Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Görev Dağılımı

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Muhammed Ruhat YAŞAR

Akademik ve İdari Birimler

 1. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
 2. Ziraat Fakültesi
 3. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 4. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
 5. Sağlık Hizmetleri MYO
 6. Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Komisyonlar

 1. Etik Komisyonu
 2. Merkezler ve Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
 3. Lojman Komisyonu
 4. OHAL ile ilgili iş ve işlemler
 5. Dış İlişkiler
 6. Öğrenci Konseyi Seçimi
 7. Kısmı Zamanlı Öğrenci Seçimi
 8. Dr. Öğr. Üyesi Ders Dinleme Komisyon Başkanlığı
 9. Lisansüstü (ÖYP-MEB) İzleme Komisyonu
 10. İç Kontrol Komisyonu

 

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Akademik ve İdari Birimler

 1. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
 2. İlahiyat Fakültesi
 3. Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 4. Sosyal Bilimler MYO
 5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 7. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Komisyonlar

 1. Kalite Kurulu Komisyonu
 2. Eğitim-Öğretim İşleri Komisyonu
 3. Satın Alma Komisyonu
 4. Öğrenci Topluluğu Üst Kurulu
 5. Personel ile ilgili rutin iş ve işlemler
 6. Uluslararası Öğrenci Seçme Sınav Komisyonu (YÖS)
 7. Uzaktan Eğitim Komisyonu
 8. Kişisel Verinin Koruma Komisyonu
 9. YÖK Anadolu Projesi

 

 

REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Akademik ve İdari Birimler

 1. Fen Edebiyat Fakültesi
 2. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 3. Turizm Otelcilik MYO
 4. Teknik Bilimler MYO
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu
 6. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 7. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Komisyonlar-Görevler

 1. Yapı İşleri Komisyonu
 2. Üniversite-Kamu-Sanayii İşbirliği Komisyonu
 3. BAP Komisyonu
 4. Prof.Dr. ve Doç.Dr. Ön İnceleme Komisyonu
 5. TEKMER ve TTO’nun ile ilgili iş ve işlemler
 6. Akademik Teşvik Komisyonu
 7. Sosyal Projeler Komisyonu
 8. Üniversite Yayın Kurulu
 9. Staj Komisyonu
 10. Dijital Dönüşüm Projesi

 

 

REKTÖR DANIŞMANI
Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN; KİTAM, Lojmanlar, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

REKTÖR DANIŞMANI
Prof. Dr. Memet KULE ; Kamulaştırma Sorumlusu, Kişisel Verinin Korunması İşleri

REKTÖR DANIŞMANI
Doç. Dr. Ömer CİDE ; Sosyal Tesis

REKTÖR DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ; Akademik/İdari Personel İş ve İşlemleri

REKTÖR DANIŞMANI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU; Basın Yayın ve Matbaa İşleri Koordinatörü, Basın Toplantıları Sorumlusu, Kültürel ve Sanatsal Programlar,

REKTÖR DANIŞMANI
Ali Ziya YAPICIOĞLU; Üniversite Dijital Dönüşüm Projesi, Üniversite Kalite Birim Sorumlusu, Bilgi İşlem Süreçleri