Üniversitemizde “Yeni Bir Başlangıç Oryantasyon Programı” Düzenlendi

 

Üniversitemizde, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz için ders programlarına başlamadan önce Üniversitenin işleyişi ve Kilis’e uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde akademik ve idari personelin de katıldığı “Yeni Bir Başlangıç Oryantasyon Programı” gerçekleştirildi. 

Üç gün süren ve Üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel imkânları hakkında bilgilerin paylaşıldığı programın ilk gününde, yeni başlayan öğrencilerimize hitap eden Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, onlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan Oryantasyon Programı ile öğrencilerimizin Üniversite hayatına ve Kilis’e daha çabuk adapte olacağını vurguladı. 

Programın ilk gününde Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi; ikinci gününde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; üçüncü gününde ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. ve 2. sınıf öğrencilerine sunumlar gerçekleştirildi.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Ofisi kapsamında hazırlanan videolarla her birimin yöneticisi tarafından öğrencilerimizin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi. 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esra Asıcı, öğrenciler arasındaki ilişki ve etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek onların ileriye dönük planlarında merkez olarak kariyer danışmanlığı konusunda araştırmalar yapmalarına yardımcı olduklarına değindi. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Mühendis Özkan Zeybek, Üniversitemizin internet ağına erişim ve öğrencilerimizin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Deniz Koç, Üniversitemizde öğrencilerin dersler dışında faydalanabileceği alanlar, yemekhane hizmetleri, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesis imkânlarından bahsetti. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hamza Badeli, öğrencilerimize Üniversiteye kayıt sürecinden mezuniyete kadar geçen sürede; ders kayıtları, sınavlar, not çizelgesi, derslere devam durumu, öğrenci kimliği, transkript, diploma belgeleri ve disiplin kayıtlarına dair bilgiler verdi. 

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Güler, teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliğinden bahsederek Üniversitemiz uzaktan eğitim sisteminin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli Neslihan Mert, basılı ve elektronik kaynakların yanı sıra Üniversitemiz Kütüphanesinin çalışma ve okuma salonlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili mevzuat hakkında sunum yaptı. 

Dış İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Dr. Müslüm Eflatun ise Üniversitemizin ulusal ve uluslararası iş birliği içerisinde olduğu çeşitli üniversitelerden bahsederek öğrencilerimizin imkânlar dâhilinde bu üniversitelerle yapılan Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları vesilesiyle öğrenim görebileceğini belirtti. 

Oryantasyon Programı çerçevesinde Üniversitemiz 15 Temmuz Meydanı’nda müzik dinletisi yapıldı. Ayrıca öğrencilerimize hem Kilis’i hem de Üniversitemizi tanıtmak amacıyla açılan stantlarda çeşitli yiyecekler ikram edildi.