mevzuat
 
1 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
2 Staj Yönergesi
3 Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi
4 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Yönergesi
5 Dış İlişkiler Ofisi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönergesi
6 Yazışma Kuralları Dosyalama ve Arşiv Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlik Alan Dersi Yönergesi
8 Erasmus Personel Öğrenci Değişimi Yönergesi
9 Sınav Değerlendirme ve Başarı Notlarının Belirlenmesi Yönergesi
10 Etik Kurul Yönergesi
11 Kütüphane Yönergesi
12 Ögrenci Konseyi Yönergesi
13 Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi
14 Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmalığı Uygulama Yönergesi
15 Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Yönergesi
16 Bilimsel Araştırma Projeleri(KYÜBAP) Yönergesi
17 Akademik Amaçlı Öğrenci Eğitim Gezileri Yönergesi
18 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi
19 Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Ödül Yönergesi
20 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayın Yönergesi
21 Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönerge
22 Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİLİS TÖMER) Yönergesi
23 Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Önlisans ve Lisans Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
24 Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
25 İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
26 Kız ve Erkek Öğernci Yurtları Yönergesi
27 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi
28 Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli (Konukevi) İşletme Yönergesi
29 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
30 Yaz Okulu Yönergesi
31 Proje Destek ve Koord. Birimi Yönergesi
32 Örgün Eğitim Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Yönergesi
33 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
34 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi
35 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi
36 Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönergesi
37 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
38 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hobi Bahçeleri Yönergesi
39 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi
40 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi
41 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik Ve Saha Uygulamaları Yönergesi
42 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
43 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
44 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi
45 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi İşletmeler Yönergesi
46 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi
47 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İş Makinelerinin Tescil İşlemlerine Ait Yönerge
48 Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
49 OrtakSecmeli Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi
50 Ders Muafiyeti ve Intibak Islemleri Yonergesi
51 Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
52 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
53 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Yönergesi
54 Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Çevrim İçi Yapılacak Lisansüstü Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Toplantıları ile İlgili Uygulama ve Esasları Yönergesi
55 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
56 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yaz Stajı Yönergesi
57 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Klinik ve Saha Uygulama Yönergesi
58 Muvafakat Yönergesi
59 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi
60 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I-II) Uygulama Yönergesi
 
1 APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo Gönderileri Taşıma ve Teslim Sözleşmesi
2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Arasındaki İş Birliği Protokolü
3 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Belediyesi İş Birliği Protokolü
4 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası İş Birliği Protokolü
5 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Simya Kolejleri Eğitim İndirim Kampanyası İş Birliği Anlaşması
6 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında İş Birliği Protokolü
7 Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Yunus Emre Vakfı İktisadi İşletmesi arasındaki İş Birliği Protokolü
8 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ile Maisa Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında “Meslek Edindirme Kursları ve İstihdamı Destekleme” Projeleri
9 Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile KİYÜ Arasında İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü
10 Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş Birliği Protokolü.pdf
11 Kilis Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Düzenlenen İş Birliği Protokolü
12 KİYÜ ile Kilis Bilim ve Sanat Merkezi İş Birliği Protokolü
13 KİYÜ ile Türk Patent ve Marka Kurumu Arasındaki Protokol
14 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Teknoloji Transfer Ofisi İş Birliği Protokolü
15 Sakarya Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü
16 T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
17 Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü
18 Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü
19 YÖK Anadolu Projesi Eşleştirme Protokolü