar Tipolojisi. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 3(1), 108-109. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3951495)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Celal Nuri İleri’nin Kadın ve Kadın Meselesi Hakkındaki Görüşleri. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 1(3), 109-110. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3951109)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2016). İşgal Yıllarında Kilis. Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, 1(1), 82-96. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3895607)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Women And Love in Faruk Nafiz Çamlıbel’s Poems. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 2(2), 7-19. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3950435)

 DOĞRAMACIOĞLU HÜSEYİN (2017). Dr. Besim Ömer Akalın’ın Kaleminden Üzüm ile Tedavi. Al Farabi Internatıonal Congress on Social Sciences, 1(1), 632-633. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3950052)


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.  H. Doğramacıoğlu, (Editör: Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik), Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı (Tarihi Doğrular Ekseninde Cem Sultan Tragedyasına Kısa Bir Bakış), s. 295–304, Ankara, Pegem Akademi, 2010

2. H. Doğramacıoğlu, (Editörler: Prof. Dr. O. Horata, Ö. Çobanoğlu, Prof. Dr. İ. Doğan), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (Kitap, Dergi ve Gazete Yayıncılığı, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi), s. 831–834, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009

3. H. Doğramacıoğlu, H. Gökdayı, N. Tozlu, İ. Kavas, M. Güler, S. Kayacan (Editörler: Prof. Dr. Metin Ekici, Doç. Dr. Ayşe İlker), Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım) (8. Bölüm: Anlam Bilgisi ve 10. Bölüm: Ses Bilgisi), Sayfa Aralıkları: 111–128, 135–146, İstanbul, Lisans Yayınevi, 2009


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER