Kilis 7 Aralık Üniversitesi

PROTOKOL SIRA DÜZENİ

Rektör
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Dekanlar (Fakülte Kuruluş Tarihine Göre)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kani ARICI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş TEPE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KULE
İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet KULE
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Dek. V. Prof. Dr. Önder KARAKOÇ
Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melih Aydın
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Reşat KARTAL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
Genel Sekreter
Necdet BOZGEYİK
Genel Sekreter Yardımcıları
Öğr. Gör. Ali GENÇ