Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa SATOUF

Adı-Soyadı

Mustafa SATOUF

Doğum Yılı ve Yeri

29.06.1963 Homs

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik Bölümü

Yabancı Dil

Arapça - İngilizce

E-posta/Web

mustafasatouf@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 / 7024

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Al-Baas Üniversitesi/Kimya ve Petrol Mühendisliği Fakültesi /Kimya Mühendisliği

1981-1986

Doktora

Ege Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

1994-1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Al-Baas Üniversitesi

2000-2007

Doç. Dr.

Al-Baas Üniversitesi

2007-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. Hejazy,T, (2010) Production of Suitable Bread for Children and Young People.

2. Zahra, R,(2011) The Relationship Between The Rheological Properties of The Devices Used for Testing 
                    The Dough.

3. Buta,S, (2011) The Impact of Period and Temperature of Baking on Formation of Acrylamide in Some 
                   Types of Bread.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 2010-2012

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

          1.SATOUF, M, Al-Kateb,M.,(2012). Producing Arabic Bread Enriched with Minerals and Protein.
                            Journal of food science and engineering. 2, 388-394. (Yayın No:4221676)

          2. Köten, M., SATOUF, M., Ekici, H., (2017). Suriye Ekmeği Üretimi, Üretim Hataları ve Önleme Yolları. 

                           Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21 (3):364-375.

          3. Köten, M , SATOUF, M . (2019). FARKLI FORMÜLASYONLARDA KAHVALTILIK ZAHTER ÜRETİMİ VE BAZI

                           KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ,GIDA,44(3), 513-522. DOI: 10.15237/gida.GD19023

          4. SATOUF.M , ve Mehmet.K, Beyen.H,Rama,A, Aye.Ş (2020) Suriye Burma Tatlısının Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,

                      Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,

                    10(1):271-279,ISSN: 2146-0574, eSN: 2536-4618 DOI: 10.21597/jist.612827


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1.  SATOUF, M.(2001). The Role of Cereal Fiber in The Human Body. Symposia of Chemical Syrian Society about "The Role of The Chemistry in Food  Safety". Syria, Homs,  174-196P
 2. SATOUF, M. (2001).The Most Important Techniques Used in The Production of Pasta. Symposia of Al-Baath University-Syria about "The Reality of  Pasta Production in Syria and its Development". Al- Baath University. Homs, Syria. 51-88p
 3. SATOUF, M.( 2004). Defects and Diseases of Hearth Bread. The Fifth International Conference of Grain. Damascus-Syria.
 4. SATOUF, M. (2005).The Most Important Negative Effects Caused by Filling & Packing Materials on The Sugar Confectionery, Health and The Environment. The International Arab Conference for The Manufacture of Sugar Confectionery (Update Food Industries). Damascus Syria
 5. SATOUF, M. (2005). Improving The Quality of Arabic Bread with Cheese Whey. Third International Conference of Food Science and Technology about "Update Food Industries". Cairo. Arab Republic of Egypt.
 6. SATOUF, M. (2005).The Most Important Negative Effects Caused by Filling & Packing Materials of Food on Health and The Environment. Second Syrian-Egyptian Conference about " Agriculture and food in the Arab World- The Reality and The Future Challenges". Al- Baath University in Homs- Syria
 7. SATOUF, M (2007). The Quality Properties of Syrian Wheat Infected by Suni Bug and The Effect of Conditioning on its Performance. The First Scientific Symposium of The Activity of Food Science Departments at Syrian Universities. Faculty of Agricultural Engineering. Damascus University -Syria.
 8. SATOUF, M. (2010). Effect of Micro Visco Amylo-Graph Conditions on Syrian Wheat Flour Gelatinization Properties. The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the associated Fair. Al- Baath University-Syria.
 9. SATOUF, M. (2010).Disadvantages of Arabic Bread and their Treatment Methods. in the Scientific Symposium About "Baking Industry in Syria - Its Problems and Prospects of Its Development". Homs - Syria.
 10. M.Satouf, M. Al-Kateb, (2011) Gelatinization Properties of Soft and Hard Syrian Wheat .International Food Congress‐Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May, 217-221P (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) izmir/Türkiye
 11. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2016). BRAIN DRAIN FROM ARAB COUNTRIES. II. Ortadoğu .Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 186-191S. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum),(Yayın No:4221731).
 12. KÖTEN MEHMET, SATOUF MUSTAFA (2016). Makarna ve Glisemik İndeks. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 10-10S. (Tam Metin Bildiri(/poster) (Yayın No:4221746).
 13. KÖTEN, M, EKİCİ, H, SATOUF, M (2017) A Healing Plant "Menengiç",TABKON17, Bildiri, NO:1735. 1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, On 10- 12 May. Konya / Turkey, (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No: 3852686)
 14. P. GÜMÜŞ, M.SATOUF, D.KARADAYI, F.FIRAT, E. KOÇUM, E. KİRAZ, R. ÖZKAYA. (2018)  Effect of Some Packaging Materials During Storage on Quality and Shelf-life of Olive Oil, International Conference on Raw Materials to Processed Foods. Antalya/Turkey. (Özet Bildiri(/poster)
 15. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2019). Gıda Üretim Sektöründe Kullanılan Ambalajlara Genel Bir Bakış (ICAFOP 2019) , Bildiri, NO:76, 3.İnternational Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences. 16-18 Nisan, Trabzon/Turkiye. 120-138  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 16. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2019). Meşhur Suriye Tatlıları (ICAFOP 2019) Bildiri, NO:1003.İnternational Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences. 16-18 Nisan, Trabzon/Türkiye. 209-224  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 17. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2019) Relationship Between Obesity and Diabetes,  IESS2019   ''ULUSALARASI BİLİM VE MÜHENDİSLİK SEMPOZYUMU'19'' 20-22 Haziran. Siirt/Türkiye.902-916  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 18. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2020) Çay şekeri (sakkaroz) tüketiminin insan sağlığı üzerine etkisi.International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2020) October 07-09, 2020 / Gaziantep, Türkey. 450-458.   (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 19. SATOUF MUSTAFA, KÖTEN MEHMET (2020) Sofra tuzu (sodyum klorür) tüketiminin insan sağlığı üzerine etkisi..International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2020) October 07-09, 2020 / Gaziantep, Türkey. 459-466 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 20. Mustafa SATOUF (2021) The Healthy Nutrition During Pregnancy and Lactation.25-27 June Denizli. Turkey. II. International Science and Innovation Congress (INSI 2021) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

         1. SATOUF MUSTAFA, and Hussein BAKR, (2005). Filling and Packaging. Al-Baath Universitesi, Homs-Syria. Basım sayısı:1, Arapça (Ders kitabı). (Yayın No:4221658)

         2.SATOUF MUSTAFA (2012). Bread and pastes Technology. Al-Baath Üniversitesi. Homs-Syria,
 Basım sayısı:1,Arapça (Ders kitabı). (Yayın No:4221663)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. SATOUF , M., Ünal.,S,S.,( 1998). Comprehensive Reference Study about Arabic Bread Industry Journal of Technology Products of flour. Turkey 7(5):14-24
 2. Alfin,F.,SATOUF, M.,Ünal,S.S., Çakmaklı,Ü., (1999). Süne zararı görmüş buğday unlarından bazı katkı maddeleri kullanarak ekmek üretimi. Un Mamülleri Dünyası,, 8 (2):59-64 (Kontrol No: 4221715)
 3. SATOUF ,M., Alfin,F.,Ünal,S.S., (1999). Süne Zararı Tr.Durum unlarından Yapılan Arap Ekmeğinin Bazı Katkı Maddeleriyle İyileştirilmesi. Unlu Mamüller Tek., 8 (5):42-47.(Kontrol No:4221721)
 4. Alfin,F and SATOUF , M(2006). Study the Effect of the Size and Conditioning Time of Wheat Kernels on their Hardness for the Most Important Types of Syrian Wheat. Journal of Al- Baath University-Syria. No:28
 5. SATOUF , M and Fouad,C (2007). Specific Quality of Syrian and Lebanese Arabic Bread Flours. Engineering Science Series- Research Journal of Aleppo University- Syria NO:54
 6. SATOUF , M (2007) Studying the Effect of Suni Bug (Eurygaster Integriceps) on Syrian Wheat and Flour Characteristics, and Methods of Determining and Treatment Basil AL-assad Journal for Engineering Science Damascus- Syria.
 7. SATOUF , M and Al-Kateb,M (2009) Detection of Microbiological Number and Some Heavy Metal Elements in Some Local Pastry. Agricultural Science Series- Research Journal of Aleppo University- Syria. No:75
 8. SATOUF ,M. (2010) Effect of Micro Visco Amylo-Graph Conditions on Syrian Wheat Flour Gelatinization Properties. Agricultural Science Series- Research Journal of Aleppo UniversitySyria. No:83
 9. SATOUF , M and Hejazy,T (2010) Bread Production for Children and Adolescents. Engineering Science Series-Research Journal of Aleppo University- Syria. NO:82
 10. SATOUF ,M , Sharaf,M, and Buta,S,(2011) Effect of Temperature and Time of Baking, and Adding Sugar on the Formation of Acrylicamide in Hearth Bread . Journal of Al- Baath University. Syria 33(12)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER