Ünvanı

Doç. Dr.

Mustafa CİNOĞLU

Adı-Soyadı

Mustafa CİNOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

1971 - KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mustafacinoglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 506 2229917

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği

1995-1998

Doktora

University of Illinois at Urbana-Champaign (ABD) / Faculty of Education / Curriculum and Instruction (Elementary Education)

2003-2007

Yüksek Lisans

University of Missouri - Columbia (ABD) / Faculty of Education / Curriculum and Instruction

2001 -2002

Ön Lisans

19 Mayıs Üniversitesi-Amasya Eğitim Y.O. - Sınıf Öğretmenliği

1988-1990

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1990-1999

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Görevlendirme)

2007-2008

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

2008-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tezsiz Yüksek Lisans 

Doktora Tezi

Reforming Rural Education in Turkey: An Illustrative Case Study of a South-Eastern Anatolian District

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. BAĞCI ERDEM, (2014). Egitim fakültesi sınıf ögretmenligi programının paydas görüslerine göre degerlendirilmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Egitim Bilimleri A.B.D.

2. ÖZTÜRK METİN, (2013). Türkçe ögretmenlerinin yapılandırmacı anlayısı uygulama düzeyinin incelenmesi: Kilis ili örnegi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Egitim Bilimleri A.B.D.

3. DEMİR MUSTAFA, (2013). Egitimci olmayan hizmetli personelin örtük program çerçevesinde öğrencilerin duyussal gelisimine olan etkisinin incelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri A.B.D.

4. EŞKİ ZEYNEP, (2012). Topluma hizmet uygulamaları dersinin degerlendirilmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Egitim Bilimleri A.B.D.

5. AVCI YUNUS EMRE, (2011). Sınıf ögretmenlerinin kendi görüslerine göre özel alan yeterliklerine sahip olma düzeyleri: Kilis ili örnegi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Egitim Bilimleri A.B.D.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Eğitim Programları ve Öğretimi

Türk Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Odak Grup Metodolojisi

Yatılı Okullar

Taşımalı Eğitim
Özel Okullar
Okul Üniformaları
Öğretmen Yetiştirme

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Pedagojik Formasyon Birim Başkanlığı / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 2014-2017
Yardımcı Doçentlik Başvuru İnceleme Komisyonu / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 2017-
Anabilim Dalı Başkanlığı / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 2017-
Üniversite Merkez Müdürlükler Koordinatörlüğü / Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2013-2014
Dekan Yardımcısı / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 2014-2017
Merkez Müdürü / Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) 2013-2016
Bölüm Başkanlığı / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü 2012-
Dekan Yardımcısı / Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 2009-2012
Bologna Üniversite Koordinatörlüğü / Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2009-2011
Erasmus Üniversites Koordinatörlüğü / Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2009-2010
Merkez Müdürü / Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) 2007-2008
Enstitü Müdür Yardımcısı / Kilis 7 Aralık Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008-2009

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Pedagojik Formasyon Birimi Üyeliği 2017-
Üniversite Etik Kurul Üyeliği / Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2018
Üniversite Kalite Komisyonu Üyeliği / Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyeliği 2012-??

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Cinoğlu, M. (2006). Private Education as a Policy Tool in Turkey. International Education Journal, 7(5), 676-687.

2. Cinoğlu, M. (2012). Evaluation of Boarding School in Turkey (Case Study). The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE), 1(4), 27-38.

3. Cinoğlu, M. (2014). Evaluation of School Uniform Policy in Turkey: A Case Study. International Journal of Progressive Education, 10(3), 97-108.

4. CİNOĞLU MUSTAFA,BAĞCI ERDEM (2018). İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 286
301., Doi: 10.17755/esosder.355006

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. CİNOĞLU MUSTAFA (2018). Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi ve Yeni Model Önerisi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4226602)

2. CİNOĞLU MUSTAFA (2018). Tyler Mantığını Anlamak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4226592)

3. CİNOĞLU MUSTAFA (2016). İlkokullarda Serbest Etkinlikler Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu - Muğla (Özet Bildiri/)(Yayın No:3012655)

4. CİNOĞLU MUSTAFA (2006). The Role of the School Leaders for School Improvement. The Second International Congress of Qualitative Inquiry (Özet Bildiri/)(Yayın No:569394)

5. CİNOĞLU MUSTAFA (2006). The effects of the common school movement on the community. The Second International Congress of Qualitative Inquiry (Özet Bildiri/)(Yayın No:569783)

6. CİNOĞLU MUSTAFA (2006). Discussing the Further Use Focused Lessons Which Emerge from Focus Group Studies. The Second International Congress of Qualitative Inquiry (Özet Bildiri/)(Yayın No:569232)

7. CİNOĞLU MUSTAFA (2006). Knowledge Management in the Liberty Private Elementary School. The second Annual Conference of Turkish-American Scientists and Scholars Association (TASSA) (Özet Bildiri/)(Yayın No:568779)

8. CİNOĞLU MUSTAFA (2005). An Expertise Oriented Evaluation of Privatization as a New Policy Tool to Address Educational Problems in Turkey. The First International Congress of Qualitative Inquiry (Özet Bildiri/)(Yayın No:568500)

9. CİNOĞLU MUSTAFA (2005). Portfolio Assessment Literature Based Research. The First Annual Conference of Turkish-American Scientists and Scholars Association (TASSA) (/)(Yayın No:568215)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1. Cinoglu, M, “The Study of School İmprovement in Bluebird Elementary School,” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5, (2), 111-115 (2007).

2. Cinoglu, M, “The Common Schools in American Education History,” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 5, (10), 111-117 (2007).

3. Cinoglu, M, “Focus Group Methodology,” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, (1), 95-99 (2007).

4. Cinoglu, M, “What is the Role of the Evaluators to İmprove Society (Donald Campbell’s Experimenting Society)” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, (23), 288-295 (2008).

5. Cinoglu, M, “What does the PISA 2003 Mean for Turkey?,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (1), 43-50 (2009).

6. Cinoglu, M., Arslantaş İ. ve Özgan, H. “İlköğretim Okullarında Araç-Gereç Kullanımı” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 7, (13), 95-103 (2009).

7. Arslantaş İ. ve Cinoglu, M. “İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, (1), 81-92 (2010).

8. Özgan, H., Yiğit, C. ve Cinoglu, M. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, (1), 1-14 (2011).

9. Avcı, Y. E. ve Cinoglu, M. “Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Kilis İli Örneği)” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (3), 108-128 (2012).

10. Ekşi, Z. ve Cinoglu, M. “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, (2), 3-22 (2012).

11. Cinoglu, M., Arslantaş, H. İ. ve Öztürk, M. “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, (20), 375-393 (2012).

12. Arslantaş, H. İ., Cinoğlu, M. ve Yıldız, M. A. "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, pp-pp, (2012).

13. Cinoglu, M., Arslantaş, H. İ. ve Demir, M. “Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (1), 29-47 (2013).

14. Cinoglu, M., Öztürk, M. ve Demir, H. “Birecik’te Taşımalı Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 6, (11), 211-229 (2014).

15. ÖZTÜRK METİN,CİNOĞLU MUSTAFA (2018). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ANLAYIŞI UYGULAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ (KİLİS İLİ ÖRNEĞİ). Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 105-129.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Cinoglu, M. ve Avcı, Y. “Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Görüşlerine Göre Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Kilis İli Örneği)” 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, (2012).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Proje Değerlendirme Üst Kurul Üyeliği, DİĞER, Proje Hakemliği, 2013-2013)

2. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu SOBAG proje önerilerini değerlendirme panelinde panelist olarak görev yaptım 2009 Yılı 2 Dönem ve 2010 Yılı 1 Dönem , TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 2009-2010 (ULUSAL) 

3. SODES Projesi Okul Öncesi Eğitime Bir Artı, DİĞER, Eğitmen, 2011-2011)

4. Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Yürütücü, Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı ve Learning First Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık, , 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER