Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Özge ÇİÇEK ŞENTÜRK

Adı-Soyadı

Özge ÇİÇEK ŞENTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

11.09.1990 / Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Yabancı Dil

İngilizce (2011 ÜDS SONBAHAR DÖNEMİ 65.00 / 2012 KPDS iLKBAHAR DÖNEMİ-67.50 / 2017 YÖKDİL 71.25)

E-posta/Web

ozgecicek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 62- 1709

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Sakarya Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Öğretmenliği

2008-2012

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi (2013-2014) / Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2015) / Fen Bilgisi Eğitimi ABD

2013-2015

Doktora

Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi ABD

2015-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

2014-2020

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusuna yönelik ilgi ve öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi

The investigation of science teacher candidates' interest and self efficacy perception levels toward acid-base topic

Doktora Tezi

Argümantasyon destekli eğitici çizgi romanların öğrencilerin çevreye yönelik ilgi, motivasyon ve akademik başarılarına etkisi ile öğrenci deneyimleri
The effect of argumentation-supported educational comics on students' environmental interests, motivation, and academic achievements and student experiences

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İlgi

Öz-yeterlik

Motivasyon

Akademik Başarı

Eğitici Çizgi Romanlar

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Yaşam (Bağlam) Temelli Öğretim

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı

Öğretmen Yetiştirme

Çevre Eğitimi

Fen Eğitimi

Ölçme Aracı Geliştirme

Nitel Araştırma

Karma Yöntem Araştırmaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Okul Deneyimi- Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü 2014-Devam Ediyor
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Mevlana Koordinatörü 2014-2017
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Erasmus Koordinatörü 2014-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Pektas, M. & Cicek Senturk, O. (2020). Analysis of Prospective Teachers’ Environmental Identities in Terms of Some Variables. International Electronic Journal of Environmental Education , 10(2), 181-194.  (ERIC)

2)  Cicek Senturk, O., & Selvi, M. (2019). The Development of Environmental Motivation Scale at Secondary Schools and Analysis of Different Variables of Students' Motivation Towards Environment. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(4), 218-236. doi: 10.29329/epasr.2019.220.13 (ERIC)

3) Doğan, Y., Çiçek, Ö. & Saraç, E. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre bilimi dersi kapsamında gerçekleştirilen alan gezisi deneyimleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(1), 104-120.  (ULAKBIM)

4) Çiçek, Ö., & İlhan, N. (2017). Evaluating Interest in Acids-bases: Development of an Acid-Base Interest Scale (ABIS) and Assessment of pre-service science teachers' Interest. Chemistry Education Research and Practice,  18(4), 630-640  (SSCI / SCI-Expanded)

5) Doğan, Y., Saraç, E. & Çiçek, Ö. (2017) Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunları, nedenleri ve çözümlerine yönelik algıları. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 787-804.  (ULAKBIM)

6) İlhan, N., & Çiçek, Ö. (2017). Asit-Baz Konusuna Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education,7(1),123-141. doi: 10.19126/suje.307068.  (ULAKBIM)

7) İlhan, N., Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının “özel öğretim yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2), 666-681. doi: 10.14686/buefad.v4i2.5000143534.  (ULAKBIM)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Çiçek Şentürk, Ö. & Selvi, M. (2019). Ortaokul çevre motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 2. Çiçek Şentürk, Ö. & Selvi, M. (2019). Ortaokul 5. sınıf 'İnsan ve Çevre' ünitesine yönelik çevre başarı testi geliştirilmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 3. Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre eğitimi hakkındaki görüşleri. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 4. Çiçek, Ö., & Doğan, Y. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları ve duyarlılıkları. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 5.  Doğan, Y., & Çiçek, Ö.  (2018).Öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK), 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.
 6. Çiçek, Ö., Köklükaya, A.N., Güven Yıldırım E. & Selvi M. (2018). Öğretmen adaylarının araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi.  1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES ), 9-11 Nisan, İstanbul.
 7.  Çiçek, Ö., Güven Yıldırım E., Köklükaya, A.N., & Selvi M. (2018). Kelime ilişkilendirme testi ile fen bilgisi öğretmen adaylarının PISA' ya yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES), 9-11 Nisan, İstanbul.
 8.  Cicek, O &. İlhan, N. (2017).The Acıd-Base Interest Of Hıgh School Students.. 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA)., 21-25 August, Dublin\ IRELAND.
 9. Doğan, Y., Çiçek, Ö. & Saraç E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İle Biyolojik Gölet ve Botanik Bahçesi Alan Gezisi. IV International Eurasian Educational Research Congress (EJER), p. 670, 11-14 Mayıs, , Denizli.
 10. Doğan, Y., Saraç E. & Çiçek, Ö. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Algıları. IV International Eurasian Educational Research Congress (EJER), p. 666, 11-14 Mayıs, Denizli.
 11. Çiçek, Ö., Köklükaya, A.N., Güven Yıldırım E. & Selvi M. (2017). Examination Of Post-Graduate Students' Perspective On Environmental Problems With Slogans and Banners. 26th International Conference on Educational Sciences (ICES), p.1584, 20-23 Nisan, Antalya
 12. Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2017). The Experiences Of Science Teachers That Performed Informal Science Education Activities. 26th International Conference on Educational Sciences (ICES), p.1451, 20-23 April,Antalya.
 13.  Saraç, E. & Çiçek, Ö. (2017).Çocukların Doğaya Yönelik Algıları, Değer Yönelimleri ve Doğa Tercihlerinin İncelenmesi. 16th International Primary Teacher Education Symposium. 8-11 Mayıs, Kıbrıs.
 14.  Cicek, O., & İlhan, N. (2016).The investigation of pre-service elementary science teachers’ interest in acid-base. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), p.97, 7-10 September, Barcelona/SPAIN.
 15. Cicek, O., & İlhan, N. (2016). The investigation of pre-service teachers’ self-efficacy perceptions on acid-base topic. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), p.102,7-10 September, Barcelona/SPAIN

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Çiçek, Ö. & Saraç, E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Yaşantıları ile ilgili Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(3), 515-533.  (ULAKBIM)    (Kontrol No: 3882989)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.     Çiçek, Ö., İlhan, N., & Özden, M. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin asit-baz konusuna yönelik öz-yeterlik algı düzeyleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.27, 28-30 Eylül,Trabzon.

2.     Çiçek, Ö. & İlhan, N. (2015).Fen bilimleri öğretmen adaylarının asit-baz öz-yeterlik algısının ölçülmesi. IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, s.94, 7-10 Eylül, Ayvalık-Balıkesir.

3.     İlhan, N. & Çiçek, Ö. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki ilgi düzeylerinin ölçülmesi. IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 7-10 Eylül, Ayvalık-Balıkesir.

4.     İlhan, N., Doğan, Y. & Çiçek, Ö. (2014).Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam temelli öğretim uygulamaları: Bir eylem araştırması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.1136-1137, 11-14 Eylül, Adana.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1. Fen bilimleri öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki okuryazarlık düzeyi; bilgi, ilgi, öz yeterlik ve günlük yaşam. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2014/02/LTP/02, Proje Araştırmacısı, 2015-2017.

ÖDÜLLER

1. TÜBİTAK- Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı - 2211 A- Genel Yurtiçi Doktora Bursu (2015-2019)

2. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik  (UBYT)   Ödülü (2018)

3.  European Science Education Research Association (ESERA) - Registration and a Travel Bursary (2017)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER