Kalite Komisyonu Toplantısı Geniş Katılımla YapıldıÜniversitemizdeki eğitim, öğretim, öğrenci ve personele sağlanan hizmetler konusunda kalite düzeyini arttırıcı önlemler almak ve kalite politikaları üretmek amacıyla kurulan Kalite Komisyonu geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

 

Aralarında rektör yardımcıları ve kalite birim temsilcilerinin bulunduğu toplantının açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve KİYÜ Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek yaptı.

 

Seyrek konuşmasında, üniversitelerin kalite düzeyini arttırmak amacıyla kurulan kalite komisyonlarının Ar-Ge, eğitim, kurumsal yönetim süreçleri ve kalite politikaları gibi konularda çalışmalar yapmak, düzenli veri akışıyla oluşturulacak bilgi havuzundan elde edilecek bilgilerle rapor hazırlamak ve hazırlanan bu raporları Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) ulaştırmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Seyrek, kurumlarda yapılan kalite çalışmalarının plan, uygulama, kontrol ve düzeltme sürecini kapsadığını söyleyerek, YÖKAK’ın belli zamanlarda kurumları ziyaret ederek raporlanan ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyip kontrolünü sağladığını ifade etti.

 

Daha sonra kürsüye gelen Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Bektaş Tepe, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde kalite konusunda yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Tepe, üniversitemizin öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim verdiğini, bunu yaparken de öğrencilerin memnuniyetini kazanmayı hedeflediğini söyledi. Çağımızda sürekli gelişime ve yenilenmeye açık, teknolojik altyapıya sahip ve bilimsel eğitim anlayışının önemine dikkat çeken Bektaş Tepe, ancak bunu başaran kurumların başarıya ve yüksek kaliteye sahip olacağını vurguladı.

 

Tepe konuşmasında üniversiteyle ilgili istatistiki verileri değerlendirerek, oluşturulan kurumsal kalite politikası ve kurum içi değerlendirme raporuyla ilgili bilgileri de paylaştı. Bektaş Tepe, Kalite Komisyonu birim temsilcilerinin belli bir kalite standardına ulaşmak için veri akışını düzenli ve sistemli bir şekilde sağlamaları gerektiğini söyledi ve Kalite Kurulu’nun da bu veriler ışığında kurumları değerlendirdiğini ifade etti.