Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yunus ÖZTÜRK

Adı-Soyadı

Yunus ÖZTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

1962-Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık

Bölüm

İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ynsemre@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü

1982-1987

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı Eğitimi Anabilim Dalı

1987-1996

Doktora

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

1997-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

1993-2003

Öğr. Gör. Dr.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

2003-2008

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ/İnşaat Teknolojisi Programı

2008-2010

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI

2010-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

ÖZTÜRK YUNUS, (1996). KAHRAMANMARAŞ İLİNDE İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACININ TESPİTİ-GAZİ ÜNİVERSİTESİ-Fen Bilimleri Enstitüsü-Yapı Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora Tezi

ÖZTÜRK YUNUS, (2003). KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE YUMURTA TAVUĞU KÜMESLERİNİN FİZİKSEL VE TEKNİK YETERLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

ABAMA HALİL İBRAHİM, (2016). Kilis ili içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının tespiti, temini ve alternatif su kaynaklarının araştırılması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

ERBAP LÜTFİ, (2019). KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SUYUNUN EKONOMİK ANALİZİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Hidrolik, Su temini, Havza Yönetimi, Sulama, Drenaj (Kurutma), Yapı Yönetimi, Atık Su, Metraj ve Keşif, Tarımsal Yapılar, Ulaştırma (Karayolu), Çelik Yapılar (Tasarım Proje), Mühendislik Projelerinde Ekonomik Analiz vb.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Rektör Danışmanı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2012-2016
Bölüm Başkanı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ 2008-2011
Komisyon Üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2009-2015
Komisyon Başkanlığı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2009-2015
Eğitim Koordinatörü; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK 2009-2015
Dekan Yardımcısı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2011-2015
Dekan Yardımcısı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2016-2017
Anabilim Dalı Başkanı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2015
Bölüm Başkanı; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2015
Bölüm Başkanı V.; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ 2012-2017
Anabilim Dalı Başkanı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI 2011-2018
Anabilim Dalı Başkanı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI 2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Senato Üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2012-2017
Yönetim Kurulu Üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2011-2014
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2017
Fakülte Kurulu Üyeliği; KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MERDUN HASAN,ÖZTÜRK YUNUS (2004). Temporal Assessment of Irrigation Schemes in Çukurova Region of Turkey. Journal of Biological Sciences, 7(2), 174-181. (Yayın No: 695043)

AKYÜZ A, ÖZTÜRK Y, ATILGAN A (2005). Structural Conditions and Improvement Possibilities of Dairy and Beef Cattle Barns in Family Farms Established in the Van Region of Turkey. Journal of Applied Sciences, 5(9), 1569-1574. (Yayın No: 695388)

BÜYÜKÇAPAR H M, ALP A,, AKYÜZ A, ÖZTÜRK, Y (2006). A Floating Trout Hatchery System Applicable in Standing Water. Journal of Biological Sciences, 9(3), 540-545. (Yayın No: 695310)

ÖZTÜRK YUNUS,BAYKUŞ NURDAN,AY SEVİL (2014). Investigation of transformation processes in water structures of anatolian history. International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 1(2), 14-26. (Yayın No: 2926556)

ÖZTÜRK YUNUS,KILINÇ HÜSEYİN ÇAĞAN (2015). THE EFFECTS ON GLOBAL CLIMATIC CHANGE UPONUNDERGROUND WATER RESOURCES. International Refereed Journal of Engineering And Sciences , 1(5), 67-78., Doi: 10.17366 (Yayın No: 1799630)

KILINÇ HÜSEYİN ÇAĞAN,ÖZTÜRK YUNUS (2015). DETERMINING THE 2050 DOMESTIC WATER DEMAND OF GAZİANTEP CITY. European International Journal of Science Technology, 4(9), 46-50. (Yayın No: 2926200)

ÖZTÜRK YUNUS,KILINÇ HÜSEYİN ÇAĞAN (2016). Future Water Demand of Gaziantep Province Using Population Forecasting Method. International Journal of Engineering Research and Application , 6(11), 13-17. (Yayın No: 2926154)

ÖZTÜRK YUNUS,KILINÇ HÜSEYİN ÇAĞAN (2019). Household and Drinking Water Supply and Water Consumption in Kilis Province. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(2), 360-367., Doi: 10.7176/JSTR/5-2-41 (Yayın No: 4854840)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ÖZTÜRK YUNUS (2016). Impacts of Climate Change on Water Quality. International conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16), 664-666. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926508)

ÖZTÜRK YUNUS (2017). EXAMINATION OF RISK FACTORS IN TURKEY HIGHWAYS BY THE EXAMPLEOF GAZİANTEP-KİLİS PROVINCES. 2nd International Energy Engineering Conference, 551-551. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016962)

ÖZTÜRK YUNUS (2017). WATER MANAGEMENT IN TURKEY WITH A CASE STUDY OF GAZİANTEPPROVINCE. 2nd International Energy Engineering Conference, 550-550. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016910)

ÖZTÜRK YUNUS (2017). URBANISATION IN TURKEY WITH A CASE OF ŞANLIURFA PROVINCE. 2nd International Energy Engineering Conference, 549-549. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016830)

ÖZTÜRK YUNUS (2017). THE ANALYSIS OF TAŞKÖPRÜ WHICH IS LOCATED IN PROVINCE OF ADANAFROM THE POINT OF TODAY’S ENGINEERING CRITERIA. 2nd International Energy Engineering Conference, 548-548. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016770)

ÖZTÜRK YUNUS (2017). RESULT REPORT OF PROJECT DRINKING, HOUSEHOLD AND INDUSTRIALWATER DEMAND ASSESSMENT OF KİLİS PROVINCE. 2nd International Energy Engineering Conference, 547-547. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4016702)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇELİK H, KANIT R, ÖZTÜRK Y (1998). Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(3), 749-757. (Kontrol No: 695200)

ÖZTÜRK YUNUS,ORHAN HİKMET (2000). Kahramanmaraş İlinde Konutsal Su Tüketimine Etki Eden Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(1), 138-148. (Kontrol No: 694759)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

UÇAN KENAN,ÖZTÜRK YUNUS,MERAL RAMAZAN (1997). Kahramanmaraş İli Sulama Sorunları ve Çözüm Önerileri. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi konferansı, 215-222. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2930047)

GENÇOĞLAN CAFER,GENÇOĞLAN SERPİL,UÇAN KENAN,AKYÜZ ADİL,SESVEREN SERTAN,ÖZTÜRK YUNUS (2001). DSSAT Paket Programında Mısır Bitkisi ve Verim Unsurları Kullanılarak Ceres Maise V2 10 Bitki Büyüme Modelinin Test Edilmesi. TARIMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 4. SEMPOZYUMU, 214-222. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2930994)

MERAL RAMAZAN,GENÇOĞLAN CAFER,UÇAN KENAN,ÖZTÜRK YUNUS (2003). Kahramanmaraş Yöresinde Yağmurlama Sulama Yöntemini Kısıtlayan Etmenler. Sulama Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 39-44. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2930029)

ÖZTÜRK YUNUS (2009). Dünya da ve Bölgemizde Suyun Önemi ve Su Tasarrufu Konferans . Dünya Ormancılık Günü - Dünya Su Günü - Dünya Meteroloji Günü (/)(Yayın No:2929980)

ÖZTÜRK YUNUS (2010). Yeraltı Suları ve Çevre Konferans . Dünya Ormancılık Günü - Dünya Su Günü - Dünya Meteroloji Günü (/)(Yayın No:2929988)

ÖZTÜRK YUNUS,KILINÇ HÜSEYİN ÇAĞAN (2015). Gaziantep ili tarihi su yapıları. VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ, 350-360. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926457)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kilis ili mevcut atık su tesislerinin kapasitesinin incelenmesi yağmur suyu tesislerinin mevcut durumu pis su toplama kapasitelerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 15/08/2016 - 15/11/2016 (ULUSAL)

Kilis ili mevcut şehir şebeke tespiti ve analizi Endüstri suyu tespiti İlin su tüketimi ve su ihtiyacı durum tespiti, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 01/07/2011 - 26/05/2016 (ULUSAL)

Kilis ili mevcut şehir şebekesi durum ve analizi Şehre su sağlayan kaynakların incelenmesi ve ilin içme suyu tüketiminin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 01/06/2016 - 01/09/2016 (ULUSAL)