Ünvanı

Arş. Gör.

Ayşenur Fidan

Adı-Soyadı

Ayşenur Fidan

Doğum Yılı ve Yeri

1991-İstanbul

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Tefsir

Yabancı Dil

Yökdil- 70

E-posta/Web

aysenurfidan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1091

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2009-2013

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Temel İslam Bilimleri /Tefsir

2013-2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Temel İslam Bilimleri /Tefsir

2016-...

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kur'ânî Dilin Nebevî Dili İnşâsı -Kudsî Hadisler Bağlamında-

Doktora Tezi

Vahyin Dil Üslûbunda Mekkî ve Medenî Ayetlerin Mutabakatı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Kur'ân'da Geleceğe Dâir Gaybî Haberler: el-İsra 17/79, er-Rûm 30/1-5 ve el-Fetih 48/27. Ayetleri", Bilimname, XXXVIII, 2019/2.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Cumhuriyet Döneminde Türkçe Telif Edilen Kronolojik Tefsirler: Örnek Bazı Ayetler Üzerinden Amaç, Yapı ve Yöntemlerinin İncelenmesi", Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2016.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Kur'an Dili-Nebevî Dil İrtibatı: Vahiyle İnşa Olan Rasulullah'ın (s.) Kur'an Dili İle İstişhadı", Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ensar yay., İstanbul, 2017.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

"Günümüz Tefsirinde Yeni Bir Yöntem: Tevhit Mesajı", Kur'ânî Hayat Dergisi, Sayı: 36, Temmuz-Ağustos 2014. 

"Devrimler Yasemin Kokmaz", (Gezi yazısı-Tunus), Şehrengiz Edebiyat ve Düşünce Dergisi, sayı: 11, yıl: 2013.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

"Temel İslam Bilimleri Tezlerinin Akademikleşme Problemi: Tefsir Anabilim Dalı Örneği", Türkiye'de Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sorunlar, Çözümler, Öneriler: Tefsir Anabilim Dalı Örneği, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 24.04.2019.