Ünvanı

Doç. Dr.

Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI

Adı-Soyadı

Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI

Doğum Yılı ve Yeri

15.12.1981/ADANA

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

E-posta/Web

aysunmercimek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

348 822 23 50/1450

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ÇUKUROVA/FEN EDEBİYAT/BİYOLOJİ

2000-2004

Yüksek Lisans

ÇUKUROVA/FEN BİLİMLERİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (tezsiz)

2004-2005

Yüksek Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ/BİYOTEKNOLOJİ

2005-2007

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ/BİYOLOJİ

2007-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2009-2012

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2012-2018

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam etmekte

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Trametes versicolor’ın tekstil boyalarının gideriminde kullanım olanakları

Doktora Tezi

2,4,6-Trinitrotoluen’in mikrobiyal biyodegradasyonu

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

SERTBAŞ G., ″Bacillus spp. suşlarından ksilanaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu″ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. (Tamamlandı). 

ÇELİK, İ.H., ″Mikrobiyal kaynaklardan antimikrobiyal özellikte kitosan üretimi ve karakterizasyonun araştırılması″. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017 (Tamamlandı). (TÜBİTAK 3001-113Z569 destekli)

KARAYILAN, R., ″Kitin Deasetilaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu″. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 (Tamamlandı).

Güneş, M., ''YAYLA MUZU (RHEUM RİBES) EKSTRAKTLARININ İN VİTRO FİTOKİMYASAL,  ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI'', Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 (Tamamlandı).

Eren, M.F., ''KİLİS VE ÇEVRESİNDE ÜRETİLEN YÖRESEL BİBER (Capsicum annum) KURUTMALIĞININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ, ANTİOKSİDAN VE FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN YANIT YÜZEY METODU İLE OPTİMİZASYONU'', Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 (Tamamlandı). 

Bakırhan, P.,   ''ÜREAZ ÜRETİCİSİ BACİLLUS SPP. MİNERALİZASYONU İLE CaCO3'IN PRESİPİTASYONU VE KARAKTERİZASYONU '' ,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 (Tamamlandı).

Toplar, S.,  ''Kilis ili Göletlerinin Su Kalitesinin ve Prokaryotik Çeşitliliğinin Belirlenmesi'' ,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Devam etmekte-Tez aşamasında).

Genç, S. ''Probiyotik Laktik Asit Bakterilerden Antidiyabetik Aktiviteli Biyoaktif Peptit Üretimi'' , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Devam etmekte-Tez aşamasında).

Karaca, C. ''Erken doğan bağırsak mikrobiyotasının nekrotizan enterokolit (NEK) hastalığı ile ilişkisi''  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Devam etmekte-Tez aşamasında).

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

BAKTERİYOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ, ENZİMOLOJİ


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan Yardımcısı 2019-2021
Bölüm Başkanlığı 2018-2020
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2018-2021
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2018
Bölüm Başkan Yardımcılığı 2015-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER BİRİMİ KOMİSYON ÜYELİĞİ 2017-Devam etmekte
İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURUL ÜYELİĞİ 2017-2021

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. SCI, SSCI, ESCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler 

1. F. Matyar, G. Guzeldag, H.A. Mercimek, 2010. Multiple Antibiotic Resistance Among Listeria monocytogenes In Retail Foods, In Adana, Turkey. Italian Journal of Food Science, 2(4):467- 472. 

2. H.A. Mercimek, S. Dincer, G. Guzeldag, A. Ozsavli, F. Matyar, 2013. Aerobic biodegradation of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) by Bacillus cereus isolated from contamined soil. Microbial Ecology, 66(3): 512–521. DOI: 10.1007/S00248-013-0248-6. 

3. F. Matyar, O. Gulnaz, G. Guzeldag, H.A. Mercimek, S. Akturk, A. Arkut, M. Sumengen, 2014. Antibiotic and heavy metal resistance in Gram negative bacteria isolated from Seyhan Dam Lake and Seyhan River, in Turkey. Annals of Microbiology, 64(3): 1033-1040. DOI: 10.1007/s13213- 013-0740-8.

4. G. Guzeldag, T. Kadioglu, H.A. Mercimek, F. Matyar, 2014. Preliminary Examination of Herbal Extracts on The Inhibition of Helicobacter Pylori. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines. 11(1): 93-96. DOI: 10.4314/ajtcam.v11i1.13

5. H.A. Mercimek, S. Dincer, G. Guzeldag, A. Ozsavli, F. Matyar, A. Arkut, F. Kayis, M. Sumengen Ozdenefe, 2015. Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene by P. aeruginosa and characterization of some metabolites. Brazilian Journal of Microbiology. 46(1): 103-111. DOI: 10.1590/S1517-838246120140026.

6. H.A. Mercimek, G. Guzeldag, F. Ucan, K. Caktu Guler M. Karaman, R. Karayılan, 2015. Inhibition of polyphenol oxidase purified from potato (Solanum tuberosum). Romanian Biotechnological Letters. 20(6): 10961-10968.

7. H.A. Mercimek Takci, F. Ucan Turkmen, 2016. The extracellular pectinase production and purification from Bacillus subtilis. International Journal of Food Properties. 19: 2443–2450. DOI: 10.1080/10942912.2015.1123270.

8. M. Sumengen Ozdenefe, S. Dincer, U. Inal, F. Buyukkaya Kayis, H.A. Mercimek Takci, A. Arkut, 2017. Optimization of medium components for alkaline protease production by Bacillus subtilis from waste breads. Romanian Biotechnological Letters. 22(3): 12597-12610. 

9. M. Sumengen Ozdenefe, S. Dincer, M. U. Unal, A. Arkut, H.A. Mercimek Takci, F. Buyukkaya Kayis, 2017. Production and Characterization of Biosurfactant From Bacillus subtilis Using Waste Breads. Fresenius Environmental Bulletin. 26(5): 3439-3447. 

10. F. Ucan Turkmen, H.A. Mercimek Takci, N. Sekeroglu, 2017. Total Phenolıc and Flavanoid Contents, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Traditional Unripe Grape Products. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research. 51(3): 136-40. 

11. F. Ucan Turkmen, H.A. Mercimek Takci, 2018. Ultraviolet-C and Ultraviolet-B Lights Effect on Black carrot (Daucus carota ssp. sativus) Juice. Journal of Food Measurement and Characterization. 12:1038-46.

12.  A. Arkut, S. Dincer, H.A. Mercimek Takcı, M. Sumengen Ozdenefe, F. Buyukkaya Kayis, 2018. Characterization and purification of the intracellular phytase from Ochrobactrum anthropi. Fresenius Environmental Bulletin. 27(5A):3469-75. 

13. Melis Sumengen Ozdenefe, Abdulkabiru Muhammed, Kaya Suer, Emrah Guler, H.A. Mercimek Takci, 2018. Determination of Antimicrobial Activity of Corchorus olitorius Leaf Extracts. Cyprus Journal of Medical Sciences. 3:159-163. DOI: 10.5152/cjms.2018.623.

14.   F. Ucan Turkmen, H.A. Mercimek Takci, Hidayet Saglam, Nazim Sekeroglu, 2019. Investigation of Some Quality Parameters of Pomegranate, Sumac and Unripe Grape Sour Products from Kilis Markets. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 11(1): 61-71.   https://doi.org/10.3920/QAS2018.1293 .

15.  M. Sumengen Ozdenefe, S. Dincer, M. U. Unal,  H.A. Mercimek Takci, F. Buyukkaya Kayis, A. Arkut, 2019.  Alkaline Protease Purificated from Wild Type Bacillus sp.: Characterization and Application in Detergent Industry.  Fresenius Environmental Bulletin. 28(7):  5356-5366. 

16.   H.A. Mercimek Takci, R. Karayılan,   F. Ucan Turkmen, M. Sumengen Ozdenefe, F. Buyukkaya Kayis, A. Arkut Ozyapıcı, K. Caktu Guler , 2019.  Biochemical Characterization of The Crude Chitin Deacetylase Supernatant from Bacillus cereus. Fresenius Environmental Bulletin. 28(9): 6661-6667.

17. H.A. Mercimek Takci, F. Ucan Turkmen, M. Sari, 2019. In vitro mutagenic effect of cedar (Cedrus libani A. Rich) tar in the salmonella/microsome assay system. Banat's Journal of Biotechnology. X(20): 13-18.

18.  H.A. Mercimek Takci,  F. Ucan Turkmen, M. Sari, 2020. Effect of Cedar (Cedrus libani A. rich) tar on bacterial growth.  Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9(4):  805-808.

19.  H.A. Mercimek Takci, P. Bakirhan, E. Ozdemir, A. Yalcın, 2020. Antibiotic susceptibility patterns of biofilm producing gram negative bacilli isolated from Kilis local cheese.  Banat's Journal of Biotechnology. XI(21): 58-63. 

20.  H.A. Mercimek Takci, N. Çevik, F.E. Sarıgullu Önalan, 2020.  Production Profiles of Extended Spectrum Beta Lactamase of Clinic Isolates and Determination of Cell Components with FTIR.  KSU J. Agric Nat 23 (5): 1106-1113. 

21.  M. Sumengen Ozdenefe, F. Tanoglu, K. Suer, E. Guler, H.A. Mercimek Takci, 2020.  Antioxidant and Antimicrobial Activity of Ficus sycomorus Fruit and Leaf Extracts.  Marmara Medical Journal. 33(3): 133-140.

22.  H.A. Mercimek Takci,  M. Sumengen Ozdenefe, Buyukkaya Kayıs, F. N. Çevik, 2020.  In vitro phytochemical and antibacterial activity of traditional hemorrhoid herbal medicine . Banat's Journal of Biotechnology. XI(22).

23. H.A. Mercimek Takci, P. Bakirhan, K. Caktu Guler, 2020. Urease purification from indigenous soil bacteria and accumulation of CaCO3 crystals. International Journal of Biology and Chemistry. 13(2): 24-29.

24. E.B. Aydın, Sıgırcık, G., H.A. Mercimek Takci, 2021. Antimicrobial properties and corrosion behavior of TiO2-NTs electrodes modified with Ag and ZnO nanorod in simulated body fluid solution. Journal of Molecular Structure. 1240: e130569.

25.  M. Sumengen Ozdenefe, H.A. Mercimek Takci, F. Buyukkaya Kayis, 2021.  Chemical Composition and Functional Properties of Cynara cornigera Lindley Shoot System Extract. Journal of Food Processing and Preservation. (In press).

26. H.A. Mercimek Takci, P. Bakirhan , E. Colak, M. Saygın, 2021. Antibiofilm Activity of Amylase from Bacillus sp. against Foodborne Pathogens. Research Journal of Biotechnology. 16(5): 169-173.

B. SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamı dışında uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler 

1. F. Ucan, H.A. Mercimek, 2013. The importance of chitosan films in food industry. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 1(2): 79-85. 

2. G. Guzeldag, H.A. Mercimek, F. Matyar, 2014. Antimicrobial Activity of Garlic Against Helicobacter pylori. Asian Journal of Chemistry. 26: 271-272. DOI: 10.14233/ajchem.2014.19063. 

3. F. Buyukkaya Kayis, S. Dincer, F. Matyar, H.A. Mercimek Takci, M. Sumengen Ozdenefe, A. Arkut, 2017. An Investigation of Multiple Antibiotic Resistance and Identification of Bacteria Isolated from Gölbaşı and Azaplı Lakes (Adıyaman). Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 5(1): 43-47.

4.  Ucan Turkmen, F., Mercimek, Takci, H.A,   ÖZMERMER, S., BOZKURT, Y., GÜNERİ, A., ELAGÖZ, Z. 2018. Mikrodalga ve Pastörizasyon Uygulamalarının Siyah Havucun Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Harran Journal of Agriculture and Food Science-Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. , 22(2):196-206. DOI: 10.29050/harranziraat.322926.

5.  Ucan Turkmen, F., Mercimek, Takci, H.A,  Seyhan, B., Palta, T. 2019. Investigation Some Quality Parameters of Sour Cherry Concentrates by Produced under Atmospheric and Vacuum Conditions. The Black Sea Journal of Sciences. 9(1), 43-57.

6. Mercimek Takcı, H.A., Çaktu Guler, K., Sumengen Ozdenefe, M., Ozşavli, A., Guzeldag G., 2019. Effect of pH, Temperature and Chemical Substances on the activity of Bacteriocins Partially Purified by Lactic Acid Bacteria. J. Anatolian Env. and Anim. Sciences, 4(1), 21-25.  

7.  Mercimek Takcı, H.A.,  Ucan Turkmen, F., Anlas, F.C., Üstün Alkan, F., Bakirhan, P., Demir, C., Sekeroglu, N., 2019. Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Alkanna Tinctoria (L.) Tausch Root Extracts. The Black Sea Journal of Sciences. 9(1), 176-185.

8. Mercimek Takcı, H.A.,  Sertbaş, G., 2019. Partial Purification and Characterization of Xylanase Enzyme from Bacillus spp. Strains.  The Black Sea Journal of Sciences. 9(2): 335-348.

9.  Mercimek Takcı, H.A., Bakırhan, P., Genç, S. , Kaptanoglu, M, 2020.  Biofilm Formation and Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) Production of Bacterial Strains Isolated From Sewage Water. Acta Aquatica Turcica. 16(2): 170-178.

10. Mercimek Takcı, H.A., Bakırhan, P.,  H.Kayran,  Bulbul, K., 2020. Statistical optimization of activities of some antibiotics to Klebsiella spp. by using Box-Behnken design.  The Black Sea Journal of Sciences. 10(1), 36-47.

11. Ucan Turkmen, F.,  Mercimek Takcı, H.A., Sarıgullu Onalan, E., 2020. Evaluation of antioxidant activity of sour cherry stalk extracts by in vitro methods. The Black Sea Journal of Sciences. 10(2): 209-301.

12.  Mercimek Takcı, H.A., Ozdenefe Sumengen, M., Toplar, S., 2021. Antibiotic and Heavy Metal Resistance of Escherichia coli strains isolated from the Seve Dam, and Konak Pond, Kilis, Turkey.  Acta Aquatica Turcica. 17(2): 290-297.

13.  Mercimek Takci H.A., Ucan Turkmen, F., Gunes, M., Bakirhan, P., 2021. Antibacterial and Antioxidant Activities of Rheum ribes extracts. The Black Sea Journal of Sciences. 11(1): 104-117.

14.  Sarıgullu Onalan, F.E., Ucan Turkmen, F., Mercimek Takci H.A., 2021. Determination of Antimicrobial Activity and Antimutagenicity of Gundelia tournefortii Extracts with AMES/ microsome Test. J. Anatolian Env. and Anim. Sciences, (In press).

15.  Ucan Turkmen, F.,  Sarıgullu Onalan, F.E., Mercimek Takci H.A., 2021. Antioxidant Activities of Pomegranate peel methanolic and water extracts by in vitro methods. 4(1): 1-6. Natural Science and Discovery. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., SAĞLAM, H. 2018. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. VI. GAP Mühendislik Kongresi, Sanlıurfa, Turkey 2018. 

Filiz Uçan Türkmen, Hatice Aysun Mercimek Takcı, Fatma Esen Sarıgüllü Önalan, Mehmet Sarı, 2018. Rhus coriaria L. (Sumak) Yaprak Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve in vitro Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. IMSEC 2018. 3rd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, OCTOBER 24-26, P: 563 . (Oral Presentation).

Filiz Uçan Türkmen, Hatice Aysun Mercimek Takcı, Fatma Esen Sarıgüllü Önalan, Tuba Palta, 2018. Vişne Sapı Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. IMSEC 2018. 3rd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, OCTOBER 24-26, P: 676 (Oral Presentation). 

TURKMEN, UCAN, F., TAKCI, MERCIMEK, H.A.,  ONALAN SARIGULLU, E., 2018. in vitro Phytochemical and Antibacterial Properties of Peganum harmala L.  3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018), p:501-509. (Oral Presentation).

 TAKCI, MERCIMEK, H.A., TURKMEN, UCAN, F., ONALAN SARIGULLU, E., SARI, M., 2018.  in vitro Antimicrobial Activity of Cedrus Libani A. Richard Tar.  3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018), p:786-793.  (Oral Presentation).

TAKCI, MERCIMEK, H.A.,TURKMEN, UCAN, F., SARI, M., 2018. EFFECT OF TAR PRODUCED FROM CEDAR WOOD (CEDRUS LIBANI A. RICH) ON BACTERIAL GROWTH.  III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21-22 Haziran 2018. Gaziantep, Türkiye. Sözlü Sunum. P:1023. 

TAKCI, MERCIMEK, H.A., TURKMEN, UCAN, F., SARI, M., 2018. IN VITRO ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF CEDAR (CEDRUS LIBANI A. RICH) TAR IN THE SALMONELLA/MICROSOME ASSAY III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21-22 Haziran 2018. Gaziantep, Türkiye. Sözlü Sunum. P:103

TAKCI, MERCIMEK, H.A.,  CEVIK N., SUMENGEN, OZDENEFE M., BUYUKKAYA, KAYIS, F., ARKUT, A., 2018. Phytochemical and in vitro Antibacterial Activity of Traditional Herbal Mixture Used in Hemorrhoid Treatment . Second International Biomedical Engineering Congress (IBMEC'18). 24-27 May 2018. Cyprus. p106. 

MUHAMMED, A., SUMENGEN, OZDENEFE M., SUER, K., GULER, E., TAKCI, MERCIMEK, H.A., 2018. Antimicrobial Activity of Corchorus olitorius Leaf Extracts. econd International Biomedical Engineering Congress (IBMEC'18). 24-27 May 2018. Cyprus. p111.

SUMENGEN, OZDENEFE M., DINCER, S., UNAL, M.U., TAKCI, MERCIMEK, H.A., ARKUT, A., BUYUKKAYA, KAYIS, F., 2017. Characterization of biosurfactant produced by Bacillus subtilis MS. 2 ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25-27 Oct 2017, Adana, Turkey. Oral Presentation. P:903. 

OZYAPICI ARKUT, A., DINCER, S., SUMENGEN, OZDENEFE M., BUYUKKAYA, KAYIS, F., TAKCI, MERCIMEK, H.A., 2017. Optimization of Medium Components for Phytase Production from Enterobacter Sp. Internatıonal Congress of Health and Envıronment (USCEK 2017) 23-25 Oct 2017. Adana, Turkey.Poster Presentation. P:294. 

SUMENGEN, OZDENEFE, M., DINCER, S., UNAL, M.U., TAKCI, MERCIMEK, H.A., KAYIS, BUYUKKAYA, F., ARKUT, A., 2017. Characterization of alkaline protease produced by Bacillus megaterium. 25-27 May 2017, European Biotechnology Congress Dubrovnik, Croatia. Poster Presentation. S63. 

MERCIMEK TAKCI, H.A., UCAN TURKMEN, F., ANLAS F.C., USTUN ALKAN, F., BAKIRHAN, P., SEKEROGLU, N., 2017. Antioxidant Activity, Cytotoxicty, Total Phenolic And Flavonoid Contents Of Alkanna Tinctoria (L.) Tausch Root Extracts. The Third International Mediterranean Symposium On Medicinal And Aromatic Plants (MESMAP-3), April 13-16, 2017, Girne, Cyprus, Oral Presentation P:166. ISBN: 978-605-61261-2-3. 

UCAN TURKMEN, F., MERCIMEK TAKCI, H.A., SEKEROGLU, N., 2017. Total Phenolıc and Flavanoid Contents, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Traditional Unripe Grape Products. The Third International Mediterranean Symposium On Medicinal And Aromatic Plants (MESMAP-3), April 13-16, 2017, Girne, Cyprus, Oral Presentation P:178. ISBN: 978-605-61261- 2-3. 

MERCIMEK TAKCI, H.A., UCAN TURKMEN, F.,DEMIR, C., SEKEROGLU, N., 2017. Antimicrobial Activity of various Extracts and Traditional Herbal Cream Prepared From Alkannet Root. The Third International Mediterranean Symposium On Medicinal And Aromatic Plants (MESMAP-3), April 13-16, 2017, Girne, Cyprus, Poster Presentation P: 228. ISBN: 978-605- 61261-2-3. 

ARKUT, A., DINCER, S., MERCIMEK TAKCI, H. A., SUMENGEN, OZDENEFE, M., BUYUKKAYA KAYIS F., 2016. Purification of intracellular phytase from Enterobacter sp. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), Adana, Turkey. Poster Presentation, P: 1875. 

UCAN TURKMEN, F., SAGLAM, H., MERCIMEK TAKCI, H. A., GUZELDAG, G., 2016. The Use of Biosensor in Food Applications. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis, Turkey. Oral Presentation P: 2953-2965. 

UCAN F., MERCIMEK, H. A., CIMEN G., SEKEROGLU N., 2015. Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of kahvaltılık zahter. MESMAP-2 22-25 April 2015, Antalya, Turkey. Oral Presentation P: 201. 

MERCIMEK, H. A., DINCER S., GUZELDAG G., OZSAVLI A., MATYAR F., ARKUT A., KAYIS F., SUMENGEN OZDENEFE M., CAKTU GULER K., 2014. Biodegradation of 2,4,6- Trinitrotoluene (TNT). 02-06 June 2014, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.. Poster Presentation P: 176. 

MERCIMEK, H. A., GUZELDAG G., UCAN F., KARAMAN M., CAKTU GULER K., KARAYILAN R., 2014. Partial purification of polyphenol oxidase (PPO) from potato (Solanum tuberosum). 02-06 June 2014, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Poster Presentation P: 175. 

SUMENGEN, OZDENEFE, M., DINCER, S., UNAL, M.U., KAYIS, F., ARKUT, A., MERCIMEK, H.A., 2014. Optimization of medium components for alkaline protease production by Bacillus megaterium from waste breads. 15-18 May 2014, European Biotechnology Congress Lecce, Italy. Poster Presentation. 

GUZELDAG G., MERCIMEK, H. A., MATYAR F., 2014. Antimicrobial activity of garlic against Helicobacter pylori. 2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences, 26(Suppl.), 271-272. Doi: 10.14233/ajchem.2014.19063. 

CETINKAYA, H., ŞEKEROGLU, N., GUZELDAG, G., MERCIMEK, H.A., 2010. An ancient medicinal plant: Olive. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation Aspects of Uses. 3-4 November 2010, Petra Marriot Hotel, Petra-Jordan. Oral Presentation. P:54 

SEKEROGLU, N., KOCA, U., GUZELDAG, G., MERCIMEK, H.A., 2010. In-vitro antimicrobial activity of traditional herbal mixture, Şüdüt. Phytopharm 2010. 14th International Congress 1-3 July, 2010, Saint-Petersburg, Russia. Poster Presentation. P:89. 

SEKEROGLU, N., KOCA, U., GUZELDAG, G., MERCIMEK, H.A. 2010. Antimicrobial Activity of Şüdüt, a Traditional Herbal Mixture. 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries). 18–22 May 2010, Antalya-Turkey. Poster Presentation P: 69.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C. Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler 

1. F., Uçan Türkmen, H.A., Mercimek Takcı, N. Şekeroğlu, 2016. Total Phenolic Content, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Kahvaltılık Zahter. Akademik Gıda/Academic Food Journal. 14(3) (2016): 242-246. 

2. F., Uçan Türkmen, H.A., Mercimek Takcı, Özmermer, S., Bozkurt, Y., Güneri, A., Elagöz, Z., 2018. Mikrodalga ve Pastörizasyon Uygulamalarının Siyah Havucun Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Akademik Gıda/Academic Food Journal. 22(2):196-206.

3.  Filiz UÇAN TÜRKMEN, Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN, Hidayet SAĞLAM, 2019.  Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması.  HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ.  , 4(1): 102-108.

4.  H.A., Mercimek Takcı, P., Bakırhan, M., Kaptanoğlu, S., Genç, 2019.  Kilis Devlet Hastanesi Kanalizasyon Suyundan İzole Edilen Enterobacteriacea Suşlarının Antibiyotik Dirençlilik Profilleri. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences. 31(3): 261-266.

5.  H.A., Mercimek Takcı, P., Bakırhan, 2021. Kilis topraklarından izole edilen Bacillus B10 suşunun üreaz üretiminin istatiksel optimizasyonu. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. (Basımda).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. KAYIS BUYUKKAYA F., DINCER S., MATYAR F., TAKCI MERCIMEK H.A., SÜMENGEN ÖZDENEFE M., ARKUT A., 2015. Gölbaşı ve Azaplı Göllerinden (Adıyaman) İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya, Poster Sunum, P:65. 

2. GUZELDAG G., ÇOLAK Ö., TAKCI MERCIMEK H.A., 2015. Doğaya uyumlu biyolojik artıma tesisleri ve ekolojik önemleri. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, 26-30 Ekim 2015, Antalya, Poster Sunum, P: 420 

3. MERCİMEK H.A., GUZELDAG G., SÜMENGEN ÖZDENEFE M., ARKUT A., KAYIS F., 2015. 2,4,6-Trinitrofenol’ün Bakteriyel Parçalanması. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14- 17 Eylül 2015, Muğla, Poster Sunum, P: 196-197. 

4. MERCİMEK H.A., GUZELDAG G., UCAN F., SÜMENGEN ÖZDENEFE M., ARKUT A., KAYIS F., 2015. Toprak İzolatı Bacillus subtilis’in Amilaz ve Selülaz Aktivitesinin Araştırılması. 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon, Poster Sunum, P: 129.

 5. MERCİMEK H.A., UCAN F., 2015. Bacillus sp. Suşlarından Pektinolitik Enzim Eldesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Poster Sunum, P: 173. 

6. MERCİMEK H.A., GUZELDAG G., UCAN F., ARKUT A., KAYIS F., SÜMENGEN ÖZDENEFE M., KARAYILAN R., 2014. Hücre Bağımlı Bakteriyosinlerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Ticari Kitosanlarla Karşılaştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir, Poster Sunum, P: 772. 

7. AÇIKYILDIZ M., YILDIZ M., MERCİMEK H.A., GÜRSES A., 2014. Doğal Maddeler ve Metal İyonlarıyla Modifiye Edilen Kilin Antibakteriyel ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Denizli, Sözlü Sunum, S-22, P:25. 

8. ARKUT A., DİNÇER S., MERCİMEK H.A., SÜMENGEN M., KAYIŞ BÜYÜKKAYA F., 2014. Kuyu Suyu Örneklerinden Legionella Türlerinin Saptanması. Ekoloji Sempozyumu 2014, 01-04 Mayıs 2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazimağusa-KKTC, Poster Sunum, P: 169 

9. UCAN F., MERCİMEK H.A, 2013. Gıda Endüstrisinde Kitosan Filmlerin Önemi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013, Niğde Üniversitesi. Poster Sunum, P: 220- 225. 

10. MERCIMEK H.A., (2012). Proteomiksin Önemi. Proteın Saflastırma Ve Sekanslama Teknıklerı Yaz Okulu, 31 Ağustos – 2 Eylül 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sözlü Sunum, 2012. 

11. MERCİMEK, H.A., KARADENİZ, E., 2008. Trametes versicolor’ın Tekstil Boyalarının Gideriminde Kullanım Olanakları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON. Poster Sunum. P: 268. 

12. SARIGÜLLÜ, E., MERCİMEK, H.A., 2008. Doğal Ortamlardan Denitrifikasyon Yeteneği, Yüksek Bakteri İzolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON. Poster Sunum. P: 270. 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

PROJELER

H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, Cevher KARACA, 2021.  Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyotasının Nekrotizan Enterokolit (NEK) Hastalığı ile İlişkisi.  Yürütücü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi.

H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, Sevil TOPLAR, 2020.  Kilis ili Göletlerinin Su Kalitesinin ve Prokaryotik Çeşitliliğinin Belirlenmesi. Yürütücü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. 

FİLİZ UÇAN TÜRKMEN, H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, F. ESEN SARIGÜLLÜ ÖNALAN, 2018. Vişne Sapı Ekstraktlarının Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı).

F. Uçan Turkmen, H.A. Mercimek Takcı, Hidayet Sağlam, Nazım Şekeroğlu, 2017. Kilis piyasasında satışa sunulan nar, sumak ve koruk ekşilerinin bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı).

113Z569. H.A. Mercimek, G. Güzeldağ, F. Matyar, F. Yılmaz. Mikrobiyal Kaynaklardan Antimikrobiyal Özellikte Kitosan Üretimi Ve Karakterizasyonun Araştırılması. 2014. TÜBİTAK 3001 Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı. Projede yürütücü. (Tamamlandı)

2013/1/MAP/06. H.A. Mercimek, G. Güzeldağ, A. Özşavlı, F. Uçan, K. Çaktu Güler. Bakteriyel kökenli kitosan filmlerin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması. Yürütücü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı)

2013/1/MAP/05. F. Uçan, H.A. Mercimek. Ticari ve doğal kaynaklı pektinazların meyve suyu berraklaştırılmasında kullanımının karşılaştırılması. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı)

Bakteriyel kökenli kaynaklardan kitin deasetilaz enziminin (CDA) kısmi saflaştırılması. 2013 Yılı Tübitak 2209-A 1. Dönem Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Projede Danışman (Tamamlandı).

2012/1/MAP 02. H.A. Mercimek, G. Güzeldağ, A. Özşavlı, K. Çaktu Güler, M. Sümengen Fermente gıdalardan izole edilen laktik asit bakterileri (LAB) tarafından üretilen bakteriyosinlerin karakterizasyonu. Yürütücü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı).

2012/1/MAP 01 G. Güzeldağ, H.A. Mercimek, K. Çaktu Güler Lipaz saflaştırılması için kriyojel-mikroküre kompozit sistemler. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı).

2011/1/ AAP 01. A. Kaya, G. Güzeldağ, H.A Mercimek. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuarının Altyapı Projesi. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı).

2011/1/MAP 06. A. Kaya, G. Güzeldağ, H.A Mercimek. Kilis Topraklarındaki Endüstriyel Enzim Üretici Bakterilerin Seçilmesi. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı)

FEF2011BAP2. S. Dinçer, G. Güzeldağ, A. Kaya, H.A Mercimek. Toprak izolatı bakterilerden nitroredüktaz enziminin izolasyonu, saflaştırması ve karakterizasyonu. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi BAP projesi (Tamamlandı).

2010/18. G. Güzeldağ, A. Kaya, H.A Mercimek, I.Y. Yalman. Kilis ili şehir şebeke suları, kuyu suları ve vb.. Su kaynaklarının mikrobiyal özelliklerinin tespit ve analizleri ile izole edilen bakterilerin antibiyotik dirençliliklerinin saptanması. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı).

FEF2009D22. S. Dinçer, H.A. Mercimek. 2,4,6-Trinitrotoluene’ nin mikrobiyal biodegredasyonu. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı).

FEF2006YL81. Ö. Çolak, H.A. Mercimek. Trametes versicolor’ ın tekstil boyalarının gideriminde kullanım olanakları. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi BAP projesi. (Tamamlandı).

ÖDÜLLER

Yurt içi, doktora burs programı (TÜBİTAK-2009) 

Yayın teşvik ödülü-TÜBİTAK -2013

Yayın teşvik ödülü-TÜBİTAK -2016

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

KATILDIĞI VE DÜZENLEDİĞİ BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

21-22 Haziran, 2018 Gaziantep Üniversitesi III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2018)

25-26 Ocak, 2018 İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü VI. Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, Uygulamalı Real Time PCR analizi

26-28 Eylül, 2016 1st International Mediter-ranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Katılımcı ADANA 

19-20 Mart, 2016 International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) Katılımcı KİLİS 

18-19 Aralık 2015, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Katılımcı KONYA 

14-17 Eylül 2015, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Katılımcı MUĞLA 

21-24 Ağustos 2015, 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Katılımcı AFYON 

28-30 Nisan 2015, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi Katılımcı NEVŞEHİR 

23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Katılımcı ESKİŞEHİR 

02-06 Haziran 2014, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress Katılımcı SARAJEVO, BOSNIA HERZEGOVINA 

31 Ağustos-2 Eylül 2012, TÜBİTAK-BİDEB 2217 Destekli Protein Saflaştırma Ve Sekanslama Teknikleri Yaz Okulu Düzenleme Kurul Üyeliği ve Eğitmenlik KİLİS 

03-05 Mayıs 2012 TÜBİTAK-BİDEB 2223 Destekli Ekoloji 2012 Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurul Üyeliği KİLİS 

18-22 Mayıs 2010 6th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries) Katılımcı ANTALYA 

Ilgaz Dağı Milli Parkı Ve Küre Dağları Milli Parklarında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Katılımcı KASTAMONU

Hakemlikler

Intechopen Molecular Cloning Book (In preparation- co-editor) 

Environmental Monitoring and Assessment

Bioprocess and Biosystem Engineering

Food Technology and Biotechnology

Journal of Surfactants and Detergentes

Journal of Environmental Chemical Engineering

Journal of Basic Microbiology

Journal of Advances in Microbiology

International Journal of Advance Agricultural Research

International Refereed Journal of Engineering and Sciences

Turkish Journal of Biology (Yayın Editörlüğü)

Journal of Agricultural and Crop Research

Journal of Hazardous Materials

Food Chemistry

Biologia Section C

Periodico Polytechnia Chemical Engineering

Brazilian Archieves of Biology and Technology

Gazi University Journal of Science

Dergi Gıda

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

Journal of Food Processing and Preservation

International Journal of Microbiology and Biotechnology (Editorial Member)

Frontiers in Environmental Microbiology (Editorial Member)

Kilis 7 Aralık University Science and Engineering Journal (Scientific Committe Member)