mevzuat
 

YÖNETMELİKLER

1 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
2 Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
3 Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
4 Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
5 Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
6 Öğrenci Sağlık İşleri Yönetmeliği
7 Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
8 Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
9 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12 Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
13 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
14 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
   
 

YÖNERGELER

1 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
2 Staj Yönergesi
3 Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi
4 Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Uygulama Usul Esaslarına İlişkin Yönergesi
5 Dış İlişkiler Ofisi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönergesi
6 Yazışma Kuralları Dosyalama ve Arşiv Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlik Alan Dersi Yönergesi
8 Erasmus Personel Öğrenci Değişimi Yönergesi
9 Sınav Değerlendirme ve Başarı Notlarının Belirlenmesi Yönergesi
10 Etik Kurul Yönergesi
11 Kütüphane Yönergesi
12 Ögrenci Konseyi Yönergesi
13 Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi
14 Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmalığı Uygulama Yönergesi
15 Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Yönergesi
16 Bilimsel Araştırma Projeleri(KYÜBAP) Yönergesi
17 Akademik Amaçlı Öğrenci Eğitim Gezileri Yönergesi
18 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi
19 Ödüllendirme Yönergesi
20 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
21 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayın Yönergesi
22 Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönerge
23 Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİLİS TÖMER) Yönergesi
24 Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Önlisans ve Lisans Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
25 Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
26 İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
27 Kız ve Erkek Öğernci Yurtları Yönergesi
28 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi
29 Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli (Konukevi) İşletme Yönergesi
30 Özel Öğrenci Yönergesi
31 Yaz Okulu Yönergesi
32 Proje Destek ve Koord. Birimi Yönergesi
33 Örgün Eğitim Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Yönergesi
34 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi
35 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi
36 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi
37 Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönergesi
38 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
39 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hobi Bahçeleri Yönergesi