Ünvanı

Öğr. Gör.

Serap ÖZDEMİR

Adı-Soyadı

Serap ÖZDEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

Oğuzeli

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

YDS: 67,5 YÖKDİL: 90

E-posta/Web

serapozdemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7015

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Haliç Üniversitesi /Hemşirelik Yüksekokulu/ Hemşirelik

2005-2009

Yüksek Lisans

İstanbul Haliç Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Hemşirelik ABD

2009-2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği BD

2017 --

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Hemşire

Taksim Alman Hastanesi (İstanbul)

2009-2010

Hemşire

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul)

2010-2014

Hemşire

25 Aralık Devlet Hastanesi (Gaziantep)

2014-2014

Hemşire

Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi

2014-2016

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tez adı: Kemoterapi alan lösemili çocuklarda hasta ailesi ve bakım veren hemsireye yapılan
egitimin oral mukozitlerin kontrolüne etkisi (2012) Tez Danısmanı:(OSMAN BÜLENT
ZÜLFIKAR) 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü 2018--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. SEVINÇ SIBEL,ÖZDEMIR SERAP (2017). Hemsirelik Ögrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluk
Iliskisi:Kilis Örnegi. Hemsirelikte Arastırma Gelistirme Dergisi, 19(2), 14-24. (Yayın No: 3643129)

2. ÖZDEMIR SERAP (2017). Effects of the Warfare on Children, Health and Hope. Turkiye Klinikleri
Journal of Nursing, 9(4), 322-328., Doi: 10.5336/nurses.2017-54929 (Uluslararası) (Hakemli)
(MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3792121)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. ÖZDEMIR SERAP,YILDIZ SUZAN (2018). THE EFFECTIVE OF MASSAGE ON PRETERM INFANTS
WEIGHT GAIN: SYSTEMATIC REVIEW. 4th PNAE Congress on Paediatric Nursing/ ATHENS-GREECE (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4372265)

2. YAVAS ÇELIK MELIKE,ÖZDEMIR SERAP (2017). Türkiye-Suriye Sınırı Bölgesinde Hizmet Veren Bir
Hastanenin Acil Servisine Getirilen Çocuk Hastaların Demografik ve Tanısal Özelliklerinin
Incelenmesi. 6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDIATRI HEMSIRELIGI KONGRESI, 97 ANTALYA (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3792946)


3. ÖZDEMIR SERAP,BÜLBÜL FEYZA (2017). Pediatri Hemsireligi Egitiminde Yükselen Bir Kavram:
Simülasyon. 6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDIATRI HEMSIRELIGI KONGRESI, 98 ANTALYA (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3793085)


4. YAVAS ÇELIK MELIKE,ÖZDEMIR SERAP (2017). Türkiye-Suriye Sınırı Bölgesinde Hizmet Veren Bir
Hastanenin Acil Servisine Getirilen Çocuk Hastaların Demografik ve Tanısal Özelliklerinin
Incelenmesi. 6. ulusal,!.Uluslararası Pediatri Hemsireligi Kongresi/ANTALYA (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3850623)

5. ÖZDEMIR SERAP,ZÜLFIKAR OSMAN BÜLENT (2017). Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta
Ailesi ve Bakım Veren Hemsireye Yapılan Egitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi. 6. ULUSAL
1. ULUSLARARASI PEDIATRI HEMSIRELIGI KONGRESI/ANTALYA  (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3793152)

6. SEVINÇ SIBEL,ÖZDEMIR SERAP (2017). Sınır Ili Olan Kilis’te Hemsirelik Ögrencilerinin Kaygı ve
Umutsuzluk Iliskisi. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMSIRELIK KONGRESI/ŞANLIURFA (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3682479)

7. ÖZDEMIR SERAP (2017). 0-12 Aylik Bebegi Olan Türk Ve Suriye Vatandasi Annelerin Geleneksel
Bakim Uygulamalarinin Karsilastirilmasi. 1. ULUSLARARASI 4. ULUSAL KULTÜRLERARASI
HEMSIRELIK KONGRESI, ŞANLIURFA14(4), 259 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3792676)


8. ÖZDEMIR SERAP (2017). Bebek Bakımında Transkültürel Hemsirelik. 1. ULUSLARARASI 4.
ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMSIRELIK KONGRESI, ŞANLIURFA14(4), 377 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3792780)

9. ÇETINKAYA SENAY,YAVAS ÇELIK MELIKE,ÖZDEMIR SERAP (2016). Effect of White Noise Record
on Alleviating The Pain of New-Born During Invasive Prosedüre. International Conference on
Nursing, 1(2), 82-82., Doi: 10.18689/MJN.02.A1.003/ DUBAI (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3527458)

10. ÖZDEMIR SERAP,BATMAZ MAKBULE,YILDIRIM MELTEM (2009). 0- 12 Aylık Bebegi Olan Annelerin
Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri Ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle
Olan Iliskisi. 8. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemsirelik Ögrencileri Kongresi (GATA) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3527437)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Vaka Takdimi, ÖZDEMIR SERAP (2017). Sınır ili Kilis’te ögrenci hemsirenin yasadıgı
supraventriküler tasikardi ve panik atak ikilemi. Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi ,
10(1), 78-81. (Yayın No: 3527493)

2. ÖZDEMIR SERAP,YILDIZ SUZAN (2019). The Effects of Massage on theWeight Gain ofPreterm
Infants: A Systematic Review. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2(1), 33-41., Doi:
10.5336/jtracom.2018-62885 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4761353) 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. KUNT AYSE,YILMAZ MELEK,ÖZDEMIR SERAP,NUHOGLU ASIYE,BÜLBÜL ALI (2013). Pediatri Alanında
Çalısan Saglık Personelinin Ilaç Uygulama Ve Hazırlama Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemsireligi Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3527450)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

1. Tesekkür Belgesi, GAZIANTEP ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESI, 2015
2. Basarı Bursu (Okul 3. lügü), HALIÇ ÜNIVERSITESI, 2008 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1.  6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemsireligi, Kongre, Antalya, Sertifika, 29.11.2017 (Uluslararası)
2. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemsirelik Kongresi, Kongre, Sanlıurfa, Sertifika, 21.10.2017
(Uluslararası)
3. 4th PNAE Congress on Paediatric Nursing, Kongre, Atina, Sertifika, 01.06.2018 -02.06.2018
(Uluslararası)

4. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemsireligi Günleri, Kongre, Istanbul, Sertifika, 09.04.2013 -
12.04.2013 (Ulusal)

5. ‘Yenidogan ‘da Kanıt Temelli Cilt Bakımı’ , Sempozyum, Istanbul, Sertifika, 02.04.2013 -02.04.2013
(Ulusal)

6. 3. Yenidogan Hemsireligi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne, Sertifika, 01.10.2010 -
01.10.2010 (Ulusal)

7. NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı) Sertifikası , T.C. Saglık Bakanlıgı Sertifikası Sisli Etfal
Egitim Ve Arastırma Hastanesi, Istanbul, Sertifika, 25.08.2010 -27.08.2010 (Ulusal)


8. 7. Ulusal Hemofili Kongresi, Hemofili, Istanbul, Sertifika, 15.04.2010 -17.04.2010 (Ulusal)
SANERC Koç Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu ve Türk Kalp Vakfı ‘Kardiyopulmoner
Resüsitasyon Kursu’ , Teorik+Uygulama, Istanbul, Sertifika, 27.03.2009 -27.03.2010 (Ulusal)


9. 8. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemsirelik Ögrencileri Kongresi, GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Hemsirelik Yüksekokulu, Ankara, Sertifika, 04.06.2009 -06.06.2009 (Uluslararası)

Kurs
Hemsirelerde Kültürel Yeterlilik Nasıl Gelistirilir?, Kültürlerarası Hemsirelik, Sanlıurfa, Kurs, 22.10.2017
(Uluslararası)
11.
Yenidogan Yogun Bakım Hemsireligi Sertifika Programı , T.C. Saglık Bakanlıgı Sisli Etfal Egitim Ve
Arastırma Hastanesi, Istanbul, Kurs, 14.05.2012 -15.06.2012 (Ulusal) 

ERASMUS PERSONEL DERS/EĞİTİM VERME HAREKETLİLİĞİ: “Neonatal nursing and preterm infants from a Turkish perspective”, Novia University of Applied Sciences, Finland, 16-18 Ekim 2018.