Ünvanı

Öğr. Gör.

Abdurrahman ŞENSÖZ

Adı-Soyadı

Abdurrahman ŞENSÖZ

Doğum Yılı ve Yeri

1990- Akyazı

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

İslam Tarihi ve Sanatları

Yabancı Dil

Arapça

E-posta/Web

asensoz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1588

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat

2007-2011

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi/SBE/ Türk-İslam Edebiyatı

2012-2017

Lisans

Anadolu Üniversitesi/Açıköğretim Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı

2018-2021

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER