Ünvanı

Prof. Dr.

Yılmaz SAĞLAM

Adı-Soyadı

Yılmaz SAĞLAM

Doğum Yılı ve Yeri

1975-Aksaray

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fak.

Bölüm

Sınıf Eğitimi ABD

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ysaglam@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1730

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Purdue University

2001-2006

Yüksek Lisans

University of Missouri

2000-2001

Lisans

Selçuk Üniversitesi

1994-1997

Lisans

Karadeniz Teknik Üniv.

1993-1994

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Doç. Dr.

Gaziantep Üniversitesi

2011-2016

Dr. Öğr. Üyesi

Gaziantep Üniversitesi

2006-2011

Arş. Gör.

Purdue University

2003-2006

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-2020

Öğretmen

Kederli İlköğretim Okulu / Aksaray

1998-1999

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

A phenomenographic case study: concept maps from the perspectives of middle school students and their teacher

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

THESES Med
1. Akış, A. (2012). Dialogic and authoritative teachers’ expectations and beliefs about the students’ roles.
2. Kılınç, A. (2012). Classroom teachers’ beliefs about history of freedom.
3. Boyunduruk, S. (2014). The use of materials for improving classroom norms.
4. Özbek, M. (2015). The elementary students’ conceptual development for the concept of evaporation.
5. Polat, İ. (2015). Designing inclusive classroom activities.
6. Göksu, P. (2015). The impact of sociocultural dialectic method on students’ behavioral, cognitive, and emotional classroom participation.

Yönettiği Doktora Tezleri

THESIS PhD
1. Kanadlı, S, (2012). The investigation for measuring the effectiveness of a professional development program.

Araştırma Alanları

Sosyo-kültürel diyalektik yöntem,

Diyalojik ve otoriter söylem,

Bilgi felsefesi

Öğrenme


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kanadli S., Saglam, Y. (2016). Bir mesleki gelişim programının sınıf öğretmenlerinin söylem biçimine etkisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1761-1778.
2. Kanadli, S.& Saglam, Y. (2016). Investigating the effectiveness of a professional development program designed to improve science teachers' classroom discourse, International Online Journal of Educational Sciences, 8, 97-112.
3. Saglam, Y. & Ozbek, M. (2016). Children's conceptual development: A long-run investigation, Journal of Education in Science, Environment and Health, (JESEH), 2(2), 145- 159.
4. Saglam, Y. (2015). Contextualizing action for the abstraction of scientific knowledge,
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,11(6), 1621-1632.
5. Saglam, Y., Kanadli, S., Karatepe, V., Gizlenci, E.A. & Goksu, P. (2015). Dialogic discourse in the classroom. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(4), 322-335.
6. Saglam, Y., Karaaslan, E. H. & Ayas, A. (2014). Creating a taken-as-shared understanding for scientific explanation: classroom norm perspective. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(2), 149-163.
7. Kanadlı, S. & Sağlam, Y. (2013). Is metacognitive strategies effective in problem solving? Elementary Education Online, 12(4), 1074-1085.
8. Sağlam, Y., Kanadlı, S. & Uşak, M. (2012). Bağlamın öğrencilerin kavram imajları üzerine etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 131-145.
9. Saglam, Y., Karaaslan, E. H. & Ayas, A. (December, 2011). The impact of contextual factors on the use of students’ conceptions. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(6), 1391-1413.
4
10. Saglam, Y. (2010). Is conceptual change an evolutionary development of a prime structure? A dialectic Davydovian approach. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology, 6(2), 143-151.
11. Saglam, Y. (2009). Students Operations Of Evoked Concept Images İn An Acid-Base Equilibrium System, Asian Journal Of Chemistry, 21(4), 3041-3056.
12. Ozmantar, M. F., Bingölbali, E., Demir, S., Saglam, Y. ve Keser, Z. (2009). Değişen öğretim programları ve sınıf içi normlar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-23.
13. Saglam, Y. (2008). Drawing a Turkish Concept Map: Numbering Method, İlköğretim Online, 8(1), 74-87.
14. Nakhleh, B. M., Samarapungavan, A., Saglam, Y. & Duru, E. (2008). A Cross-Cultural Study: Middle School Students’ Beliefs About Matter. Essays İn Education, Special Edition.
15. Nakhleh, B. M., Samarapungavan, A. & Saglam, Y. (2005). Middle School Students’ Beliefs about Matter. Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 581-612.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Book and Book Chapters
1. Nakhleh, B. M. & Saglam, Y. (2005). Using concept maps to figure out what your students are really learning. In N. J. Pienta, M. M. Cooper, & T. J. Greenbowe (Eds.), Chemists' Guide to Effective Teaching (pp. 129-39). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
2. Saglam, Y. & Demir, S. (2012). A Framework for the Integration of Technology into Science Instruction. In F. Ornek & I. M. Saleh (Eds.). Contemporary Science Teaching Approaches: Promoting Conceptual Understanding in Science, (pp. 165-177). Information Age Publishing.
3. Sağlam, Y. (2014). Nasıl Öğretebilirim? Sosyokültürel Diyalektik Yöntem (II. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
4. Sağlam, Y. (2013). Nasıl Öğretebilirim? Sosyokültürel Diyalektik Yöntem (I. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
5. Sağlam, Y. (2013). Bilimin doğasının öğretiminde sınıf-içi etkinlikler. In Murat Demirbaş (Ed.), Bilimin Doğası ve Öğretimi, (ss. 94-108). Ankara: Pegem Akademi.
C. Conference Papers &

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

RESEARCH PROJECTS
1. TÜBİTAK (2014-2016). A professional development program for improving classroom discourse, Supported by the Turkish Scientific and Technical Research Institution. Grant #113K693 (Role: Chief investigator)
2. TÜBİTAK (2009-2012). Developing and wide spreading a professional development model for
elementary teachers in science and mathematics. Supported by the Turkish Scientific and Technical Research Institution. Grant # 108K330 (Role: researcher)

ÖDÜLLER

1. Full Scholarship for Ph.D. Study in the USA, Turkish Ministry of Education (2000– 2006)
2. Teacher education award, provided by Turkish Ministry of Education (2013)
3. Teacher training award, provided by IMKB Elementary School (2014)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Conference Papers & Presentations
1. Fen Öğretiminde Diyalojik ve Otoriter Söylem, IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Türkiye, Balıkesir, 08.09.2015.
2. Sınıfta Diyalojik Söylem, IInd International Eurasian Educational Research Congress, Türkiye, Ankara, 10.06.2015.
5
3. Dialogic Talk in the Classroom, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Türkiye, Antalya, 25.04.2015.
4. Teaching The Scientific Explaining Concept Through Socio-Cultural Dialectıc Method in Science Courses, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Türkiye, Konya, 16.05.2014.
5. Bilimsel Açıklama Kavramının Sınıf İçi Norm Yöntemi ile Öğretilmesi, III. Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, Türkiye, Trabzon, 05.09.2013
6. Kavramsal Gelişim Nasıl bir Süreçtir?, III. Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, Türkiye, Trabzon, 05.09.2013.
7. Nasıl Öğretebilirim? Sosyokültürel Diyalektik Yöntem, III. Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, Türkiye, Trabzon, 05.09.2013.
8. Bağlamsal Aksiyonlar Sonucunda Anlamın Sosyal Bağlamda Ortaya Çıkması, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, Niğde, 27.06.2012.
9. Diyalojik ve Otoriter Öğretmenlerin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Dair Beklenti ve İnançları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, Niğde, 27.06.2012
10. Eleştirel Düşünme Becerisi ve Öğretmen Değerlendirme Yöntemleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, Niğde, 27.06.2012.
11. Öğretmenlerin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Yönelik İnançlarının Otoriter ve Diyalojik Söylevlere Etkisi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, Niğde, 27.06.2012.
12. Kavram İmajı ve Kontekstin Kavram İmajı Üzerine Etkisi, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Türkiye, Erzurum, 05.07.2011.
13. Turkish Middle School Students’ beliefs about matter. Presented at the Annual Meeting of National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, CA, April 3-6, 2006.
14. Middle School Students’ Beliefs about Matter. Presented at the Annual Meeting of American Chemical Society (ACS), San Diego, California, CA, 2005.
15. A Cross-Cultural Study: Middle School Students’ Beliefs about Matter. Presented at the 18th Biennial Conference on Chemical Education (BCCE), Ames, IA, 2004
16. Hypermedia Stack as an Assessment Tool to Help Teachers Discover Students’ Initial Knowledge. Presented at the Annual Conference of the Teaching and Learning with Technology, West Lafayette, IN, 2004.
17. Middle School Students’ Beliefs about Matter. Presented at the Annual Meeting of National Association for Research in Science Teaching (NARST), Vancouver, BC, Canada, 2004.