Üniversitemiz Tarafından "Koronavirüs Bağlamında Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar E-Çalıştayı" Düzenlendi

 

Ülkemizi ve dünyamızı bir süredir etkisi altına alan Koronavirüs (COVID–19) Pandemisi sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilen, Türkiye’deki farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı “Koronavirüs Bağlamında Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar E-Çalıştayı” düzenlendi.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'ın açılış ve selamlama konuşmasıyla başlayan e-çalıştay üç oturumda gerçekleştirildi. Çalıştayda, başta bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan ve zamanla sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileriyle halkı ve yöneticileri çaresiz bırakan COVID–19 Pandemisi, farklı değerlendirmelerle ele alındı. Ayrıca günümüz bilimsel ve teknolojik imkânların ulaştığı seviyeye rağmen, bu salgınla mücadele etmenin en etkili yolunun sosyal izolasyon, kişisel ve toplumsal temizlik kurallarına titizlikle uyulması olacağı vurgulandı.

Moderatörlüğünü KİYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in yaptığı e-çalıştayın ilk oturumunda “Pandemi Sürecinde Hastane ve Sağlık Yönetimi”, “Pandemilerde Halk Sağlığı ve Etik” ve “COVID–19 Pandemisinin Gençler Üzerindeki Psiko-sosyal ve Ekonomik Etkileri” bilim insanları tarafından ele alındı. KİYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen II. oturumda “Salgın Hastalıkların Sosyal Etkileri”, “Pandemi ve Karantina Sürecinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri”, “Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve COVID–19 Deneyimi” konuları değerlendirildi. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in yönetiminde yapılan son oturumundaysa “Evdekal Günlerinde İletişim ve Medya Kullanımı”, “Koronavirüs Algısı Saha Araştırması Sonuçları”, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Salgın Hastalıklarla Mücadele” konu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirildi.

“Koronavirüs Bağlamında Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar E-Çalıştayı” KİYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek’in moderatörlüğünde, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve diğer bilim insanlarının değerlendirmeleri ile sona erdi.