Ünvanı

Arş. Gör.

Abdullah KILINÇKAYA

Adı-Soyadı

Abdullah KILINÇKAYA

Doğum Yılı ve Yeri

1985 - Tarsus

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Arap Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

E-posta/Web

abdullahkilinckaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0537 222 69 96

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi- Arap Dili ve Edebiyatı

2004-2009

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Bilim Dalı-Arap Dili ve Belagatı ABD

2011-2015

Doktora

Erciyes Üniversitesi-Sosyla bilimler Enstitüsü-Temel İslam Bilimleri Bilim Dalı-Arap Dili ve Belagatı ABD

2016-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Nahiv ve Belagat Açısından Takdim-Tehir ve Kur'an-ı Kerim'de Kullanılışları

Doktora Tezi

Ali Ahmed Bâkesir ve Tiyatrocu Kişiliği

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Arapça Yazılı Anlatım Düzeylerinin Değerlendirilmesi- SSSjournal- 2018

2-  BELAGAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE HİR VE KULLANIM AMAÇLARI- The Journal of Turk-Islam World Social Studies-2017

3-  GRAMER VE BELAGAT BİLGİNLERİNİN TAKDİM-TE HİR HAKKINDAKİ YORUMLARI- The Journal of Academic Social Sciences- 2017

4- NAHİV (GRAMER) AÇISINDAN TAKDİM-TE HİR VE KULLANIM AMAÇLARI - The Journal of Social Sciences- 2017

5- TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013) - Şarkiyat Mecmuası- 2015

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Birgivî Mehmed Efendi’nin el-Avâmil adlı Eserinin İncelenmesi - Al-Farabi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi- 2018

2- Klasik Arap Şiiri Hakkında Mütalaalar-  Al-Farabi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi- 2018

3-  SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ- 2017

4-  BELAGAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI- AL-FARABI 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES- 2017

5-  NAHİV (GRAMER) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI - AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-2017

6-  GRAMER VE BELAGAT BİLGİNLERİNİN TAKDİM-TE’HİR HAKKINDAKİ YORUMLARI- AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-2017

7- Arap Dilinde Lahn Olgusu - 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES (UMTEB-1)- 2017

8- BİR TÜRK ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ALİMİ EZ-ZEMAHŞERÎ VE ESÂSU’L-BELÂĞA’SINA BİR BAKIŞ - 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES (UMTEB-1)- 2017

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER