Ünvanı

Arş. Gör.

Zehra CAN

Adı-Soyadı

Zehra CAN

Doğum Yılı ve Yeri

1995/ Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik/ Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D

Yabancı Dil

Yökdil / 61,250

E-posta/Web

zehracan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik

2013-2017

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D

2017-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Hemşire

Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi

2018-2019

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Obez Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 CAN ZEHRA, ŞAHİN SEVİL (2018). Kadın Sağlığında Obezite, Journal of Human Rhtyhm, 4(2):98-103.

TUNCAY SEMRA, CAN ZEHRA, KAPLAN SENA, ŞAHİN SEVİL (2018). Over Kanser Tanısı Alan Bir Olguda Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi, Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1): 77-85.

ÇOPUR, Ö. E., CAN, Z., KARASU, F., & ÇAM, H. H. Popüler kültür ve hemşirelik. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 380-385.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

    ÇAM HASAN HÜSEYİN,CAN ZEHRA,KAYA DİLBER (2016). Ergenlerde Yeme Bozukluğu Riski Yaygınlığı ve Psikopatolojik Semptomlarla İlişkisi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2852092)

Haliç Üniversitesi 1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi: Salgın Hastalıkların Kadın Sağlığına Yansımaları, Poster Sunum.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER