Ünvanı

Arş. Gör.

Zeynel Amaç

Adı-Soyadı

Zeynel Amaç

Doğum Yılı ve Yeri

1972 Çameli

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

zamac (at) kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666 Dahili 1720

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Denizli Eğitim Fakültesi

1990-1994

Yüksek Lisans

University of Missouri Columbia Curriculum and Instruction Elementary Education

2001-2002

Doktora

Indiana University Bloomington Curriculum and Instruction Elementary Education

2002-

Doktora

Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim

2019-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1994-1999

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2010-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Program geliştirme

Sınıf eğitimi

Çokkültürlü eğitim

Kültürlerarası anlayış

Öğretmen eğitimi

Sığınmacıların eğitimi

Nitel araştırmalar

Verdiği Dersler

EFSÖ406 Öğretmenlik Uygulaması I
EFSÖ409 Öğretmenlik Uygulaması II
EFTH300 Topluma Hizmet Uygulamaları      

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus+ Değişim Programı Fakülte Koordinatörü 2010-2015
Bologna Sınıf Öğretmenliği ABD Koordinatörü 2014-
Mevlana Değişim Programı Sınıf Öğretmenliği ABD Koordinatörü 2014-2017
Erasmus+ Değişim Programı Sınıf Eğitimi ABD Koordinatörü 2010-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Sosyal Duyarlılık Proje Değerlendirme Komisyonu 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Satın Alma Komisyonu Üyeliği 2017-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7. YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamaları: Görüş ve öneriler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 203-220. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/56679/752224

6. BURAK DURMUŞ,AMAÇ ZEYNEL,DOĞAN YAKUP,DURAN SADIK,YILDIRIM FİGEN,UZUN HALİL (2020). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış ölçeği: Uyarlama ve uygulama çalışması. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 9(1), 354-376. Doi: http://dx.doi.org/10.7884/teke.4627

5. AMAÇ ZEYNEL, YAŞAR MUHAMMET RUHAT (2018). İLK VE ORTAOKULLARDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ: TÜRKİYE’DE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR İNCELEME. The Journal of Academic Social Science, 85, 417-434., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14519

4. YAŞAR MUHAMMET RUHAT, AMAÇ ZEYNEL (2018). Teaching Syrian Students in Turkish Schools: Experiences of Teachers. Sustainable Multilingualism, 13(1), 225-238., Doi: http://dx.doi.org/10.2478/sm-2018-0019

3. YAŞAR MUHAMMET RUHAT, AMAÇ ZEYNEL (2018). Öğretmen Adaylarının Dezavantajlı Öğrencilere Eğitim Verme Deneyimleri: Zorluklar ve Fırsatlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 611-634., Doi: 10.17860/mersinefd.410242

2. AMAÇ, ZEYNEL, BURAK, DURMUŞ, DURAN, SADIK (2017). Sınıf Içi Kültürel Çesitlilik Için Ögretmen Yeterlilik Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 208-223. (Yayın No: 3762811)

1. ÇELIK, SERVET, AMAÇ, ZEYNEL (2012). Are teacher education programs failing the nations urban schools: A closer look at pre service teachers beliefs about working with inner city students. The Journal of Multiculturalism in Education, 8(1). (Yayın No: 509221)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ÇİFTÇİ YUNUS EMRE, AMAÇ ZEYNEL, ORAL BEHÇET (2021). Multicultural education and pre-service teachers: A systematic review. 8th International Congress on Curriculum and Instruction, 197-198. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7009615). Erişim adresi: https://icci-epok.maku.edu.tr/files/bildiri-kitabi.pdf

AMAÇ ZEYNEL, ORAL BEHÇET (2021). Stay-at-home process and students: Responding to learning loss. 8th International Congress on Curriculum and Instruction, 135-136. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7009604). Erişim adresi: https://icci-epok.maku.edu.tr/files/bildiri-kitabi.pdf


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

5. BURAK DURMUŞ, UZUN HALİL, AMAÇ ZEYNEL (2019). Kilis’teki geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitim durumlarının incelenmesi. V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5704398) . Erişim adresi: https://756d243f-9742-4892-987f-8834db07019e.filesusr.com/ugd/e42d97_64d82e489077455e9a88c5ee487bbc8...

4. AMAÇ ZEYNEL, UZUN HALİL (2019). Katılımcı Görüşlerine Göre Kilis Akran Mentor Programı: Fırsatlar ve Zorluklar. IV. INSAC International Educational Sciences Congress, 204-214. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5538091). Erişim adresi: https://www.insackongre.com/ivinsacproceedings

3. UZUN HALİL, AMAÇ ZEYNEL (2019). Türk ve Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu: Kilis Akran Mentor Modeli. IV. INSAC International Educational Sciences Congress, 195-202. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5538064). Erişim adresi: https://www.insackongre.com/ivinsacproceedings

2. AMAÇ, ZEYNEL, AKGÜN, ISMAIL HAKAN, SIMSEK, NIHAT (2011). ABD Ögretmen Egitiminde Yaklasımlar
ve Türkiye deSınıf Ögretmenligi Için Bir Öneri. 10. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu
(USOS) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:561376)

1. AKGÜN, ISMAIL HAKAN, AMAÇ, ZEYNEL, SIMSEK, NIHAT (2011). Sosyal Bilgiler 5 Sınıf ögrencilerinin
grafik okumabecerisini kazanma düzeyleri. 10. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu (USOS)
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:561474)

YAŞAR MUHAMMET RUHAT, AMAÇ ZEYNEL (2018). Syrian Asylum-Seekers’ Children in Turkish Schools: Inclusion Experıences of Teachers. International Conference on New Horizons in Education (INTE 2018) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345738)

YAŞAR MUHAMMET RUHAT, AMAÇ ZEYNEL (2018). Inclusive Education for Syrian Asylum-Seekers in Turkey: School Leaders’ Perceptions. European Educational Research Association-European Conference on Educational Research (ECER2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345715)

AMAÇ ZEYNEL, YAŞAR MUHAMMET RUHAT (2018). Syrian Asylum-Seekers in Turkish Higher Education Institutions: A Meta-ethnographic Review. European Educational Research Association-European Conference on Educational Research (ECER2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345720)

YILDIRIM FİGEN, AMAÇ ZEYNEL (2018). Sınıf öğretmeni adaylarından Suriyeli yetimler için sosyal uyum projesi: Süreç ve görüşler. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4278028)

YILDIRIM FİGEN, AMAÇ ZEYNEL (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının Suriyeli sığınmacı yetim çocuklarla ilgili proje tecrübeleri: Kazanımlar ve fırsatlar. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4278040)

 UZUN HALİL, DOĞAN YAKUP, YILDIRIM FİGEN, BURAK DURMUŞ, AMAÇ ZEYNEL, DURAN SADIK (2018). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260569)

YASAR, MUHAMMET RUHAT & AMAÇ, ZEYNEL (2018). Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Kaynastırma ÖĞrencilerine Eğitim Verme Deneyimleri: Bir Tematik Analiz. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4176317)

AMAÇ, ZEYNEL & YAŞAR, MUHAMMET RUHAT (2018). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin İlk ve Ortaokullardaki Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Bir Analizi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalısmalar Sempozyumu (ISMAS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4176320)

YASAR, MUHAMMET RUHAT & AMAÇ, ZEYNEL (2017).  Educating Syrian Students in Turkish Schools:  Implications for Teacher Education.  International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3690375)

BURAK DURMUS, DURAN SADIK, UZUN HALIL, YILDIRIM FIGEN, AMAÇ, ZEYNEL & DOGAN YAKUP (2017).  İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Kültürlerarası Anlayıs Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Ölçme Aracının Uyarlanması.  International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3690412)

DURAN SADIK, AMAÇ, ZEYNEL & BURAK DURMUS (2017).  Suriyeli Sıgınmacılara Eğitim Veren Eğiticilerin Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma:  Kilis Örneği.  International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3690426)

BURAK DURMUS, YILDIRIM FIGEN, AMAÇ, ZEYNEL, UZUN HALIL, DURAN SADIK & DOGAN YAKUP (2017).  İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin kültürlerarası anlayıs düzeyleri ölçegi:  Bir uyarlama çalısması.  Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Dogu Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3625208)

AMAÇ, ZEYNEL & YAŞAR, MUHAMMET RUHAT (2017).  Temporary education centers for Syrian asylum seekers:  Opportunities and challenges.  International Symposium on the Middle East in 500 years from Mercidabık to Present,  14-15.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3641461)

YAŞAR, MUHAMMET RUHAT & AMAÇ, ZEYNEL (2016).  Yetim Evleri / Orphan Homes.  II.  Uluslararası Ortadogu Konferansları:  Ortadoğu’daki Çatısmalar Bağlamında Göç Sorunu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3485344)

AMAÇ, ZEYNEL & AKGÜN ISMAIL HAKAN (2015).  A Closer Look at Multicultural Education Courses:  Implications for Preparation of Elementary Teachers. .  The European Educational Research Association.  European Conference on Education (ECER2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3485328)

AKGÜN ISMAIL HAKAN & AMAÇ, ZEYNEL (2013).  The Citizen Type Wanted to be Raised by the Citizenship and Democracy Education Course in Turkey.  The European Educational Research Association.  EuropeanConference on Education (ECER2013) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 545038)

AMAÇ, ZEYNEL & AKGÜN ISMAIL HAKAN (2013).  Pre-service Teachers’ Experiences About A CommunityService Project For Syrian Refugees Implications For Teacher Education.  The European Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2013) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 544860)

AKGÜN ISMAIL HAKAN & AMAÇ, ZEYNEL (2013).  İlkögretimde okul ortamının vatandaslık ve demokrasi Eğitimi dersinin kazanımlarının gerçeklesmesi için uygunluğuna yönelik Öğretmen görüsleri.  Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES II) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 509493)

AMAÇ, ZEYNEL (2012).  Öğretmen Yeterlikleri ve Çok Kültürlülük Öğretmenlik Eğitimi Için Bir Analiz.  Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu:  Degisen Dünyada Vatandaslık ve Demokrasi EğitimindeYeni Yönelimler ve Sorunlar (USBES2012) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 545382)

AMAÇ, ZEYNEL, AKGÜN ISMAIL HAKAN & ÇELIK SERVET (2012).  Multicultural Experiences of Teacher Educators in the US What Can We Learn from Them?  The European Educational Research Association.  EuropeanConference on Education (ECER2012) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 545111)

AMAÇ, ZEYNEL, AKGÜN ISMAIL HAKAN & SIMSEK NIHAT (2011).  Teacher competencies A comparison betweenTurkey and Germany.  The European Educational Research Association.  European Conference onEducation (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 561227)

ÇELIK SERVET & AMAÇ, ZEYNEL (2010).  Pre-service teachers perspectives about early field experiences: How do they view their student teaching programs.  International Academic Conference of Young Scientists ”Humanities and Social Sciences 2010” (HSS-2010) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 561620)

AMAÇ, ZEYNEL (2006).  Social Justice Diversity and Teacher Education in Turkey.  The American Educational Research Association (AERA) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 561828)

AMAÇ, ZEYNEL (2006).  “She does not even know my name.” Pre-service teachers perspectives about fiel dexperiences.  The American Educational Research Association (AERA) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 561744)

AMAÇ, ZEYNEL (2004).  Pre-service Teachers Talk about Diversity Implications for Teacher Education.  The American Educational Studies Association (AESA) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 561920)

AMAÇ, ZEYNEL (2004).  Unpacking the Metaphor Teachers as Transformative Intellectuals.  Journal ofCurriculum Theorizing Bergamo Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:  562010)

AMAÇ, ZEYNEL (2004).  Perceptions of Pre-service Teachers about Students from Different Backgrounds Implications for TeacherEducation.  Midwestern Educational Research Association (MWERA) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 562096)

AMAÇ, ZEYNEL & Thinsan Snea (2004).  A Critical Investigation of Diversity Themes and Educational Implications Surrounding The Last Samurai.  Diversity Conference,  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 562249)

AMAÇ, ZEYNEL (2004).  Liberal Contemporary Conservative Radical and Postmodern Thought Implications for teacher education.  The Southeast Philosophy of Education Society (SEPES) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 562338)

AMAÇ, ZEYNEL & Thinsan Snea (2003).  Unpacking and Applying Bloom s Taxonomy in EFL ESL Evaluation.  Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 562477)

 Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Amaç, Z. (2021). Engels ve epistemolojiye dönüş. F. Bektaş & E. Karadağ (Çev. ed.). İktidar biçimi olarak bilim (Modern toplumda söylem ve ideoloji) (ss. 77-101). Ankara: Vizetek.

Amaç, Z., Burak, D., & Yaşar, M. R. (2019). Higher education experiences of a female Syrian refugee student: Aisha’s student journey. In K. Arar, K. Haj-Yehia, D. B. Ross ve Y. Kondakci (Eds.), Higher education challenges for migrant and refugee students in a global world (pp. 327-341). Bern, Switzerland: Peter Lang US. https://www.peterlang.com/view/title/65873?tab=toc


Yıldırım, F. ve Amaç, Z. (2018). Suriyeli Yetimler İçin Sosyal Uyum Projesi: Süreç ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. H. A. Başal, N. N. Öner ve Y. Ulutürk (Eds),  Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik içinde (ss. 1025-1047). Ankara: Berikan Yayınevi. http://www.berikanyayinevi.com.tr/yayinlar/kitap-782-MODERN_DONEMDE_EDEBIYATEGITIMSANAT_VE_IKTISAT_....


Amaç, Z. (2020). Bir eğitimci gözüyle Nihat Ferah. M. Kaçarlar (Yay. haz.) Bir şehrin hafızası: Nihat Ferah anma kitabı içinde (s. 141-152). Kilis: KİTAM.

Burak, D. ve Amaç, Z. (2020). Mültecilerin ilkokuldaki eğitimi ve sınıf öğretmenleri için etkinlik örnekleri. M. A. Karaman, Z. Amaç, Y. Doğan ve F. Bektaş (Ed.), Panik yok!!! Ben mülteciyim: Hikâyeleriyle mülteci öğrencilere yönelik etkinlik örnekleri içinde (ss. 65-90). Ankara, TR: Vize Yayıncılık. https://www.vizetek.com.tr/Kitaplar?product_id=124

Yaşar, M. R., Bektaş, F. ve Amaç, Z. (2020). Göç ve eğitim. M. A. Karaman, Z. Amaç, Y. Doğan ve F. Bektaş (Ed.), Panik yok!!! Ben mülteciyim: Hikâyeleriyle mülteci öğrencilere yönelik etkinlik örnekleri içinde (ss. 1-25). Ankara, TR: Vize Yayıncılık. https://www.vizetek.com.tr/Kitaplar?product_id=124

Diğer Yayınlar

Araştırma: Y520

Indiana University Bloomington

01.09.2002-31.12.2002

AMAÇ ZEYNEL Anastasio, N , Morwick, A., & Yi. J. (2002). Girls’ Self-Esteem Comparison in Competitive and Recreational Gymnastics (Research Report No. Y520 ).
Retrieved from Indiana University website: http://www.indiana.edu/~educy520/sec5982/week_15/zanaamjy.pdfPROJELER

1.     Suriyeli Öğrencilerin Türk Okullarındaki Eğitimleri: Sorunlar ve Çözüm Yolları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,

Araştırmacı: AMAÇ, ZEYNEL,

Yürütücü: YASAR, MUHAMMET RUHAT

13/10/2017-13/10/2018 (ULUSAL)


2.     Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürlerarası Anlayış Durumları Üzerine Bir Saha Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:UZUN HALIL,

Araştırmacı: YILDIRIM, FIGEN,

Araştırmacı: UZUN, HALİL,

Araştırmacı: BURAK, DURMUŞ,

Araştırmacı: DURAN, SADIK,

Araştırmacı: AMAÇ, ZEYNEL,

Yürütücü: DOĞAN, YAKUP

3/10/2017 / 31.12.2018 (ULUSAL)


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Çalıştaylar:

1. Kilis’teki Suriyeli Sıgınmacıların Egitimi: Uygulamalar ve Sorunlar, Mültecilerin Hak ve Hizmetlere Erisimi ve Diyanet Isleri Baskanlıgı Katkıları Çalıstayı. Düzenleyenler: Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi ve Diyanet Isleri Baskanlıgı Kilis Müftülüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çalıstay, 06.07.2017 - 06.07.2017 (Ulusal)

 2. Sığınmacı Sorunun Eğitim Boyutu, Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Dogu Arastarmaları Uygulama ve Arastırma Merkezi., Çalıstay, 27.04.2017 -27.04.2017 (Ulusal)

3. Kilis Eğitim Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanlığı Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından düzenlenen Herkes İçin Eğitim Kilis Eğitim Çalıştayı’nın Kapsayıcı Eğitim/Piktes Projesi masası moderatörü, Kilis, Çalıştay, 25.11.2019 -26.11.2019 (Ulusal)


Hakemlikler:

1. Canadian Journal for New Scholars in Education (Vol 9, No 1, 2018)

2. European Educational Research Association-European Conference on Educational Research (ECER2018 Bolzano)

3. European Educational Research Association-European Conference on Educational Research (ECER2019 Hamburg)


Dergi Yöneticiliği:

1. Editör Yardımcısı: International Journal of Scholars in Education (IJSE) - Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER)