Kıraathane Söyleşileri’nin 21'incisi Düzenlendi

 

 “Haskala Hareketi ve Ha-Measef Dergisi”  başlıklı söyleşi Üniversitemiz Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu’nun sunumları ve  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in moderatörlüğü ile online olarak gerçekleştirildi.

 

Söyleşiye katılan tüm dinleyicilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, Yahudi Aydınlanması’nın Avrupa’da meydana gelen Batı Aydınlanması ve emansipasyonlar sonucunda oluştuğunu belirtti. İbranicede “aydınlanma” anlamındaki Haskala kelimesiyle adlandırılan bu hareketin özellikle Avrupa’da yaşayan Yahudi topluluklarına dinî, kültürel ve bilimsel açıdan yeni bir bilinç kazandırarak Yahudileri dönüştürmeyi ve Avrupa’ya entegre etmeyi amaçladığını ifade etti. Özellikle “Evde Yahudi, sokakta ise Alman” sloganıyla öne çıkan Haskala hareketinin belli bir plan eşliğindeki kurumsallaşmış yapısına 1783 yılında yayın hayatına başlayan ha-Measef dergisi ile kavuştuğunu söyledi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, ha-Measef dergisinin, Haskala hareketi ile ilgili en önemli verileri içerisinde barındırdığını, dergi içeriğinin Haskala fikirlerini ve bu fikirler doğrultusunda yürütülen çalışmaları gösterdiğini, dergi abonelerinin Haskala taraftarlarının kim olduklarına dair bilgi verdiğini, yayın sürecinde yaşanılan fasılalar, editör değişiklikleri ve yayın içeriklerindeki dönüşümlerin Haskala hareketi içerisindeki değişime ışık tuttuğunu belirtti.

 

1783-1811 yılları arasında yayımlanan dergiye ait orijinal içeriklerin de sunulduğu söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.