Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah BAYINDIR

Adı-Soyadı

Abdullah BAYINDIR

Doğum Yılı ve Yeri

Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

abdullahbayindir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1439

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2005-2009

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009-2012

Doktora

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

 Piyade Sınıfına Mahsus Dâhiliyye ve Seferiyyeden Mevâdd-i Mücmeleyi Hâvî Malûmât ve Terbiye-i Askeriyye Book and Review Transcription / Piyade Sınıfına Mahsus Dâhiliyye ve Seferiyyeden Mevâdd-i Mücmeleyi Hâvî Ma'lûmât ve Terbiye-i Askeriyye Kitabının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi

Doktora Tezi

The Throne Struggles in The Seljuks /Selçuklularda Saltanat Mücadeleleri 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Ortaçağ Tarihi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkan yardımcılığı 2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Osmanlı Devletinde Piyade Sınıfı Askerlerin Eğitimi / The Education of The Infantry Soldiers in Ottoman State
 • Kitap Tanıtımı / Osmanlı Ordusu ve Sefer Lojistiği 1453-1789
 • Selçuklularda Taht Mücadelelerine Etki Eden Faktörler / The Factors Affecting Struggles for the Throne in the Seljuk State
 • Selçuklularda Vuku Bulan Taht Kavgaları Üzerine Bir Değerlendirme (Melikşah Dönemi Taht Kavgaları 1072-1092) / An Appraisal of the Throne Fights in the Seljuks (Throne Fights in the Meliksah (Malik Shah) Period, 1072-1092)
 • Sultan İzzeddin Mesud’un Emir Gazi’nin Çocukları ile Mücadelesi / Sultan Izzeddin Mesut's Struggle with Emir Gazi's Children
 • Sultan Sencer (Sancar) Dönemi (1119-1157) Selçuklularda Taht Mücadeleleri / The Era of Sultan Sencer (1119-1157) and Power Struggles during the Seljukide Period
 • Türkiye Selçukluları Kuruluş Dönemi Kutalmışoğlu Süleyman-Şah (1075-1308) / The Establıshment Perıod Of The Turkısh Seljuk State Kutalmışoğlu Süleyman-Şah (Suleıman-Shah) (1075-1308)

 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi-USBK 

  Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  Diğer Yayınlar  PROJELER

  ÖDÜLLER

  DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-USBK