Öğretmenler Günü Paneli

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Öğretmenler Günü” paneli, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Oturum başkanlığını Doç Dr. Metin Açıkyıldız’ın yaptığı panele; Dr. Öğr. Üyesi Figen Yıldırım “Öğretmen Yeterlilikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner “Nasıl Bir Öğretmen İstiyoruz?” ve Dr. Öğr. Üyesi Nermin Zahide Aydın “Hatıralarla Öğretmenlik Meslek Hayatı” başlıklı sunumları ile katkı sundular.

 

Dr. Öğr. Üyesi Figen Yıldırım “Öğretmen Yeterlilikleri” isimli sunumunda, ülkemizde yaklaşık 920 bin öğretmenin 18 milyon genci geleceğe hazırladığı, bu nedenle öğretmenin önemli bir rol model olduğunu belirtti. Ayrıca çeşitli ülkelerde öğretmenlik mesleğinin gördüğü saygınlığa da değinen Yıldırım, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında bu konuda 3. sırada yer aldığını vurguladı. Öğretmenlerin dünyanın değişim sürecine ayak uydurmasının, bununla beraber kendi millî değerlerini de koruyup aktarmasının önemiyle birlikte mesleki bilgi, tutum ve değerlerle tam donanımlı bir şekilde gerekli yeterliliğe sahip olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirterek konuşmalarını tamamladı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner “Nasıl Bir Öğretmen İstiyoruz?” başlıklı sunumunda, nitelikli bir öğretmenin eleştirel düşünebilme, problem çözebilme ve yaratıcı düşünme gibi yetilere sahip olması gerektiğini ve bu gerekliliklerin 2030 yılında bile aynı oranda önemli olacağını belirtti. Ayrıca, yapılan anket sonuçlarına göre toplumun öğretmenden beklediği vasıfları da sıralayan Yetkiner, öğretmenlerin en çok ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarına da vurgu yaparak konuşmalarını tamamladı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Nermin Zahide Aydın ise “Hatıralarla Öğretmenlik Meslek Hayatı” isimli sunumunda, öğretmenlik mesleğine dair tecrübelerine değinerek iyi bir öğretmende bulunması gereken özellikleri belirtti. İyi bir öğretmenin sınıf yönetiminde etkili olması gerektiğini bunun da öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurmaktan ve öğrenciler arasında adalet duygusunu gözetmekten geçtiğini vurgulayan Aydın, öğretmenin topluma bir ayna görevi gördüğünü belirterek konuşmalarını tamamladı.

 

Çok sayıda dinleyicinin ve akademisyenin katıldığı ve ilgiyle izlediği panel, soru cevap bölümüyle son buldu.