Ünvanı

Arş. Gör.

SADIK DURAN

Adı-Soyadı

SADIK DURAN

Doğum Yılı ve Yeri

12.09.1979 ADIYAMAN

Fakülte/Yüksekokul

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Yabancı Dil

E-posta/Web

sadikduran@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142662-1720

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ

1998-2002

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ

2003-2006

Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TÜRKÇE EĞİTİMİ

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

2002-2003

Arş. Gör.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

2003-2003

Arş. Gör.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2003-2016

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türkçe derslerinde resimlerin kullanımı ve ögrencilerin metinleri anlamalarına etkisi (Danışman: Rahşan GÜREL)


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi

Verdiği Dersler

2018-2019 Lisans
Türk Dili I
Okul Deneyimi

Türk Dili II
Ögretmenlik Uygulaması

2017-2018 Lisans
Yazılı Anlatım I
Okul Deneyimi

Yazılı Anlatım II
Ögretmenlik Uygulaması

2016-2017 Lisans

Sekil ve Yapı Bilgisi
Ögretmenlik Uygulaması
Türkçe II: Sözlü Anlatım


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü 2017-
Bologna Koordinatörü 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AMAÇ ZEYNEL,BURAK DURMUS,DURAN SADIK (2017). Sınıf Içi Kültürel Çesitlilik Için Ögretmen Yeterlilik Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 208-223. (Yayın No: 3762811)


BURAK DURMUŞ,AMAÇ ZEYNEL,DOĞAN YAKUP,DURAN SADIK,YILDIRIM FİGEN,UZUN HALİL
(2020). İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ ÖLÇEĞİ: UYARLAMA
VE UYGULAMA ÇALIŞMASI. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 9(1),354-376., Doi: 10.7884/teke.4627 (Yayın No: 612031

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

DURAN SADIK,AMAÇ ZEYNEL,BURAK DURMUS (2017). Suriyeli Sıgınmacılara Egitim Veren Egiticilerin Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalısma: Kilis Örnegi. International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3690426)


BURAK DURMUS,DURAN SADIK,UZUN HALIL,YILDIRIM FIGEN,AMAÇ ZEYNEL,DOGAN YAKUP (2017). Ilk ve Ortaokul Ögrencilerinin Kültürlerarası Anlayıs Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Ölçme Aracının Uyarlanması. International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3690412)


BURAK DURMUS,YILDIRIM FIGEN,AMAÇ ZEYNEL,UZUN HALIL,DURAN SADIK,DOGAN YAKUP (2017). Ilk ve ortaokul ögretmenlerinin kültürlerarası anlayıs düzeyleri ölçegi: Bir uyarlama çalısması. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Dogu Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625208)


DURAN SADIK (2010). Türkçenin Yabancılara Ögretimi Amacıyla Hazırlanmıs Ilk Dönem Eserler Üzerine Bir Inceleme. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3644994)


DURAN SADIK (2008). Türkçe Ders Kitaplarının Görsel Tasarımına Iliskin Ögretmen Görüsleri Üzerine Bir Arastırma. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Egitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3645032)


UZUN HALİL, DOĞAN YAKUP, YILDIRIM FİGEN, BURAK DURMUŞ, AMAÇ ZEYNEL, DURAN SADIK (2018). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260569)

Uzun, H., Burak, D., Amaç, Z., Duran, S., Doğan, Y., & Yıldırım, F. (2018). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayışları üzerine bir tarama araştırması. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (I-SASEC 2018), 13-15 Eylül, Mersin Üniversitesi, Türkiye.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürlerarası Anlayış Durumları Üzerine Bir Saha Çalışması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Dergi Yöneticiliği:

1. Editör : International Journal of Scholars in Education (IJSE) - Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi (UEADER)