Ünvanı

Öğr. Gör.

Ahmet YILGIN

Adı-Soyadı

Ahmet YILGIN

Doğum Yılı ve Yeri

Gaziantep 1970

Fakülte/Yüksekokul

Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ahmetyilgin@kilis.edu.tr - ahmet_yilgin@hotmail.com

Telefon/Faks

5057581665

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2010-2012

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi/Manisa Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1989-1993

Doktora

Maramara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı

20017-Tez Dönemi

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yönetim Bilimleri ABD

2017-2021

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetim ve Organizasyon ABD

2011-2013

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Manisa Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1989-1993

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2000-........

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kilis İli Atletizm SWOT Analizi

Doktora Tezi

Rekreasyon Alanı Kullanımına İlişkin Katılım Engelleri ve Motivasyonun Yaşam Becerisine Olan Etkisinin İncelenmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Müdür Yardımcılığı (Kilis MYO) 2009-2010
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölüm başkanlığı 2008-20012
Müdür Yardımcısı (Gaziantep Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 2000-2002

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ATTITUDES OF PARENTS TO CHILDREN'S PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES ZYÖ Hüseyin Öztürk, Ahmet Yılgın, Gamze Peksayılır European Journal of Physical Education and Sport Science 3 (11), 72-82 22017 

Factors that Motivate Individuals who Participate in Nature Walks as a Recreational Activity A Yılgın, H Hüseyin Öztürk,, ZY Öztürk
6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Tam Metinleri (25-27 Nisan … 2018

MOTIVATIONAL FACTORS THAT PLAY A ROLE IN THE ENGAGEMENT OF ATHLETES IN THE FIELD OF ATHLETICS, A Yilgin, H Özrürk, A Alpullu
European Journal of Physical Education and Sport Science 2018


European Journal of Education Studies 2018

EXPECTATIONS OF PARENTS WHO ARE SENDING THEIR CHILDREN TO SWIMMING SPORTS H Öztürk, A Yılgın, F Armutcu European Journal of Physical Education and Sport Science 2017


Physicial Performance Determination of 10-12 Ages Badminton PlayersG Faruk, İ Abdurrahman, A Samet, K Selahattin, Y Ahmet ICSEMWL 2017 : 19th International Conference on Sport, Exercise, Metabolism …

Parrticipation barriers  in recreational walking activity Gaziantep simple, Ambient Science 2020, Yılgın Ahmet, Alpullu Aytekin

Research of social phobia status in children after swimming activity, African Educational Research Journal, 2020 Şahin Hacı Murat, Yılgın Ahmet, Şahin FigenUluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

SPOR TESİSLERİNDEN FAYDALANAN İŞİTME ENGELLİ SPORCULARIN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI GY Hüseyin ÖZTÜRK, Murat ŞAHBUDAK Selahattin KOÇ, Ahmet YILGIN 2. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONGRESİ 1 (1), 154


SPOR TESİSLERİNDEN FAYDALANAN İŞİTME ENGELLİ SPORCULARIN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, GY Hüseyin ÖZTÜRK, Murat ŞAHBUDAK Selahattin KOÇ, Ahmet YILGIN 2. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONGRESİ 1 (1), 157Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

10-12 YAŞ BADMİNTONCULARDA AYAK BİLEĞİNE UYGULANAN KİNEZİO BANTLAMANIN ÇEVİKLİK VE SÜRATE ETKİSİ.  Yönetici:FARUK GÜVEN, Araştırmacı:AHMET YILGIN, Araştırmacı:SAMET AKTAŞ, Araştırmacı:MEHMET DALKILIÇ,  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, tamamlandı.

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SPOR YOLUYLA SOSYAL UYUM KAPSAMINDA GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR.  Yürütücü:GÜVENÇ İSMAİL,Eğitmen:DALKILIÇ MEHMET,Eğitmen:YILGIN AHMET,  Tamamlandı

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER