Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk İNCİLİ

Adı-Soyadı

Ömer Faruk İNCİLİ

Doğum Yılı ve Yeri

1986 Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yabancı Dil

E-posta/Web

ofarukincili@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1739

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Coğrafya

2003-2007

Lisans

Fırat Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı

2005-2007

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Öğretmenliği TYL

2007-2008

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya

2009-2012

Doktora

Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya

2013-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2010-2012

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

19. Yüzyılda Kilis Şehri Coğrafyası

Doktora Tezi

Türkiye Ulaşım Ağları-Ortam İlişkilerinin Coğrafi Analizi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER