Ünvanı

Doç. Dr.

Mesut Yalçın

Adı-Soyadı

Mesut Yalçın

Doğum Yılı ve Yeri

1974 Mazgirt

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Dil

E-posta/Web

myalcin @kilis.edu.tr/mesut1974@gmail.com

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66/7421

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

1993-1997

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Enstitiüsü

1998-2002

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Enstitiüsü

2012-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Keban Çok Programlı Lisesi

1997-2007

Öğretmen

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi

2007-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-2021

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Malatya Şehir Merkezi ile İlçe Merkezlerinin İçme Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi

Doktora Tezi

Yeni C Tipi Negatronlar

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Nanomalzemeler, Fotovoltaik, Grafen Elektroniği, Nanokompozitler, Kuantum Noktalar, Optoelektronik cihazlar


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcılığı 2018-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı 2018-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Üyeliği 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-2020
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği 2018-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği 2018-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Mesut Yalcin and Fahrettin Yakuphanoglu, Graphene-TiO2 nanocomposite photo anode based on quantum dot solar cells, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 12.3 (2017): 254-259.

2) Doğru, M.,Yalçın, M.,Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., 2005, The Statistical Analysis of The Radioactivity Concentration of The Water Data In Malatya City, Turkey, Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics, pp.865-872. 

3) M. Yalçın, M. Doğru andC.Canbazoğlu, The Gross Alpha and Beta Radioactivity of Drinking Water Stores of Malatya ( Turkey ) City centre Balkan Physics letters, 11(1)1-4, 2003.

4) Mesut Yalcin and Fahrettin Yakuphanoglu. "Voltage and frequency dependence of negative capacitance behavior in a Graphene-TiO2 nanocomposite photoanode based on quantum dot sensitized solar cells." Optik (2019). Volume 183, April 2019, Pages 1099-1105.

5) Denizhan Ozmen, Mesut Yalcin, Fahrettin Yakuphanoglu. Electrical and photoresponse properties of Al/p-Si/Y1-xSrxMnO3/Al heterojunction photodiodes. Silicon. 6 May 2019.

6) Mesut Yalcin, Denizhan Ozmen, Fahrettin Yakuphanoglu. Perovskite cobaltates/p-silicon heterojunction photodiodes.  Journal of Alloys and Compounds 796 (2019) 243-254. May 2019.

7) Mesut Yalcin and Fahrettin Yakuphanoglu  An investigation of recombination processes in liquid junction solarcells by transient photocurrent measurements. Optik 210 (2020) 164609.

8) G. Mnasri, S. Mansouri, M. Yalçin, L. El Mir, Ahmed A. Al-Ghamdi, F. Yakuphanoglu. Characterization and study of CdS quantum dots solar cells based onGraphene-TiO2nanocomposite photoanode. Result in Physics 18 (2020) 103253.

9)  Mesut Yalcin, Denizhan Ozmen, Fahrettin Yakuphanoglu. Sr‑doped yttrium nickel oxide‑based photodetectors. Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2020) 31:3441–3455

10) Mesut Yalcin. Microwave-assisted synthesis of ZnO nanoflakes: structural, optical and dielectric characterization. Mater. Res. Express 2020. 7 055019

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1) Mesut Yalçın. The Structural and Optical Properties of Sb2Se3 nanorods. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2020). Malatya, Turkey

2) Mesut Yalçın, Denizhan Özmen. Ferroelectric materials/p-Si heterojunction photodiodes. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials. Nevşehir, Turkey. (2019)

3) Mesut Yalçın. Co- Doped  Quantum Dot Sensitized Solar Cells. International Zeugma Congress on Scientific Research. Gaziantep, Turkey. (2019)

4) Mesut Yalçın. Fabrication of Graphene-ZnO Nano Composite Fibers Based on Quantum Dot Sensitized Solar Cells by Electrospinning Technique. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials. Nevşehir, Turkey. (2019)

5) Zülküf Tünç, Cahit Örek, Hanifi Kebiroğlu, Tankut Ateş, Ömer Kaygılı Mesut Yalçın, Niyazi Bulut, İsmail Ercan. First-Principles Calculations of Phonon Properties of Hydroxyapatite. International Conference of Physical Chemistry and Functional Materials. Elazığ, Turkey. (2018)

6) Cahit Örek,  Zülküf Tünç,  Hanifi Kebiroğlu, Tankut Ateş, Ömer Kaygılı Mesut Yalçın,   İsmail Ercan Niyazi Bulut. DFT Investigation of Band Structure and Density of States of Hydroxyapatite. International Conference of Physical Chemistry and Functional Materials. Elazığ, Turkey. (2018)

7) Mesut Yalçın. Nano Hexagonal Boron Nitride: A Theoretical Calculation. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials. Elazığ, Turkey. (2018)

8)  Cahit Örek,  Zülküf Tünç, Hanifi Kebiroğlu, Tankut Ateş, Ömer Kaygılı Mesut Yalçın,  İsmail Ercan Niyazi Bulut. Trajectory Calculations of Hydroxyapatite Molecule. Turkısh Physical Society 33rd International Physical Congress. Bodrum, Turkey. (2017)

9)  Hanifi Kebiroğlu, Mesut Yalçın, Ömer Kaygılı, Serhat Keser, Tankut Ateş, Niyazi Bulut. Electrostatic Properties of Hydroxyapatite Molecule. Turkish Physical Society 33rd International Congress. Bodrum, Turkey. (2017)

10) Mesut Yalçın, Mahmut Doğru, Cumhur Canbazoğlu. Malatya il merkezi su depolarının alfa ve beta radyoaktive seviyeleri. Türk Fizik Dernegi 21. Fizik Kongresi. Isparta, Turkey (2002)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1) Mesut Yalçın. (2020). Grafen Oksitin İndirgenme Yöntemleri.  K. Altun (Ed.), Türkiye' de Mühendislik ve Fen Alanında Akademik Araştırmalar. İKSAD Publishing House  

2) Mesut Yalçın. (2020). Elektroeğirme Yöntemi ve Nanofiber Üretimi. K. Altun (Ed.), Türkiye' de Mühendislik ve Fen Alanında Akademik Araştırmalar. İKSAD Publishing House  

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1) Canbazoğlu, C., Doğru, M., Yalçın, M., Baykara, O., Külahcı, F., Elazığ İli İçme ve Kullanım Sularındaki Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi,12 (2), 125-133, 2000.

2) M. Doğru, C. Canbazoğlu, M. Yalçın, O. Baykara ve F. Külahcı, Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularındaki Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 2, 96-99, 2003.

3)  Mesut Yalçın. Elektro Eğirme Yöntemiyle Üretilen TiO2-RGO Kompozit Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pilleri.  BEÜ Fen Bilimleri Dergisi.  9 (3), 1171-1179, 2020

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1) Mahmut Doğru, Cumhur Canbazoğlu, Mesut Yalçın, Oktay Baykara, Fatih Külahçı. Elazıg ve Malatya Il Merkezlerinin Içme Sularında Toplam Radyoaktivite Seviyelerinin Karsılastırılması. VII. Medikal Fizik Kongresi. İzmir, Turkey. (1999)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1) 114F064 kodlu TÜBİTAK destekli ‘’Metal oksit yarı iletken / grafen nanokompozit tabanlı kuantum nokta duyarlı güneş pillerinin üretilmesi ve incelenmesi’ 2015. Araştırmacı

2) 108B055 kodlu TÜBİTAK destekli ‘’ Elazığ çocuk mucitler yaz kampı ‘’ 2008. Yürütücü

3) YDABCAG-569 kodlu TÜBİTAK destekli ‘’Doğu Anadolu Bölgesinin çevre, yeraltı ve yer üstü sularının radyoaktivitesinin belirlenmesi’’ 2000. Araştırmacı

4) 416B339 kodlu TÜBİTAK destekli ‘’Bilim fuarları düzenlemesi’’ 2016.Yürütücü

5) 120F090 kodlu TÜBİTAK destekli "Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi"  2021. Yürütücü.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Turkish Teachers Program by following lectures Particle and Accelerator Physics and CMS, COMPASS, CAST experiment magnet test facility 25-30 January 2015 at CERN, Geneva, Switzerland


TÜBİTAK temel bilimlerde 1001 araştırma projesi hazırlama eğitimi 1-3 Kasım 2013


Nano NG international conference 20-22 August 2014 Elazığ (Organizasyon komitesi)


Nano NG international conference 29-31 October Antalya


Nano NG international conference 29-31 October Antalya


International Organic Electronic Material Technologies Conference 25-28 March 2015 Elazığ (Organizasnon komitesi)


 AFMAT Advanced and Functional Material Technologies 25-28 October 2015 Antalya