Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Nermin Zahide AYDIN

Adı-Soyadı

Nermin Zahide AYDIN

Doğum Yılı ve Yeri

1970/Kahramanmaraş-Türkoğlu

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

nerminzahideaydin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1719

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Üniversitesi 2+2 Lisans Tamamlama Programı/Eğitim Fakültesi

1996-1997

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih ABD

2004-2007

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih ABD

2011-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1991-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Maraş'ta Gayrimüslimler ve Kurumları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktora Tezi

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden İsmail Canbulad (1880-1926), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yakınçağ Tarihi

Milli Mücadele Dönemi

Cumhuriyet Dönemi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2017). Kilis teki Milli Mücadele de Bir Kahraman: Yüzbaşı Kamil Polat Bey. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3644851)

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2017). Dış Tehditlerin İç Göçler Üzerine Etkisi: Kilis Örneği. KAYES, I. Uluslararası kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3644860)

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2016). I.Mesud un Maraş ı Fethi. Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3487557)


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Kilis Günlük Halk Gazetesindeki Haberlere Göre Kilis'te  Milli Bayram Kutlamaları, Cumhuriyet Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2020). 27 Mayıs 1960 Darbesinin Milli Bayramlar Üzerine Etkisi: Maraş Örneği. I. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu Ve Sergisi (Tam Metin/Sözlü Sunum).


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2021). Bütün Yönleri İle Mehmet Akif Ersoy. Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu.
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2016). İttihat ve Terakki Fırkası'nın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Üzerine Etkisi. Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 303-315. (Yayın No: 3487528).


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2015). İzmir Suikastı ve Nedenleri. Asia Minor Studies, 3(6), (2015), 22-41. (Yayın No: 3487488)

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2015). Maliye Nazırı Mehmed Cavid Bey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-14. (Kontrol No: 3487421)

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2012). Hazar Enerji Kaynakları ve Siyaset. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 207-224. (Kontrol No: 3487397)

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2017). Necip Asım Yazıksız'ın Meclis Çalışmaları. Tarih ve Gelecek Dergisi, 3(3), 165-172.

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü Üzerine Kilis Basınında Yer Alan Haberler. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 68-79.

 

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Halk Postası Gazetesindeki Haberlere Göre Maraş'ta Kurtuluş Bayramı Kutlamaları. Tarih Okulu Dergisi, 12(39), 333-356.

 

AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Kilis Günlük Halk Gazetesindeki Haberlere Göre Hatay Meselesi. Journal Of Universal History Studies, 2(1), 1-18.


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Urfa ve Çevresinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1943). Belgi Dergisi, 2(18), 1327-1343.


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). Yerli ve Yabancı Gazetelerde Büyükelçi Krizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 753-763.


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019).1946 İle 1950 Seçimleri Arasında Urfa'da Siyasi Durum. Atatürk Dergisi, 8(2), 209-235.


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2020). Demokrat Parti’nin İktidara Gelmesinde Refik Koraltan’ın Rolü. International Journal of History, 12(2), 369-388.


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2020). 1946 İle 1950 Genel Seçimleri Arasında Kırklareli’de Siyasi Durum. Turkish Studies,15(3), 813–829.AYDIN NERMİN ZAHİDE (2020). 1946 İle 1950 Genel Seçimleri Arasında Denizli’de Siyasi Durum, C.22, S.TBMM'nin 100. Yılı ve Milli İrade Özel Sayısı. ss.116-132.AYDIN NERMİN ZAHİDE (2021). 27 Mayıs 1960 Döneminde Maraş'ta Propaganda Faaliyetleri: Halk Postası Gazetesi Örneği (1960).  Belgi Dergisi, S. 21, ss.301–321.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2019). "1950 Seçimlerinin Yabancı Basına Yansıması. Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz'a Armağan.  Berikan Yayınevi, 162-178. 


AYDIN NERMİN ZAHİDE (2020). Kilis Günlük Halk Gazetesinde Kilis (1937-1939). Sosyal ve İnsani Bilimler, Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler. Yayın Yeri: Ivpe, Editör:Topgül Seda, Basım sayısı:1, ISBN:978-9940-46-044-0, Bölüm Sayfaları:303-322AYDIN,NERMİN ZAHİDE (2020). 27 Mayıs 1960 Darbesinin Halk Postası Gazetesine Yansıması. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar C.1. Yayın Yeri: Gece Yayınevi, Editör:Sarıkaya Erdem, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7243-46-9, Bölüm Sayfaları:313-338

Diğer Yayınlar

NERMİN ZAHİDE AYDIN (2020).  Millet Mektepleri ve Anadolu'daki Etkisi (1928-1929).   Atatürk Haftası Armağanı, S.47, ss.39-70.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER