Ünvanı

Prof. Dr.

ABDURAHMAN ÇETİN

Adı-Soyadı

ABDURAHMAN ÇETİN

Doğum Yılı ve Yeri

03.01.1968

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

FİZİK

Yabancı Dil

E-posta/Web

cetin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

Tel: 0348 822 2350/1807 Fax: 0348 822 2351

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi/Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

1987-1992

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik (YL) (TEZLİ)

1994-1996

Doktora

Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik (DR)

1998-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI)

1993-1998

Arş. Gör.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK ANABİLİM DALI

1998-2003

Arş. Gör. Dr.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI

2003-2008

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

2008-2011

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

2011-2017

Prof. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

3-d geçiş elementlerinde kimyasal kaymaların hesaplanması

(Tez Danışmanı: Adnan KÜÇÜKÖNDER)    

Doktora Tezi

Düşük boyutlu yapılarda polaron etkileri

(Tez Danışmanı: Bekir Sıtkı KANDEMİR)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/DEKAN 2019-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / DEKAN 2018-2020
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI 2018-2021
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKAN V. 2018-2019
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR V. 2017-2017
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BAŞKANI 2014-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 2014-2014
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ENFORMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANI 2013-2014
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 2009-2012

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇETİN ABDURAHMAN, SAKAR YUNUS (2016). Quantum Pseudodot Systems in One-Dimension, Two-Dimensions and ThreeDimensions. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 10(3), 42-46 (Yayın No: 3461692)

 KANDEMİR BEKİR SITKI, ÇETİN ABDURAHMAN (2002). Ground and first excited state energies of impurity magnetopolaron in an anisotropic quantum dot. Physical Review B, 65(5), 54303, Doi: 10.1103/PhysRevB.65.054303 (Yayın No: 413847)

KANDEMİR BEKİR SITKI, ÇETİN ABDURAHMAN (2005). Impurity magnetopolaron in a parabolic quantum dot the squeezed state variational approach. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 17, 667-677., Doi: 10.1088/0953-8984/17/4/009 (Yayın No: 420119)

ÇETİN ABDURAHMAN (2007). Electron phonon interaction on the surface of a sphere in the presence of a uniform magnetic field. PHYSICS LETTERS A, 369, 506-509, doi:10.1016/j.physleta.2007.05.034 (Yayın No: 421298) ment-->

ÇETİN ABDURAHMAN (2008). A quantum pseudodot system with a two dimensional pseudoharmonic potential. Physics Letters A, 372(21), 3852-3856., Doi: 10.1016/j.physleta.2008.02.037 (Yayın No: 421972)

ÇETİN ABDURAHMAN (2009). Effect of electron phonon interaction on the energy spectrum of a quantum antidot in the presence of a uniform strong magnetic field. Physica B: Condensed Matter, 404(21), 3982-3985., Doi: 10.1016/j.physb.2009.07.143 (Yayın No: 422842)

ÇETİN ABDURAHMAN (2017). Exact energy levels and eigenfunctions of an electron on a nanosphere under the influence of a radial magnetic field. Physica B: Condensed Matter, 523, 92-95., Doi: 10.1016/j.physb.2017.08.030 (Yayın No: 3570954)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Küçükönder A, Çetin A (1996). 3 d geçiş elementlerinde ve onların bazı bileşiklerinde 3p seviyelerindeki yarılmaların hesaplanması. I. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:478838)

Küçükönder A, Arıcı K, Çetin A, Köksal M (1996). Kahramanmaraş İlinde Ev İçi Radon Gazı Radyoaktivite Konsantrasyonları. Türk Fizik Derneği16. Fizik Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:479201)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü 5 (beş) adet.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER