Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Selvi DEMİR

Adı-Soyadı

Selvi DEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

1986/AĞRI

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce (67,50 - KPDS)

E-posta/Web

selvidemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 62 - 1665

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi / Ağrı Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği

2004-2008

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2014-2016

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı

2011-2017

Doktora

Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2016-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (35. Mad. İle Görevlendirme)

2014-2016

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-2020

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020(Ağustos)-2021(Mart)

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygısı Düzeyleri ve Nedenleri: Bir Karma Yöntemli Yaklaşım

2. Cumhuriyet Dönemi Popüler Türk Romanında Adabımuaşeret, Kılık-Kıyafet ve Moda

Doktora Tezi

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi ve Söylemlerinin Değerlendirilmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sözlü Anlatım Becerisi,

Konuşma Becerisi,

Yazma Becerisi,

Dinleme Becerisi,

Söylem Çözümlemesi, 

Türk Eğitim Sistemi, 

Yabancılara Türkçe Öğretimi, 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Dil Editörlüğü 2020-Devam ediyor
Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu Üyesi 2018-Devam ediyor
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Farabi Değişim Programı Koordinatörü 2017-2018
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Mevlana Değişim Programı Koordinatörü 2017-2018
Basın Yayın Danışma Komisyonu Üyesi 2017-2019
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörü 2017-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEMİR, S. & BÖREKÇİ, M. (2021). Ortaokul öğrencilerinin sözlü anlatım öz yeterlik algılarına çeşitli değişkenlerin etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 94-110.  https://doi.org/10.16916/aded.826904

DEMİR, S. & ALYILMAZ, S. (2020). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Dinleme Yaşantılarına Yönelik Bir Değerlendirme . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1306-1321. DOI:10.17240/aibuefd.2020..-565877

DEMİR, S. & DEMİR, Y. (2020). Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemindeki Yaşantılarına İlişkin Bir Değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi,  28(1), 456-467. doi:10.24106/kefdergi.3663 

DEMİR, S. & ÇİFTÇİ, Ö. (2019). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri ve nedenleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(4), 2215-2239. Doi Number :10.7884/teke.4543

ÇİFTÇİ, Ö. & DEMİR, S. (2017). Analyzing of the Sufficiency of Turkish Language Teachers Within the Scope of Undergraduate Program. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5(3), 683-700. Doi:10.18298/ijlet.1828.

ÇİFTÇİ, Ö. & DEMİR, S. (2017).  Examination of Text Elements Levels in Narrative Expression those Turkish Language Teacher Candidates give Place in their Texts. International Journal of Management and Applied Science, 3(2), 48-50. ISSN: 2394-7926.

UĞURLU, S.B. & DEMİR, S. (2013). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1307-9581), 367-379.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

DEMİR, S., PARLAK KALKAN, G. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye. 22-24 Kasım, 117-118.

PARLAK KALKAN, G., DEMİR, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Kişi Adlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye. 22-24 Kasım, 119-120.

DEMİR, S. - DEMİR, Y. (2018). Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Türk Eğitim Sistemindeki Yaşantılarına İlişkin Bir Değerlendirme. International EJERCongress, Antalya, Türkiye. 02-05 Mayıs, 986-987.

ÇİFTÇİ, Ö. - DEMİR, S. (2016). Examination of Text Elements Levels in Narrative Expression those Turkish Language Teacher Candidates give Place in their Texts, Proceedings of 23 rd Research World International Conference,  Barselona, Ispanya, 9-10 December,  pp. 5-7.  ISBN: 978-93-86291-54-7.

ÇİFTÇİ, Ö. - DEMİR, S. (2015). The Evaluation of Turkish Language Teachers' Qualification on the Point of Undergraduate Education Program, Pedagogical Action for a European Dimension in Educator's Induction Approaches- PAEDEIA, Ankara, Turkey, 19-21 October, 51.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Parlak Kalkan, G. ve Demir, S. (2020). Dil ve edebiyat araştırmaları 2. (Ed. Fahri Dağı). Üniversite öğrencilerinin kişi adlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi (40-64). Ankara: İksad Publishing House.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Cumhuriyet Dönemi Popüler Türk Romanında Adabımuaşeret, Kılık-Kıyafet ve Moda.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012- SOB- YL044, Proje Araştırmacısı, 2012-2017.

ÖDÜLLER

TÜBİTAK- Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı - 2211A- Genel Yurtiçi Doktora Bursiyeri (2018-2020)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER