Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ALTUNCU

Adı-Soyadı

Abdullah ALTUNCU

Doğum Yılı ve Yeri

1986 - Manisa

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe ve Din Bilimleri

Yabancı Dil

İngilizce, İbranice, Arapça

E-posta/Web

abdullahaltuncu@kilis.edu.tr / a.altuncu@hotmail.com

Telefon/Faks

0348 814 26 66 – 1563

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat

2004-2008

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı

2008-2011

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı (Dinler Tarihi)

2014-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı (Dinler Tarihi)

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sümerlerin Dini Tarihi (Danışman: Doç. Dr. Sami KILIÇ)

Doktora Tezi

Yahudilikte Gelenek ve Haskala İlişkisi  (Danışman: Prof. Dr. Sami KILIÇ)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Rektör Danışmanı 2020-Devam Ediyor
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 2021-Devam Ediyor
Senato Üyesi 2020-Devam Ediyor
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2020-2021
Orta Doğu Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2020-Devam Ediyor
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı 2021-2021
Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 2020-2021
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Farabi Koordinatörü 2014-2020
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Mevlana Koordinatörü 2014-2020
Sosyal Bilimler Enstitüsü İDKAB Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü 2014-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 2021-Devam Ediyor
"Ortadoğu ve Göç" Dergisi Editörler Kurulu 2020-Devam Ediyor
Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu 2019-Devam Ediyor
Kariyer Ofisi Kurulu 2018-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu 2016-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu 2015-2016
İlahiyat Fakültesi Program Komisyonu 2014-Devam Ediyor

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Karakoçan'da Evlilik Adetleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (İsmail Yıldırım Armağanı), Volume 9/5, Spring 2014, p. 233-250, Ankara/TURKEY

2. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Cilt Hastalıklarına Yönelik Bir Halk Hekimliği Uygulaması: Gelincik Ocağı (Çavlu Köyü – Fikriye Pınar Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), Volume 10/10 Summer 2015, p. 627-638, Ankara/TURKEY

3. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, Ayhan Gaspak, “Anadolu Kırsalında Yaşayan Alevilerde Doğumla İlgili İnanış ve Uygulamalar (Haçova Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı), Volume 11/17 Fall 2016, p. 431-446, Ankara/TURKEY

4. Sami Kılıç, Ayhan Gaspak, Abdullah Altuncu, “Geleneksel Alevilik: Haçova Örneği”, JASS – The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science e-ISSN: 2147-2971, p-ISSN: 2148-4163 , Number: 53, Winter II 2016, p. 285-296, Elazığ/TURKEY 

5. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Savaş Kuralları ve Savaşla İlgili Yaklaşımlar”,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ISSN: 1308-2140, Volume 12/20, Summer 2017,   p. 149-166, Ankara/TURKEY

6. Yusuf Ağkuş, Abdullah Altuncu, “Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi”, İTOBİAD Journal of the Human and Social Sciences Researches, ISSN: 2147-1185, Volume 6/5, December 2017, p. 2775-2794, İstanbul/TURKEY

7.   Abdullah Altuncu, “Haskala Sırasında Din-Bilim Çatışması: Onay Belgeleri, Bilim Kitapları ve Rabbani Din Adamları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301-0522 , Cilt 59:2, Eylül 2018, s. 113-138, Ankara/TURKEY

8.  Abdullah Altuncu, “Haskala Sırasında Yayımlanan Bir Dergi: Ha-Measef (1783-1811)”, Milel ve Nihal, e-ISSN: 2564-6478, p-ISSN: 1304-5482, Cilt 17:2, Aralık 2020, s. 195-224, İstanbul/TURKEY

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Savaş Kuralları”, Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu (Meseleler, Öngörüler, Tedbirler, Teklifler), 28- 30 Mayıs 2015, Elazığ/TÜRKİYE, Özet Sayfa Numarası: 1

2. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudi Geleneği Bağlamında Sürgün”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis/TÜRKİYE, 28-29 Nisan 2016, s. 516-524

3. Abdullah Altuncu, “Sümerlerde Din ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri Bakımından Rahip ve Rahibe Sınıfları”, 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, Madrid/SPAIN, 19-22 Mayıs 2016, s. 145-158

4.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Karaca Ahmet-Sultan Türbesi'nde Çocuk Sahibi Olmak İçin Gerçekleştirilen Halk Hekimliği Uygulamaları”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde/TÜRKİYE, 26-28 Nisan 2017, C. 4, s. 773-782

5. Yusuf Ağkuş, Abdullah Altuncu, “Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi”, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19-22 Mayıs 2017, Sarajevo/BOSNIA HERZEGOVINA, Özet Sayfa Numarası: 362-363

6. Abdullah Altuncu, “Bir Kültür Unsuru Olarak Halk Hekimliği Uygulamaları Bağlamında Orta Asya'dan Anadolu'ya Aktarılan "Umay Ene‟ Karakteri”, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 19-22 Mayıs 2017, Sarajevo/BOSNIA HERZEGOVINA, Özet Sayfa Numarası: 289-290

7. Abdullah Altuncu, “İlk Dönem Yahudı̇ Mezheplerı̇ Açısından Geleneksel Anlayışın Teşekkülü”, Asos Congress VI. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya/Antalya/TÜRKİYE, Özet Sayfa Numarası: 13

8.   Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Haskala (Yahudi Aydınlanması) Öncesinde Aşkenazlar Arasındaki Yahudi Eğitimi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 27-29 Eylül 2019, Kayseri/TÜRKİYE

9.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Haskala (Yahudi Aydınlanması) İle Birlikte Maskilim Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimle İlgili Modernizasyon Faaliyetleri”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 27-29 Eylül 2019, Kayseri/TÜRKİYE

10.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Elements of the Traditional Turkish Religion in the Folk Medicine in Anatolia”, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim 2019, Ankara/TÜRKİYE

11. Abdullah Altuncu, Hüsamettin Karataş, “Jewish Book Publishing in the European Jewish Communities before the Early Modern Period”, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim 2019, Ankara/TÜRKİYE

12. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Yahudilikte Yazılı ve Sözlü Geleneğe Yönelik Şifahi Anlatımlar”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 07-09 Kasım 2019, Gümüşhane/TÜRKİYE

13.  Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, “Geleneksel Türk Dininde Hastalık Algısı”, Uluslararası Din ve Medeniyet-I (Din ve Sağlık) Sempozyumu, 07-09 Ekim 2021, Elazığ/TÜRKİYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Sami Kılıç, Abdullah Altuncu, Ayhan Gaspak, “Nazarla İlgili Rahatsızlıklara Yönelik Bir Halk Hekimliği Uygulaması: Hançer Ocağı (Çavlu Köyü - "Ümmü Pınar" Örneği)”, Türkiye'de Dinler Tarihi'nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK, Berikan Yayınevi, Ankara 2016, s. 717-739

2. Abdullah Altuncu, Sami Kılıç, “Haskala Sırasında Mecklenburg-Schwerin Yahudi Cemaatinin Karşılaşmış Olduğu Defin Vakti Sorunu Üzerine Yaşanan Tartışmalar”, Felsefe ve Din Bilimlerinde Ölüm ve Ölüm Sonrası, Kimlik Yayınları, Kayseri 2019, s. 73-104 

3. Abdullah Altuncu, “Hamburg Tapınağı ve Yahudiler Arasında Gerçekleşen Reform Tartışmaları: Noga ha-Tsedek - Or Noga ve Elle Divrey ha-Brit”, Aydınlanma, Tanrı ve Felsefe, İlahiyat Yayınları, Ankara 2021, s. 137-176.

4. Abdullah Altuncu, “İlk Peygamberden Son Peygambere Vefa Örnekleri”, Peygamberimiz ve Vefa Toplumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021, s. 47-58.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Abdullah Altuncu, “Sümerlerde Tanrı Anlayışı ve Tanrılar Panteonu”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İlahiyat Sayısı), Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2014, s. 118-142, Kilis

2. Abdullah Altuncu, “Sümer Mitolojisi Bağlamında Otorite Tarafından Şekillendirilen İbadet ve Törenler”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2014, s. 141-165, Kilis 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1. Abdullah Altuncu "Bağımsız Minyan", Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, ed. Süleyman Turan, Emine Battal, Okur Akademi, İstanbul 2020, s. 90-94

2. Abdullah Altuncu "Üçüncü Tapınak Hareketi", Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, ed. Süleyman Turan, Emine Battal, Okur Akademi, İstanbul 2020, s. 570-573PROJELER

ÖDÜLLER

1.  TÜBİTAK 2214-A Doktora Sırası Yurt  Dışı Araştırma Bursu (2017-2018)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1. ERASMUS Staff Mobility for Staff Training (STT) - Vienna/AUSTRIA, 2015-2015

2. PhD Visiting Research Student, University of Haifa, Faculty of Humanities, Department of Jewish History, Haifa/ISRAEL, 2017-2018

3. Hebrew Language Program, University of Haifa, The International School, Hebrew Ulpan, Haifa/ISRAEL, 2017-2018

4. "Judaism Through Its Scriptures", Online Course, 4 weeks, Harvard University (HarvardX), April 2020.