Dr. Öğr. Üyesi Ali Derya Atik Ali Derya Atik
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
alideryaatik@kilis.edu.tr
(348) 814 26 62 - 1715