Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir Mehmetali

Adı-Soyadı

Bekir Mehmetali

Doğum Yılı ve Yeri

07/12/1974

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Doğu Diller

Yabancı Dil

Arapça, Fransızca

E-posta/Web

bekir.mehmetali@kilis.edu.tr / bekler2006@gmail.com

Telefon/Faks

05511610113. Dahili tel: 1478

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Ön Lisans

İki Yıl Öğretmenlik yüksek okulu Arap Dili ve Edebiyatı Halep öğretmenlik Enstitüsü 1994

1992-1994

Lisans

Halep- İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Denklik alındı

2000-2004

Yüksek Lisans

Halep- İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Denklik alındı

2005-2008

Doktora

Halep- İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü/Denklik alındı

2008-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Halep Milli Eğitim Okulları

1994-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis7Aralık Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Doğu Diller Bölümü. Arap Dili Edebiyatı

Şubat 2020-Devam Ediyor

Öğr. Gör.

Halep Üniversitesi/ İdlip

2012-2013

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


El-Hazf ve yerin koyma- Feyiz Haddur’un Şiirine Uygulama. Doç. Dr. Nadiye HASKUR


/الحذف والتعويض في القرنين الثاني والثالث الهجريَّين/دراسة نَحويّة

Doktora Tezi


ANLAMI DEGİŞTİREN DİL BİLGİSİ DEGİŞİMİ, BEŞ ÇAĞDAŞ ŞAİRE YAPILAN UYGULAMA        

    Doç. Dr. Zafer ELYUSUF


/أثر التغيير النحوي الجائز في المعنى/ دراسة تطبيقية على خمسة شعراء معاصرين

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Arapça Dilbilgisi. Arapça Kelime ve ses bilgisi. Arap Edebiyatı. Arapça Öğretimi ve Eğitimi. Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Bekir MEHMETALİ. Arapçada Olumsuz Cümle ve Kurân’dan Örnekleri. International Journal of Language Academy.Volume 6/5 December 2018 p. 319/327.

2- Bekir Mehmetali. معاملة غير العاقل كالعاقل في النحو العربي. Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences. September 2020, Volume 2, Issue 4. p. 80-91.

3. Bekir Mehmetali. التوكيد بالأدوات غير الزائدة وصور أخرى للتوكيد. Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences. Junuary 2021, Volume 3, Issue 1 p. 432 -422. http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.33 https://www.rimakjournal.com/journaldetail/emphasis-in-extra-letters-and-other-forms-of-affirmation_...

13. Bekir Mehmetali. MODERN ARAP ŞİİRİNDE ÖĞRETMEN İMAJI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı:1 e-ISSN 2564-6427. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- 1Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler" sempozyumu . Adıyaman Üniversitesi. Mayıs 2016.

2-Uluslararası Yanlış Algılar Ve Doğru İslam Sempozyumu/  İslamın, Irıkçılıktan  Tutumu/ Harran Ünüversitesi. 28-30 Ekim 2016. ISBN: 978-975-7113-57-7

3- Birinci Uluslararası Arapça ve Sanal Eğitim. Irak. Samüra Üniversitesi. 21-22/ Mayıs 2020.

4- Birinci Uluslararası sempozyumu/ Uzaktan Eğitim ve Sagınlardan Kaynaklanan Küresel Efad Gölgesinde Geleceğin Görevleri/. Malazya. 27-28 Haziran 2020.

5- Bekir Mehmetali(Temmuz-2020): I. Uluslararası Arap Edebiyatında Salgın E-Sempozyumu, "Modern Arap Şiirinde Veba (Hastalık= ve Ölüm İkilemi" (Tam Metin -Sözlü Sunum).ISBN: 978- 605-70196-1-5

6-Mehmetali. Bekir.  ANADİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA KONUŞMA BECERİSİNİNÖĞRETİLMESİNE DAİR BİR BAKIŞ AÇISI وجهة نظر لتعليم المحادثة للناطقين بغير العربيّة. في

  المؤتمر العلميّ الدوليّ الأوّل للدراسات المعاصرة في العلوم الاجتماعيّة  (مؤتمر ريمار 06-08 نوفمبر تشرين الثاني2020 ). https://drive.google.com/.../15gaWHFkaRRGRNZFd7q.../view...       ISBN:978-605-06585-3-8

7- Mehmetali. Bekir. “Türkiye Göçünde Vatan ve Kadın konularında Münbüçlilerin Şiirinde Dil Yapısı” /البناء اللغوي في شعر المنبجيين في المهجر التُركيّ/الوطن والمرأة. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2. uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi. 18-20 Kasım 2020. ISBN: 978-605-2131-79-4

8. Bekir Mehmetali. موقف الشعر العربي الحديث من الدولة العثمانية بين عامي 1875-1925م  ULUSLARARASI ARAP DİLİ ve EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 27-28 Şubat 2021.

9. Bekir Mehmetali. المؤتمر البحثي الدولي الأول للعلوم اللغوية والأدبية، رثاء الأخ بين الخنساء وفدوى طوقان. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 27-28 Şubat 2021. ISBN:978-605-06585-7-6.


10. Bekir Mehmetali. حكم الضرورة الشعرية في الشعر المعاصر.III. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi. Harran Üniversitesi ve Rimar Akademi.İstanbul, 07-08 Temmuz 2021.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Bekir Mehmetali. Vazîfetu’l-Anâsiri’n-Nahviyye/ وظيفة العناصر النحوية /. Ankara: İlahiyta Yayın Evi.1. Baskı. Ocak .2020. ISBN 978-625-7992-30-5.
2- Bekir Mehmetali. el-Kâide en-Nahviyye el-Câize ve’l-Ma’nâ -Dirâse Nahviyye Nazariyye Tahlîliyye /القاعدة النحوية الجائزة والمعنى/دراسة نحوية نظرية تحليليّة/.  Ankara: İlahiyta Yayın Evi.1. Baskı. Mart. 2020.ISBN 978-625-7992-40-4.

3- Bekir MEHMETALİ. el-Muhâdese el-Arabiyye/المحادَثة العربيّة/. Ankara: Sonçağ Akademi. 1. Baskı. Kasım .2020. ISBN:978-625-77-14-15-0.

4- Bekir Mehmetli. المعاني الصَّرفيّة/el-Mâni el-Sarfiyye. 1. Baskı. Ankara: SONÇAĞ AKADEMİ, Ocak, 2021. ISBN : 978 - 625 - 7714 - 97 - 6.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 -Hazfu ledat,Halep Üniversitesi ARAŞTIRMA Dergisi Mart 2007.

2-dil bilgisinde niyabet ve elbarudinin şiirine uygulaması,Halep Üniversitesi ARAŞTIRMA Dergisi 2010.

3-Haberin öne cayiz almasının belagatı ve ibu mazinin şiirine uygulaması, Halep Üniversitesi ARAŞTIRMA Dergisi 2011.

4-Nesne ye gelen dil bilgisinin cayiz değişiklerin belagatı, Arapça merkezi Dergisi.Şam2010.

5- مشاهد المستقبل في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم, Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518, Volume 5(6), April 2018

6-Suriyeli mülteciler ve Üniversite Eğitimi, Ress Dergisi.Türkiye.2017

7- Mehmetali, Bekir, “ مشاهد التمني في القرآن الكريم [Temenni Scenes in the Holly Qur'an]”. Kilis 7Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Journal of the Faculty of Theology 7/1(Haziran/June 2020): 53-80

8- Mehmetali. Bekir. “Masdarın Anlam Delaleti/ الدلالة المعنويّة للمصدر". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (Aralık, 2020): 288-312.
9 - Gökgöz, T. & Mehmetali B. (2020). Arap şiirinde romantik bir şair ‘Alî Mahmûd Tâhâ ve şiirleri. Turkish Studies - Language, 15(4), 1849-1861. https://dx.doi.org/10.47845/TurkishStudies.46748

10- Mehmetali, Bekir. “Zait Harfler Aracılığıyla Sözlü ve Manevi Vurgu” [Verbal and moral emphasis and extra tools]. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal of Divinity Faculty 7/2 (Aralık 2020), 1508-1524. Doi: 10.17859/pauifd.731327.

11-  MEHMETALİ BEKİR - GÖKGÖZ TURGAY, (Aralık-2020) "Ebu'l-Kâsım eş-Şâbbî'nin Şiirlerinde Halk", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s. 1065-1087. https://dergipark.org.tr/tr/pub/k7auifd/issue/59233/757125.     

12. MEHMETALİ BEKİR. أسلوب الاشتغال بين القاعدة والاستعمال. Dicle İlahiyat Dergisi. Cilt: XXİ. Sayı: 2019/1.Ss: 63-80. 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Bekir Mehmetali(باكير محمدعلي). الشّرف والعِفّة (Çeviri). Yazar: د.ألفت كوركولو. Diyanet İşleri Başkanlığı. Salmat Basım Yay. 1.Baskı.  Ankara. 2020.ISBN: 978-605-7751-41-6.

2. Bekir Mehmetali(باكير محمدعلي).الحياة الأبديّة دارُ الآخرة (Çeviri). Yazar: رابعة غولجان.Diyanet İşleri Başkanlığı.Salmat Basım Yay.1.Baskı. Ankara. 2020.ISBN:978-605-7751-41-7.

3. Bekir Mehmetali(باكير محمدعلي).ما يقوله (الله) يكون (Çeviri). Yazar: رابعة غولجان. Diyanet İşleri Başkanlığı. Salmat Basım Yay. 1.Baskı.  Ankara. 2020.ISBN:978-605-7751-60-7.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1. Bekir Mehmetali. Rimar Akademi Danişma Kurulu Üyesi. İstanbul.2019 dan beri ve devam etmektedir.https://www.rimaracademy.com/tr/kurullar/danisma-kurulu

2.Bekir Mehmetali. RIMAK Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi.  Danışma  kurulu  Üyesi. İstanbul . 2019  dan  beri  ve  devam  etmektedir . https://www.rimakjournal.com/editorial-board

3. Bekir Mehmetali. İjher/ International Journal of Humanities and Educational Research/. Danişma Heyeti Üyesi. 2019- Devam etmektedir. Türkiye. İstanbul.

https://www.ijherjournal.com/editorial-board

4. Bekir Mehmetali. II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi. Düzenleme Kurulu Üyesi. Harran Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul.

13-14-15 Mart 2021. https://drive.google.com5.Bekir Mehmetali. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Düzenleme Heyeti Üyesü. Karabuk Üniversitesi ve İrak Eğitim Bakanlığı ve Rimar Akademi. Türkiye.  İstanbul. 22-23-24 Mayıs 2021.https://www.rimarcongress.com
 

6. Bekir Mehmetali. المؤتمر البحثي الدولي الأول للعلوم اللغوية والأدبية. / ı.uluslararası dil ve edebiyat kongresi /Düzenleme Kurulu Üyesi. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 27-28 Şubat 2021.

https://drive.google.com 

7. Bekir Mehmetali. I. Uluslararası Tarih Araştırmaları Kongresi. Açılış oturumun Sunum ve Konuşmaların Arapça- Türkçe ve Türkçe- Arapça çevirisi. Mardin Artuklu Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 12 Şubat 2021.

8. Bekir Mehmetali. I.Uluslararası Arap Edebiyatında Salgın  E*Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Üyesi. Kilis7Aralık Üniversitesi. ilahiyat Fakültesi.  Türkiye. Kilis.                08 Temmuz 2020. http://ilahiyat.kilis.edu.tr/


9. Bekir Mehmetali. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi /Tam Metin Kitabı/. Yayın Koordinatörü. istanbul: Rimar Academy Publishing House, Kasım 2020. ISBN:978-605-06585-3-8.

10. Bekir Mehmetali. Türkiye'de Suriyelilerin Eğitimi. Kilis7Aralık Üniversitesi. Orta Doğu Araştırma Merkezi. Uyum Politikaları Açısından Dil, Kültür, Eğitim ve İletişim: Yeni Bir Vizyon Aryışı Atölyesi. 29 Aralık2020.

11.Bekir Mehmetali. Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi. Bilim Heyeti Üyesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Türkiye. İstanbul. 27-28 Şubat 2021. https://adveak.fsm.edu.tr/

12. Bekir Mehmetali. Suriyeli Öğretmenlere/ Formatörlük Eğitim Kursu/. Eğitici. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. İskenderun/Hatay02-07 Eylül 2018.

13.Bekir Mehmetali. Suriyeli Öğretmenlere/Eğitici Eğitim Kursu/. Eğitici. T.C. Milli Eğitim Bakalığı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 03-09 Ağustos 2019.

14.Bekir Mehmetali. Suriyeli Öğretmenlerin Diplomalarını İncelme Komusyon Üuesi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. ŞanlıUrfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Şanlıurfa. 01-08 Ağustos 2016.

15. Bekir Mehmetali. İmam-Hatiplere, Müezzin-Kayyım ve kur'an kursu öğretmenlerine Pratik  ve YDS Arapça Kursları. Gaziantep İL Müftülüğü. Gaziantep, 2016-2019.

16.  Bekir Mehmetali. المؤتمر البحثي الدولي الأول للعلوم اللغوية والأدبية. Açılış oturumunun Sunumu ve Konuşmaların Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çevirisi. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 27-28 Şubat 2021.

17. Bekir Mehmetali. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri. 25.09.2020.

18. Bekir Mehmetali. Jüri Üyeliği. Öğretim görevlisi alımı. Kilis7Aralık Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. 11 ve 15 Aralık 2020.

19. Bekir Mehmetali. Açılış Uturumun Sunumu ve konuşmaları Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevirime. II Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi. Harran Üniversitesi ve Rimar Akademi.İstanbul, 17-18-19 Mart 2021.

20- Bekir Mehmetali. Bilim Kurulu Üyesi. Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi. Bartın Üniversitesi, 19-20 Haziran2021. 

https://pandil.bartin.edu.tr

21. Bekir Mehmetali.  Uturumun Başkanı. II Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar Kongresi. Harran Üniversitesi ve Rimar Akademi.İstanbul, 17-18-19 Mart 2021.

22. Bekir Mehmetali.Düzenleme Heteti Üyesi. II Uluslararası Tarih Araştırmaları Kongresi. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. İstanbul. 27-28 Temmuz 2021.

23. Bekir Mehmetali. المؤتمر البحثي الدولي الثاني للعلوم اللغوية والأدبية/ ıı. uluslararası dil ve edebiyat kongresi /. Düzenleme Kurulu Üyesi. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 24-25 Haziran. 2021.  

24. Bekir Mehmetali. الطِّباق والمُقابلة Başlıklı seminarı. Adıyaman Üniversitesi.İslami Bilimler Fakültesi. 09 Nisan 2021.

25. Bekir Mehmetali. Düzenleme Heyeti Üyesi. III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE ÇAGDAŞ ARASTIRMALAR KONGRESİ. Harran Üniversitesi ve Rimar Akademi. İstanbul. 7-8-9 Temmuz. 2021.  https://drive.google.com/.../1xo0CTh04n2es72fSBzg.../view...   . https://www.facebook.com/108944400831245/posts/276158487443168/

26.Bekir Mehmetali. ı.Uluslararası Dİl ve Edebiyat Kongresi، İmtiyaz Sahibi. Tam Metin Kitabı. Iğdır Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul. 27-28 Şubat 2021. ISBN:978-605-06585-7-6.

27. Bekir Mehmetali. Öğretim Görevlisi Alımı Jüri Üyesi. Kilis7Aralık Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. 18.05.2021.

28.  Bekir Mehmetali.Araştırma Görevlisi Alımı Jüri Üyesi. Kilis7Aralık Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. 18.05.2021.

29. Bekir Mehmetali. Makale Hekemliği. القصّة عند زكريّا تامر بين البعدين الفنّيّ الأسلوبيّ والمقصديّ التداوليّ . AlMaNSSAH. Journal for Sciencs, Languages and Literature. 18. 05. 2021.

30. Bekir Mehmetali. Yükseklisans Tezi Savunma Jürü Üyesi. Mardin Artuklu Üniversitesi. Türkiyede Yaşayan Diller Enistütüsü. Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanlığı. 03.08.2021.

31. Bekir Mehmetali. Düzenleme Heyeti Üyesi. ııı.Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi. IĞDIR Üniversitesi ve RİMAR Akademi. Türkiye. İstanbul. 14-15 Ekim 2021.

32. Bekir Mehmetali. Yüksek Lisanas Tez savunma Jürisi Yedek Üye. Kilis7Aralık Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstütüsü. Karar 2021/05. savunma Tarihi: 16.08.2021.

33. Bekir Mehmetali. I. Uluslararası Tarih Araştırmaları Kongresi. Açılış oturumun Sunum ve Konuşmaların Arapça- Türkçe ve Türkçe- Arapça çevirisi. Mardin Artuklu Üniversitesi ve Rimar Akademi. Türkiye. İstanbul.  7-8 Eylül 2021.