"İşgalden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümünde

Millî Mücâdele ve Kilis" PaneliKilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Kilis Vâlisi Recep Soytürk ile Rektörümüz Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun’un da katıldığı “İşgalden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümünde Millî Mücâdele ve Kilis” konulu paneli, Kilis'in Kurtuluşu vidyo gösteriminin ardından, “Bugün yanı başımızda bir savaş yaşanırken Kilis’in Millî Mücâdele’deki yerini bir panel etkinliğinde tartışmak Kilis için de çok anlamlıdır.” cümlesiyle açan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, sözü, moderatörlüğü dolayısıyla tanıttığı panel konuşmacılarından AK Parti 27. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’ya devretti.

 

Doç. Dr. Halil Özşavlı Osmanlı’dan Cumhûriyet dönemine kadarki Osmanlı, Amerikan, İngiliz ve Erivan merkezli Ermeni kaynaklarıyla berâber, dönemin süreli yayınlarında Kilis Târihi’nin ve bu târihte yeri olan Kilis Ermenilerinin izlerini sürerek “Kuvâyı Milliye - İngiliz, Fransızların askerî bakımdan, Amerikalılarınsa eğitim kurumlarıyla bilinç aşılayarak destekledikleri Ermeniler – Kilisli halk” üçgenindeki Millî Mücâdele’ye dâir görsel destekli bir sunum gerçekleştirdi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gölcü ise öncelikle Kilis’in işgal sürecini birkaç anekdotla inceledi. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Gölcü, birbirinden ayrı İngiliz ve Fransız işgâli dönemlerinde, Ermenilerin tehcir edilmesini gerektiren 1915 târihli Sevk ve İskân Kânunu’yla bağlantılı olarak ortaya çıkan güç mücâdelelerini anlattı. İşgalcilere direniş hazırlığı yapan Cemiyet-i İslâmiye ve Heveskârân-ı Maarif teşkîlatlarıyla Sâkıp, Polat ve Şâhin Beylerin bölgedeki Kuvâyı Milliye’nin ortaya çıkışı ile işgâlin sona ermesine zemin hazırladığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Gölcü, böylece sözlerini 7 Aralık 1921 günü Kuvâyı Milliye’nin Kilis’e girmesiyle başarıya ulaşan mücâdeleyi kutlayarak bitirdi.

 

Panelin ardından Kilis Vâlisi Recep Soytürk, Doç. Dr. Halil Özşavlı’ya teşekkür belgesini takdim etti.