Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Türkan ÇELİK

Adı-Soyadı

Türkan ÇELİK

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

turkancelik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1722

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2005-2009

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Eğitimi

2009-2011

Doktora

Pamukkale Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Fakültesi/İlköğretim Dr.-Sosyal Bilgiler Eğitimi

2011-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fatih Etüt Merkezi-Denizli

2012-2013

Öğretmen

MEB/-İstanbul

2013-2016

Öğretmen

MEB/-İstanbul

2016-2017

Öğretmen

MEB/-Gaziantep

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Bakış Açısı Geliştirmelerinde Medya Okuryazarlığı Dersinin Rolüne İlişkin Bir Çalışma

Doktora Tezi

Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgilerde Dijital Teknolojilerin Kullanımı

Vatandaşlık Eğitimi

Medya Okuryazarlığı/Sosyal Medya Okuryazarlığı
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER