Üniversitemizde Coronavirüse Karşı Alınacak Önlemlerle İlgili Toplantılar YapıldıÜniversitemizde Coronavirüsene karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantılar gerçekleştirildi. Bu amaçla gerçekleştirilen toplantıların ilki, Teknik Bilimler MYO’da yapılan senato toplantısı oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında yapılan toplantıda senato üyelerine ve akademik birim yöneticilerine, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Karasu tarafından brifing verildi.

 

Coronavirüsüyle ilgili diğer toplantı ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in başkanlığında fakülte/yüksekokul sekreterlerinin katılımıyla yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Karasu katılımcılara Coronavirüsüyle ilgili bilgi vererek bu virüse karşı alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Söz konusu toplantılar sonunda Üniversitemizde Coronavirüsüne karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

 

 

 

CORONAVİRÜS’E KARŞI ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR KONUSUNDA SENATO KARARI

 

-          YÖK tarafından Corona Virüsü hususunda alınan karar ve tedbirler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN’in görevlendirilmesine,

 

 

-          Üniversitemiz Sağlık Bilgilendirme Üst Yürütme Kurulunun;

 

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÇAM, Dr. Öğr. Üyesi Fatma KARASU, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR’dan oluşmasına,

 

 

-          Corona ile ilgili sürecin Sağlık Bilgilendirme Üst Kurulunun tavsiyesi üzerine senato kararıyla uygulamaya alınmasına,

 

 

-          2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile yakın temas eden veya ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikâyetleri bulunan öğrenci ya da personel olduğunda 112’nin bilgilendirilmesine, şikâyeti olan kişilerin diğer bireylerden ivedilikle ayrımı yapılıp sağlık kuruluşuna 112 aracılığıyla başvurmasının sağlanmasına,

 

 

-          Herhangi bir sebeple son iki hafta içinde yurt dışına çıkmış personelin göreve başlamadan önce 14 gün raporlu idari izinli sayılmasına ve 14 gün boyunca kendini izole edecek bir ortamda kalmasının sağlanmasına, bu süre sonunda solunum sıkıntısı, öksürük, ateş belirtileri yoksa göreve başlamasına,

 

-          Birimlerde görev yapan tüm akademik ve idari personelin hayati durumlar dışında, yurt dışına çıkmasına izin verilmemesine,

 

-          Akademik personel ve öğrencilerin yurt dışı hareketlilik projelerine Temmuz ayından önce gönderilmemesine, uluslararası kongre katılım izni verilmemesine,

 

 

-          Temizlikten sorumlu personele eğitim verilmesine,

 

 

-          Kantin ve kafeterya gibi alanlarda çalışanların eğitilmesine,

 

 

-          Temizlik, yemekhane ve kantin görevlilerinin önlük giymesi ve maske takmasına,

 

-          Üniversitemizde yapılacak olan genel kapalı alan etkinliklerinin Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmesine ve birimlerde yapılacak olan etkinliklerin yapılıp yapılmayacağının da birimler tarafından değerlendirilmesine,

 

 

-          Kapalı Spor Tesislerinin Nisan ayının sonuna kadar hizmet vermemesine,

 

-          Toplu kullanım alanlarının havalandırılması, tüm binaların asansör, korkuluk, tuvaletler, lavabolar, kapı kolları, özellikle metal ve dokunulan bölümlerinin sıklıkla çamaşır suyu ile temizlenmesine, yer temizliği için temizleme makinası ile temizleme suyu ve çamaşır suyu kullanılarak temizliğin yapılmasına,

 

-          Sosyal duyarlılık projeleri kapsamında Corona Virüsü ile ilgili önlemler alınmasını sağlamak amacıyla projeler yapılmasına,

 

 

-          Akademik ve İdari binaların tüm odalarında dezenfektasyon malzemesi ve kolonya bulundurulması ve kullanılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi hususuna,

 

-          Sağlık Bilgilendirme Üst Kurulu tarafından hazırlanan afişlerin görünür yerlere sıklıkça asılmasına,

 

 

-          Hasta olan personel ve öğrencinin maske kullanması konusunda uyarılmasına,

 

 

-          Birimlerde içecek ikramlarında tek kullanımlık kâğıt bardakların kullanılmasının tavsiye edilmesine,

 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.