Ünvanı

Arş. Gör.

Cihan Şimşek

Adı-Soyadı

Cihan Şimşek

Doğum Yılı ve Yeri

İzmir

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

Klasik Latince, Orta çağ Latince Paleografyası, İngilizce (ÜDS: 88.750; IELTS: 6.0; TOEFL: 87),Macarca (B2, Szeged Üniversitesi), Litvanca (B1, Vilnius Üniversitesi), Çince (Konfüçyüs Enstitüsü, Szeged), Farsça (İran Kültürevi) Almanca, Rusça

E-posta/Web

cihansimsek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Tarih

-

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi

-

Yüksek Lisans

Šiauliai Üniversitesi, Baltık (Litvanya) Çalışmaları

-

Doktora

Szeged Üniversitesi (Macaristan), Ortaçağ Tarihi

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

The Relations of Grand Duchy of Lithuania with Tatars and Karaites before Union of Lublin in 1569 / 1569 Lubnin Birliği öncesi Litvanya Büyük Dukalığı'nın Tatarlar ve Karaylar ile münasebetleri 

Ege Üniversitesi Orta Çağ Tarihi Yüksek Lisans Programı, Danışman: Prof. Dr. Mehmet ERSAN    

Alanlar: Ortaçağ Avrupa Tarihi, Baltık Tarihi, Altın Ordu Tarihi, Tatar Tarihi,Genel Türk Tarihi

Doktora Tezi

The Sedentation Processes of the Early Hungarians, Kipchaks in the Realm of Hungary, Khazars and İdil Bulgars

University of Szeged, Medieval History PhD Programme, Academic Supervisor: Prof. Dr. István Zimonyi

Alanlar: Genel Türk Tarihi, Göçebelik, Yerleşikleşme, Tarihi Antropolojisi, Macaristan Tarihi, İdil Bulgar Türk Tarihi, Avrupa Tarihi, Hazar Tarihi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Orta çağ Avrupa Tarihi ve Siyasal Düşünceleri;

-  Macaristan Krallığı Tarihi

-  Litvanya Büyük Dukalığı Tarihi 

- Orta Çağ Avrupa'sında Latince beratlar ve hukuk


Doğu Avrupa Türk Tarihi;

-Onogur (Geç Avar) Tarihi

-Hazar Hanlığı Tarihi

-İdil (Volga) Bulgar Hanlığı Tarihi

-Altınorda Tarihi


Pastoral Atlı Göçebelik (Bozkır Göçebeliği) Tarihi ve Antropolojisi
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Bologna Koordinatörü 2014-2015
Bölüm Farabi Koordinatörü 2016-2017
Bölüm Mevlana Koordinatörü 2014-2017
Bölüm Erasmus Koordinatörü 2014-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

-Milli Eğitim Bakanlığı, Yabancı Hükümet Bursları (Litvanya) 2012, Litvanya Hükümeti
-Litvanya(Baltık) Araştırmaları Devlet Bursu, 2012, Litvanya Hükümeti
-Litvanya(Baltık) Araştırmaları Devlet Bursu, 2013, Litvanya Hükümeti
-Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı ,Takdir Belgesi, 2013, Litvanya Hükümeti,
-Litvanya Hükümeti Dil Bursu, 2014, Litvanya Hükümeti
-Erasmus Personel Hareketliliği, Personel Eğitim Alma, Padova Üniversitesi, İtalya, Nisan-
Mayıs 2014
-Litvanya Hükümeti Dil Bursu, 2015, Litvanya Hükümeti

-Macaristan Cumhuriyeti, Doktora Devlet Bursu, 2017

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

A.Uluslararası bildiriler:


1. -ŞİMŞEK CİHAN (2015). Gediminas' Grand Duchy of Lithuania as Western Border of Uzbek Khan's Golden Horde From the Perspective of Papal Letters, 4th Golden Horde Forum, 17-18 Mart, Kazan


2.-ŞİMŞEK CİHAN (2015). Relations between Turkey and Ukraine from the Historical  Perspective. VII. International scientific and practical conference of students and scholars ,,Foreign Policy of Ukraine:Current Agenda", 20 Kasım, Chernivtsi


3.-ŞİMŞEK CİHAN (2016). An Example for Mounted Pastoral Nomads under Sedentary Rule: Lipka Tatars of Grand Duchy of Lithuania, The Fourth International Congress of Turkology „Turkic Peoples Through the Ages and Lands ", 23-24 Eylül, Varşova

4-ŞİMŞEK CİHAN (2019)  Volga Bulgar and Khazar Examples for the State Building Traditions of Medieval Mounted Pastoral Nomads in Scope of the Sedentation and Commerce, Symposium on Common Legacies: Cultural and Historical Connectivities in Central Asia, Afghanistan, Pakistan, Iran and Turkey, 27-28 Eylül 2019, Ankara 


Verdiği Uluslararası Seminerler:


1.‘Europos Kalbų Diena’, Šiauliai Üniversitesi, Radviliškis - Litvanya, 30 Eylül  2012 (Türkçe alanında Šiauliai Üniversitesinin davetlisi olarak)