Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

UĞUR DOĞAN

Adı-Soyadı

UĞUR DOĞAN

Doğum Yılı ve Yeri

1988-MALATYA

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

İngilizce (YDS-70 puan)

E-posta/Web

ugur.dogan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7000

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ

2006-2010

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI

2014-2016

Doktora

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI

2016-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2014-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KOAH Tanılı Hastalara Verilen Sağlık Eğitiminin Günlük Oksijen Konsantratörü Kullanım Sürelerine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD. Danışman; Prof. Dr. Nimet OVAYOLU. 2016.

Doktora Tezi

Koroner Arter Hastalarına Verilen Eğitimin Hastalık Yönetimine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik A.B.D. Danışman; Prof. Dr. Nimet OVAYOLU. 2020.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İç Hastalıkları Hemşireliği, Acil Sağlık Hizmetleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğan U, Ovayolu N. The effects of health education given by nurses to COPD patients on the daily oxygen concentrator usage time. Adv Respir Med 2017;85(1):15-21, DOI:10.5603/ARM.2017.0004

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Doğan U, Kılınç E, İpekçi NN, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi’’, 3. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, 3-6 Aralık, 2015 Antalya, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu

Doğan U, Atay E, “Göçün Sağlık Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği”, 2. Uluslararası Orta Doğu Konferansı, 28-29 Nisan, 2016 Kilis, Türkiye. Sözlü Bildiri

Göllüce A, Doğan U, İpekçi NN, Atay E, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Verilen Kök Hücre Eğitiminin Donör Olma Eğilimi Üzerine Etkisi”, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, 13-15 Mayıs, 2016 Ankara, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu

Doğan U, Ovayolu N, “KOAH Tanılı Hastalara Verilen Sağlık Eğitiminin Günlük Oksijen Konsantratörü Kullanım Sürelerine Etkisi”, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs, 2016 Adana, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu

Aytaç S, Gülpak M, Doğan U. “Kültürün Ağrı Algısına Etkisi”, 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-24 Ekim 2017, Şanlıurfa. Poster Bildiri Sunumu

Doğan U, Aytaç S, Gülpak M. “Akademik Personellerin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi”, 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-24 Ekim 2017, Şanlıurfa. Sözlü Bildiri Sunumu

Ovayolu Ö, Ovayolu N, Aytaç S, Gülpak M, Karadağ G, Doğan U, Oktay AA. “Examining the Relation Between the Predisposition to Ethical Values and Devotion to Nursing Profession in Student Nurses”, International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11-12 Eylül, 2017 İzmir, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu

Doğan U, Ovayolu N. “Koroner Arter Hastalarına Verilen Eğitimin Hastalık Yönetimine Etkisi”, Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 10-12 Nisan, 2020 Malatya, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu


Dost T, Doğan U, Polat Y. “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi”, 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, 2018 Gaziantep, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu


Doğan U, Dost T, Özdemir A. “Hemşirelik Bölümü’nde Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi”, 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, 2018 Gaziantep, Türkiye. Sözlü Bildiri Sunumu


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Samancıoğlu S, Bakır E, Doğan U, Karadağ A, Erkan E, Aktürk A, İlter M, Aktürk C. Tip 2 Diyabetik Hastalara Verilen Diyabet Eğitiminin İçeriği ve Hastaların Hastalık Tutumu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2017; 2(1): 1-5

Demiroğlu T, Polat Y, Doğan U. Kilis Devlet Hastanesinde yatan yetişkin hastaların ilaç kullanımına yönelik davranış ve alışkanlıklarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6(1): 93 - 98

Doğan U, Kılınç E, İpekçi NN, Atay E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 25 (3): 138-143

Doğan U, Atay E, Öztürk M, Yurdagül G. Öğrencilerin kendi kendine testis muayenesi ile ilgili yaklaşımları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(3): 39-45

Atay E, Çınar Ş, Özçelik Bozkurt Ö, Tokpınar A, Soysal H, Doğan U. Anket çalışması: tıp fakültesi dönem 1 öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve anatomi eğitimi hakkındaki düşünceleri. Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 25 (1): 24-28

Doğan U, Atay E. İlk ve acil yardım programı öğrencilerine verilen temel EKG eğitiminin sonuçlarının değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi 2018; 3(2): 81-89


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Samancıoğlu S, Bakır E, Karadağ A, Erkan E, Aktürk A, Aktürk C, İlter M, Doğan U, “Hemşirelerin Diyabetli Hasta Eğitimi ve Tip 2 Diyabetli Hastaların Hastalığa İlişkin Tutumları”, 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim, 2015 Antalya, Türkiye. Poster Bildiri Sunumu

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Doğan U. (2018). Gebe travmalı hastaya acil yaklaşım. Ed: Çelebi İ. Paramedikler için Hastane Öncesi Travmalı Hasta Yönetimi. Antalya: Kongre Kitabevi. Sayfa:185-193.


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Doğan U, Kılınç E, İpekçi NN, ‘Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi’’, 3. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, 3-6 Aralık, 2015 Antalya, Türkiye. Sözlü Bildiri Birinciliği

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Preventing, detecting and managing haematological toxicities in cancer patients and Central Catheter applications course, Onkoloji Hemşireliği Derneği & European Oncology Nursing Society, Gaziantep 2017.

Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Farkındalığı Geliştirme Kursu, Diyabet Hemşireliği Derneği, Gaziantep 2015.

Hemşirelikte bilimsel araştırmalar kursu, Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği, Online kurs, 2020.