Dr. Öğr. Üyesi Abdullah EKER Abdullah EKER
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
abdullah.eker@kilis.edu.tr
03488142662