Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Mehmet ŞENTÜRK

Adı-Soyadı

Mehmet ŞENTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yabancı Dil

E-posta/Web

senturk@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2007-2011

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

2011-2014

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

2015-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA BULUNAN KARİKATÜRLERİN HEDEF KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİNE VE ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

Doktora Tezi

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN ve EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM, MOTİVASYON ve AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şentürk, M. (2017). Ücretli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Trabzon/Akçaabat Örneği, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), 850-866.

Şentürk, M. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi. Journal of Computer and Education Research, 4(8), 205-221.

Topkaya, Y., Şentürk, M. & Yılar, M. B. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-25.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Şentürk M. (2017). Ücretli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi: Trabzon/Akçaabat Örneği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 6-8 Nisan. Antalya-Türkiye

Şentürk M., Küçükali R., Tıkman F. (2017). İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi. International Symposium of Education and Values. 5-8 Ekim. Muğla-Türkiye.

Şentürk M., Küçükali R. (2017). 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Kullanılması Hakkındaki Görüşleri. International Symposium of Education and Values. 5-8 Ekim. Muğla-Türkiye.

Şentürk M., Tıkman F. (2017). Öğretmenlerin Suriyeli Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri (Kilis Örneği). 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. 26-28 Ekim. Kahramanmaraş-Türkiye.

Tıkman F,. Yıldırım E., Şentürk M. (2017). 4.-5.-6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Göç Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir-Türkiye.

Tıkman F,. Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir- Türkiye.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Şentürk, M. (2018). Anne, baba ve çocuk hakları. Rıdvan Küçükali (Ed.). Çocuk ve aile içinde (404-430). Ankara: Anı Yayıncılık.

Topkaya, Y. ve Şentürk, M. (2019).  Vatandaşlık ve sosyal bilgiler ilişkisi. C. Kara (Ed.). Sosyal bilgilerin temelleri (103-125). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Şentürk, M. (2020). Sosyolojinin öncüleri ve eğitim görüşleri. R. Küçükali (Ed.), Eğitim sosyolojisi içinde (ss. 59-80). Ankara: Anı.

Şentürk, M. ve  Topkaya, Y. (2020). Sosyal bilgilere özgü becerilerin öğretimi ve programdaki yeri. R. Turan & H. Akdağ (Ed.). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar IV temelleri (227-251). Ankara: Pegem.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şimşek, U., Tıkman, F., Yıldırım, E., Şentürk, M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık Eğitimi: Nitel Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 913-925.

Tıkman F,. Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Göç Metaforuna Yolculuk: Bir Fenomenolojik Çalışma.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (14), 104-126. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER