“Kıraathane Söyleşileri”nin 23’üncüsü Düzenlendi

 

“Suriyeli Mültecilerin Anılarında İç Savaş” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın sunumları ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.


Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, uzun zamandan beri Suriyeli mülteciler ile mülakatlar yaptığını ve bu mülakatlarda birçok farklı sonuca ulaştığını dile getirdi.

Baas Partisi’nin değişim ve gelişiminin askeri kökenli olması nedeniyle, halk ile yönetim arasında uçurumlar oluştuğunu, 2011 yılında Dera’da başlayan gösterilerin kısa sürede ülke geneline yayıldığını ve yönetimin bu gösterileri şiddetle bastırmayı tercih etmesinin iç savaşa neden olduğunu belirtti.

İç savaş öncesi Suriye’de ülke ekonomisinin belirgin bir şekilde bozulduğunu belirten Yaşar; rejimin Suriye’nin ekonomik yaşamını derinlemesine politize ettiğini, güvenlik güçlerinin rastgele kanun dışı cinayetler işlediğini, siyasi nedenlerle ortadan kaybolmaların arttığını ve mahkûmlara işkence edildiğini; güvenlik güçlerinin bireyleri kötü şartlar altında resmi süreci takip etmeksizin gözaltına aldığını ve hapse attığını söyledi.

Yaşar, Suriyeli mültecilerle yaptığı mülakatlarda Suriye iç savaşının yalnızca Arap Baharı’nın getirdiği halk hareketinin bir parçası olmadığını, aksine çeşitli sosyo-politik nedenlerin yanı sıra pek çok temel sorumlularının olduğunu, mültecilerin soykırıma uğradıklarını dile getirdi.
Söyleşi, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

 

,