“Kıraathane Söyleşileri”nin 24’üncüsü Gerçekleştirildi

 

“Öğrenci Gözüyle Uzaktan Eğitim" başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cinoğlu’nun yönlendiriciliği ve Öğr. Gör. Dr. Ali Güngör’ün sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Söyleşiye uzaktan eğitimin tanımıyla başlayan Ali Güngör, Üniversitemizin uzaktan eğitime entegrasyon sürecinden bahsetti. Güngör, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “metafor” yoluyla öğrencilerimizin uzaktan eğitime bakışının tespit edilmesini amaçlayan bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinden 197 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Güngör; katılımcıların cinsiyetlerinin, katılım yerlerinin ve sınıflarının araştırma üzerindeki etkisine değindi.  

Uzaktan eğitim konusunda 197 katılımcıdan 197 metafor üretildiğini, bu metaforların 147 tanesinin birer kişi tarafından, 20 tanesinin iki ve daha fazla kişi tarafından olmak üzere toplam 167 farklı metafor ürettiklerini belirtti. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumsuz metafor ürettiğini; olumsuz kategorinin aldatıcılık, zorlayıcılık, yapaylık, belirsizlik, geçicilik, eşitsizlik; olumlu kategorinin ise avantaj ve gereklilik temaları altında toplandığını söyledi. 

Söyleşi, soru cevap kısmının ardından sona erdi