Öğr. Gör. Abdurrahman ŞENSÖZ Abdurrahman ŞENSÖZ
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları
asensoz@kilis.edu.tr - abdusnsz@gmail.com
1592